„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. birželio 8 d., Nr.6 (151)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Viktorinoje parodė žinias apie Dievą

Komandos ruošiasi viktorinai

Komandos prisistatymas

Komandų rezultatus skelbia
komisijos nariai Roma Stovolos
ir Vytautas Knizikevičius
Autorės nuotraukos

Gegužės 16 dieną Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje vyko viktorina „Esu katalikas – Dievo tautos narys“, kurią organizavo vyr. katechetė Inga Paugienė. Viktorinos temos: „Bažnyčios įsakymai“, „Septyni Bažnyčios sakramentai“, „Dievo įsakymai“, „Malda bažnyčioje“, „Viešpaties malda“, „Angelo pasveikinimas“, „Apaštalų tikybos išpažinimas“, „Katalikiškos šventės“, „Jėzaus kančios istorija“. Viktorinoje dalyvavo mokyklų atstovai iš Kupiškio dekanato: Subačiaus gimnazijos, Subačiaus gimnazijos Lukonių skyriaus, Palėvenėlės pagrindinės mokyklos, Alizavos pagrindinės mokyklos, Salamiesčio pagrindinės mokyklos, Antašavos pagrindinės mokyklos, Skapiškio pagrindinės mokyklos, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos, P. Matulionio progimnazijos, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos. Buvo paruoštos šešios užduotys. Prieš viktoriną vyko visų mokyklų komandų prisistatymas. Komisijoje – Kupiškio švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Noriūnų J. Černiaus pagrindinės mokyklos direktorė Roma Stovolos, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos mokytoja Silvija Stukienė, Palėvenės moterų katalikių draugijos pirmininkė Aldona Ramanauskienė.

Geriausių rezultatų pasiekė Subačiaus gimnazijos (mokytoja Sandra Pribušauskienė) ir Palėvenėlės pagrindinės mokyklos komandos (mokytoja Žydra Andrijauskienė), surinkusios po 66 taškus. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos (mokytoja Laima Talačkienė), Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos (mokytoja Inga Paugienė) ir Antašavos pagrindinės mokyklos komandos (mokytoja Rasa Šlekienė) surinko po 64 taškus. Subačiaus gimnazijos Lukonių skyriaus (mokytoja Drąsuolė Cemnickienė) ir P. Matulionio progimnazijos komandos (mokytoja Irena Varnauskienė) surinko po 63 taškus. Salamiesčio pagrindinės mokyklos (mokytojas Donatas Vilkas) ir Alizavos pagrindinės mokyklos komandos (mokytoja Rasa Šlekienė) surinko po 61 tašką. Skapiškio pagrindinės mokyklos komanda (mokytoja Žydra Andrijauskienė) surinko 60 taškų.

V. Knizikevičius ir R. Stovolos nugalėtojams įteikė prizus.

Aldona Ramanauskienė
Noriūnai, Kupiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija