„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. rugpjūčio 31 d., Nr.8 (153)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Sutikome keliaujantį paveikslą

Remigijus Čepas,

Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos tikybos mokytojas

Mergaitės glaudžiasi prie Marijos

Prie paveikslo –
klebonas Saulius Paliūnas
ir kun. Julijonas Miškinis

Pasitinkant paveikslą

Rugpjūčio 7 dieną 11 val. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija pasitiko Čenstakavos Dievo Motinos Marijos paveikslo kopiją, keliaujančią nuo Ramiojo iki Atlanto vandenyno. Paveikslas atvežtas iš Šiaulių Katedros, lydimas skautų, kunigo Tado Rudžio, jaunimo ir šeimos centrų atstovų. Kuršėnų bažnyčios klebonas kun. Saulius Paliūnas, altaristas kun. jubil. Julijonas Miškinis ir svečiai kunigai aukojo iškilmingas šv. Mišias. Ypač buvo melstasi į Čenstakavos Dievo Motiną už gyvybės išsaugojimą kiekvienoje šeimoje. Maldininkai jautė širdyse vidinį džiaugsmą ir Dievo Motinos Marijos meilę. Choras giedojo gražiausias giesmes. Mergaitės su tautiniais rūbais budėjo prie Marijos paveikslo. Po šv. Mišių paveikslas buvo skautų iškilmingai išneštas ant rankų ir Telšių vyskupijos kunigų išlydėtas į Mažeikius, kuršėniškiams džiugiai ir nuoširdžiai plojant.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija