„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. rugpjūčio 31 d., Nr.8 (153)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Stovyklavo ateitininkai

Rūta RONKAUSKIENĖ

Liepos12–14 dienomis Šačių parapijos namuose veikė Skuodo dekanato ateitininkų stovykla „Kuriančioji meilė“, kurioje ateitininkai smagiai praleido laiką. Jie teigė, kad stovyklavimas galėtų trukti ilgiau negu tris dienas. Atnaujintuose parapijos namuose stovykla veikė pirmą sykį.

Liepos 13 dieną ateitininkus aplankė Skuodo dekanato dekanas kun. Saulius Damašius, kun. Mindaugas Šlaustas. Stovyklautojai jau buvo sugrįžę iš Šačių bažnyčioje vykusių šv. Mišių. Ateitininkų stovykloje laiką praleido keturiasdešimt stovyklautojų (kartu su vadovais). Su jaunimu maloniai bendravo Šačių parapijos klebonas kun. Kęstutis Pajaujis, klierikas Vidmantas Dirgėla. Kunigas džiaugėsi, kad parapijos namai prisipildė jaunatviško šurmulio.

Stovykloje dalyvavo Skuodo, Mosėdžio, Šačių ateitininkų kuopų nariai. Vadovės – mokytojos Stanislava Sandarienė, Jadvyga Odinienė, Margarita Petrauskaitė – sakė, kad ne visi parengti projektai, skirti jaunimui, yra finansuojami. Socializacijos projektas yra finansuojamas iš mokinio krepšelio lėšų. Stovyklos dalyviai patys pasirūpino maisto produktais. Vadovės dirbo iš idėjos, per savo atostogas, kaip jos sakė, kartais sulaukiančios pašaipų, bet su jaunuoliais irgi kažkas turi dirbti. Diskutuota apie tai, kad atskiros ateitininkų kuopos galėtų rengti projektus, bet kol kas finansuojami tik bendri projektai.

Ateitininkams labai patiko stovykloje, buvo linksma, smagu. Kai kas sakė, kad miegoti ant čiužinio buvo šiek tiek per kieta.

Galima teigti, kad stovyklautojai tikrai kūrybingi, tuoj apdainavo svečius ir susilaukė aplodismentų. Beje, dekanas kun. S. Damašius visus juos vaišino ledais bei arbūzais. Saldžios dovanos buvo skaniai suvalgytos.

Ateitininkų kuopų aktyvistai rugpjūčio 6–10 dienomis stovyklavo Šventojoje. Čia jaunimas turiningai praleido laiką, susirado naujų draugų, išmoko bendravimo, draugiškumo, tam tikro savarankiškumo, nereikėjo slankioti gatvėmis. Vadinasi, stovyklos yra reikalingos.

Kaip teigė S. Sandarienė, ateitininkai lankėsi Žemaičių Kalvarijoje, Jaunimo dienoje. Beje, iš Skuodo dekanato jaunimo atvyko daugiausiai. Pasak kun. S. Pajaujo, svarbu, kad jaunimas domisi, jam to reikia, ir tai yra labai gerai. Ateitininkų stovyklos rajone rengiamos nuo 1994-ųjų metų.

Šatės, Skuodo rajonas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija