„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. rugpjūčio 31 d., Nr.8 (153)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Vidukliškių himnas prie jūros

Pranas Laurinavičius

Jauniesiems vidukliškiams
gitara Karklėje groja
klebonas kun. Albertas Stanulis

Stovyklautojai su svečiais
Autoriaus nuotraukos

Jau šeštą vasarą iš eilės jaunieji Viduklės bažnyčios chorelio „Angeliukai“ nariai bei šv. Mišių patarnautojai su parapijos klebonu kun. Albertu Stanuliu stovyklavo Karklės „SOS vaikai“ poilsiavietėje prie Baltijos jūros. Šią poilsiavietę vaikai itin pamėgo. Čia poilsiaujant gimė ne tik Karklės himnas. Erika Blinkutė pristatė savo kūrybos dainą, sesės Mockutės sušoko savo kompozicijos šokį, Rugilė Jonaitytė nupiešė stovyklos vėliavą. 27 skirtingo amžiaus Viduklės vaikams netrūko veiklos. Vadovai ir vyresnieji sugalvodavo įvairiausių žaidimų, rengė gintarų paieškos ir orientacinio sporto varžybas, piešimo užsiėmimus. Vakarais prie laužo vyko disputai, nuoširdūs pokalbiai, skambėjo dainos. Prie pusryčių ir pietų stalo buvo kalbama bendra malda. Niekas poilsiautojų nemuštravo, kas norėjo, galėjo rytais ilgiau pamiegoti. Nakvynė nameliuose ant įrengtų gultų – ne mamytės minkšta lova, bet stovykloje svarbu gera, draugiška atmosfera. Vyravo tarpusavio supratimas, pagarba, užuojauta, meilė artimui.

Su jaunaisiais vidukliškiais kiekvieną vasarą poilsiauja ir vargonininkė Jurgita Underienė. Šią vasarą jaunųjų poilsiautojų vadovai buvo Paupio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Vytautė Garbaliauskaitė ir Šiaulių universiteto III kurso studentas Justas Dargevičius, pats anksčiau buvęs tokios komandos stovyklautojas. Klebonas kun. A. Stanulis tokio pobūdžio stovyklas organizuoja jau vienuolikti metai. Karklės „SOS vaikai“ poilsiavietės direktorė Danguolė Biekšaitė džiaugėsi kūrybingais, drausmingais jaunaisiais Viduklės parapijos stovyklautojais ir jų vadovais.

Vidukliškius aplankė Seimo narys Edmundas Jonyla, jo padėjėja Diana Kaupaitienė bei Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro direktorė Ona Babonienė. Svečiai padovanojo sportinį inventorių, kuris bus reikalingas ir kitą vasarą. Jiems vaikai paruošė nuotaikingą koncertuką, į dangų buvo paleistas svajonių žibintas.

Savaitė prie jūros prabėgo kaip viena diena. Poilsiautojai džiaugėsi, kad Palangos škvalas jų nekliudė. Stovykla vaikams paliko tik gerus prisiminimus. „Baigėsi šios vasaros kasmetinė stovykla. Ją prisimindami keliausime į kitą vasarą“, – sakė stovyklos iniciatorius klebonas kun. A. Stanulis. Klebonas dėkoja Seimo nariui E. Jonylai, parūpinusiam transportą atvykti ir parvykti.

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija