„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. rugpjūčio 31 d., Nr.8 (153)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Laivu keliaujanti šeima

Loreta Vaičekauskienė,

Telšių vyskupijos šeimos centro projektų koordinatorė

Stovyklautojai prie Ilgio ežero

Telšių vyskupijos šeimos centruose – net 113 savanorių, ištisus metus rengiančių sužadėtinius Santuokos sakramentui pagal programą ,,Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9–10). Telšių vyskupijos šeimos centro vadovai, remiami Vokietijos katalikų akcijos rytų šalims „Renovabis“, dėkodami už svarbų darbą rugpjūčio 3–5 dienomis Jurčių sodyboje (prie Ilgio ežero) savanorių šeimoms suorganizavo stovyklą ,,Apie laivą Jėzų Kristų, kuriuo keliauja mano šeima“.

Pirmąją dieną stovyklautojai rinkosi į Žemaičių Kalvariją, kur Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikoje šv. Mišias aukojo vyskupas Jonas Boruta SJ. Po šv. Mišių visi susitiko agapėje. Atvykimas į stovyklą sukėlė nemažą bruzdesį: net 107 žmonės kūrėsi nameliuose, apžiūrinėjo nuostabią sodybą ant ežero kranto, vaikai netruko išbandyti įvairias supynes. Kartu į stovyklą atvyko ir lektorė, VDU dėstytoja, socialinių mokslų daktarė Nijolė Teresė Liobikienė, kuri tėvams skaitė paskaitų ciklą ,,Tėvų ir vaikų bendravimas“. Susitikimų pradžioje lektorė išklausė tėvų lūkesčius. Paaiškėjo, kad tėvams bendraujant su vaikais kyla daugybė klausimų. Kol tėveliai mokėsi būti geresni, jų vaikai buvo su prižiūrėtojomis. Po arbatos pertraukos tėvai dar kartą susitiko su lektore, o ji pakvietė šeimas atlikti užduotį: nupiešti šeimos vėliavą ar herbą, užduoties įgyvendinimo procese dalyvaujant ir tariantis visiems šeimos nariams. Vakare stovyklautojai rinkosi į salę. Čia laukė Vincento Lizdenio koncertas. Visus užbūrė nuostabūs, ramūs autoriaus atliekami kūriniai, lydimi nuoširdaus pokalbio. Po koncerto vyko vakaronė ,,Pasveikinkim vieni kitus“, kurioje netrūko dainų, šokių, žaidimų ir kitokių linksmybių.

Kitą rytą trimito garsas kvietė ryto maldai, į kurią, gitaromis pritariant kun. Tomui Žlibinui ir Aurelijai Brasaitei, įsijungė stovyklautojai. Po pusryčių, kol tėveliai toliau tobulino bendravimo įgūdžius, vaikai vyko į Platelių šaltojo karo muziejų. Per pietus laukė staigmena – lauko virtuvėje virta sriuba, kuria pasirūpino kun. Tomas Žlibinas, o po pietų desertas – vaikų džiaugsmas – ledai. Pasistiprinusios šeimos rinkosi į sporto aikštyną aktyviam laikui: žaidimams, estafetėms, o svarbiausia – saldiems prizams. Po sportinių varžybų, išsimaudę ežere, visi rinkosi į šv. Mišias, kurias aukojo kan. Vygintas Gudeliūnas. Vakare klausėmės Rasos Lapienės autorinių giesmių koncerto. Labai esame dėkingi vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, kan. Jonui Ačui, kan. Vygintui Gudeliūnui, kun. Vaidui Gadeikiui už vakaro vizitą į mūsų stovyklą. Šis šiltas susitikimas maloniam pokalbiui prie arbatos puodelio vėl sukvietė stovyklautojus.

Sekmadienio rytas pradėtas bendra malda. Po pusryčių šeimos rinkosi į apibendrinamąjį seminarą, kuriame nutarta nedelsiant stovyklavietėje surengti šeimų sukurtų herbų bei vėliavų parodą. Tėvai nuoširdžiai dėkojo lektorei N. Liobikienei, džiaugdamiesi proga pasitikrinti tėvystės įgūdžius. Šviečiant skaisčiai rugpjūčio saulei stovyklavietės kieme sekmadienio šv. Mišias aukojo kan. V. Gudeliūnas. Daug padėkos žodžių už pamokančius pamokslus ir nuostabias giesmes sulaukė kun. T. Žlibinas ir kan. V. Gudeliūnas. Po pietų, apdovanoti ledais ir šokoladiniais sūreliais, stovyklautojai pasklido po teritoriją ir mėgavosi laisvalaikio valandėle: suposi supynėse, šokinėjo ant batuto, irstėsi valtimis ar mynė vandens dviračius. Pageidaujantys išbandė jėgas prie bilijardo ar teniso stalų. Netrūko sportuojančių aikštyne.

Išsiskiriant daug padėkos žodžių sulaukė TVŠC direktorius kan. J. Ačas su savo komanda: kun. T. Žlibinu, L. Vaičekauskiene, A. Mizgiriene, A. Gliožiene, S. Šopaga.

Arūno Daubario nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija