„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. rugsėjo 21 d., Nr.9 (154)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Laikas ir žmonės

Prie bažnyčios vargonų – dešimtokė

Bronius VERTELKA

Jaunoji Rozalimo
vargonininkė Justina Šiupinytė

Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios vargonininkei Justinai Šiupinytei – šešiolikti metai. Ji – vietos vidurinės mokyklos dešimtokė. Dar pradinėje mokykloje mokytoja pastebėjo, kad jaunoji rozalimietė turi muzikinių gabumų. Būdama trečioje klasėje Justina pradėjo lankyti Pakruojo muzikos mokyklą. Ten mokėsi septynerius metus ir sėkmingai baigė mokslus. Norėdama gilinti muzikines žinias, dar papildomai lanko mokyklą. Gavusi brandos atestatą, J. Šiupinytė savo gyvenimą norėtų susieti su muzika. Patiktų vadovauti chorui ar dirbti ten, kur būtų daug muzikos.

Ruošiantis Pirmajai Komunijai, tikybos mokytoja bažnyčioje pasiūlė pasiklausyti, kaip gieda choras ir grojama vargonais. Tuo metu vargonininkė pasiteiravo, ar Justina nenorėtų ateiti giedoti sekmadieniais? Pamėginus patiko, nors Justina nemanė, kad jos balsas kažkuo ypatingas. Laikui bėgant choro gretos retėjo, tačiau Justina su savo artima drauge nepaliko jo, nors tekdavo anksti keltis.

Sykį muzikos mokytoja Jūratė Skorupskienė pasiūlė pagroti vargonais. Justina ne iš karto sutiko, nors jau neblogai grojo pianinu. Tektų anksti keltis, lauktų didžiulė atsakomybė. Bet draugė primygtinai siūlė pabandyti, o gal kiek ir užsidirbsianti. Pirmąjį sekmadienį, kai sėdo prie vargonų, šalia buvo mokytoja. Pačiai atrodė nedrąsu. Vargonai seni, su nedideliais klavišais. Grojo pasikeisdama su mokytoja.

Per metus įgijo nemažą patirtį. Jeigu anksčiau, būdavo, susideda sužymėtus lapelius į knygą, kad žinotų, kas vyks šv. Mišių metu, tai dabar viską žino atmintinai. Veikia jaunimo chorelis, todėl Justinai malonu, kai ateina draugės pagiedoti. Smagiausia, kai jų susirenka daug. Po šv. Mišių klebonas būtinai padėkoja choristams. „Jaučiu, kad vargonininkavimas – mano darbas“, – sakė J. Šiupinytė.

Dešimtokei sekasi mokslai, bet iš mokomų dalykų jai labiausiai patinka muzikos pamokos. Pernai klasė ją išrinko savo seniūne. Justinai patinka klausytis popmuzikos, tačiau ji vertina ir klasiką. Jaunoji rozalimietė dainuoja mokyklos ansamblyje, dalyvauja vietos kultūros namų meno saviveikloje. Ji – ir samariečių būrelio narė, artėjant šventėms su kukliomis dovanėlėmis lanko miestelio senolius. Per Žolinę puošė Rozalimą – iš žolių darė paveikslus. Miestelis džiaugiasi turėdamas tokią šaunią merginą.

Rozalimas, Pakruojo rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija