„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. rugsėjo 21 d., Nr.9 (154)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kronika

Miesto jubiliejui – mokinių kūrybinė dovana

Rūta Averkienė

Padėkomis apdovanoti mokinių
parodos-konkurso dalyviai
su renginio svečiais

Varėnos kultūros centro parodų salėje atidaryta Varėnos miesto mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Dovana gimtajam miestui“. Tai jaunųjų Varėnos gyventojų simbolinė dovana Varėnai, šiemet švenčiančiai 150 metų įkūrimo sukaktį. Jubiliejus švenčiamas pirmą kartą istorijoje, todėl esame šios gražios šventės liudininkai bei dalyviai.

Konkursas buvo skelbiamas siekiant paskatinti Varėnos miesto mokinius dalyvauti miesto jubiliejaus paminėjimo renginiuose, įamžinti Varėnos miesto praeitį bei dabartį, pasirinktomis raiškos priemonėmis parodyti savo gimtojo miesto grožį, išskirtinumą, istorinių ir lankytinų objektų patrauklumą.


Kronika

Vilties ženklai mokykloje

Zigmas Tamakauskas,

TS-LKD bendrijos Kauno skyriaus Švietimo sekcijos pirmininkas

Renginį veda mokiniai Darius
Savickas ir Lukas Gedvila

Norėčiau pasidžiaugti, kaip 1941-ųjų birželio tremtis buvo plačiai paminėta Kauno bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose. Tai buvo Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje tirti graži pilietinė iniciatyva, pasiekusi ne vieno jaunuolio širdį artimai pabendraujant su buvusiais tremtiniais, Lietuvos laisvės kovotojais. Akcija pavadinta „Lagaminas“, nes lagaminai buvo panaudoti kaip simboliai, primenantys prievarta ištremtus žmones, galėjusius pasiimti tik labai nedaug sau reikalingų daiktų. Kauno Stasio Lozoraičio vidurinėje mokykloje šis renginys vyko pilnutėlėje Aktų salėje, aktyviai dalyvaujant mokyklos direktorei Klavdijai Kovalenkinai, istorijos mokytojams ir mokiniams. Salėje buvo sustatyti autentiški tremties simboliai – „lagaminai“ – su kreida užrašytais tremtinių vardais bei kiti tremtimi pažymėti daiktai. Štai pirmasis medinis lagaminas apkaustytais kampeliais priklausė Mykolui Sirvydui, mokyklos direktorės pavaduotojos Vidos Sinkuvienės tėveliui. Jis buvo ištremtas 1948 metais. Antruoju numeriu pažymėtas lagaminas, dar vadintas skrynele, priklausė mokytojos Svetlanos Trumpickienės draugės Sigitos Veličkienės tėveliui. Jis buvo ištremtas į Kazachstaną 1947 metais. Vienam pavyko į Lietuvą grįžti 1954-aisiais, o kitam – 1955 metais. Šį renginį vedė patys mokiniai – devintokai, Kraštotyros būrelio nariai – Lukas Gedvila ir Darius Savickas.


Laikas ir žmonės

Prie bažnyčios vargonų – dešimtokė

Bronius VERTELKA

Jaunoji Rozalimo
vargonininkė Justina Šiupinytė

Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios vargonininkei Justinai Šiupinytei – šešiolikti metai. Ji – vietos vidurinės mokyklos dešimtokė. Dar pradinėje mokykloje mokytoja pastebėjo, kad jaunoji rozalimietė turi muzikinių gabumų. Būdama trečioje klasėje Justina pradėjo lankyti Pakruojo muzikos mokyklą. Ten mokėsi septynerius metus ir sėkmingai baigė mokslus. Norėdama gilinti muzikines žinias, dar papildomai lanko mokyklą. Gavusi brandos atestatą, J. Šiupinytė savo gyvenimą norėtų susieti su muzika. Patiktų vadovauti chorui ar dirbti ten, kur būtų daug muzikos.


Žvilgsnis

Kelionė po Suvalkiją

Regina Pakalnienė

Prie Vilkaviškio Katedros
su teol. dr. kun. Rimu Skinkaičiu

Saulėtą ir šiltą paskutinę liepos mėnesio dieną būrys Alytaus valstybinių vaikų globos namų ugdytinių, lydimi direktoriaus pavaduotojų Anelės Adamavičienės bei Jūratės Žvaliauskienės, socialinės pedagogės Astos Dainauskienės, socialinio darbuotojo Edgaro Dimšos išsiruošė į kelionę po Suvalkiją. Keliauti ir artimiau susipažinti su iškiliais praėjusio amžiaus bei šių dienų Sūduvos kraštiečiais, aplankyti įdomius architektūros paminklus juos pakvietė ilgalaikio neformalaus švietimo projekto „Dorybių mokyklėlė“ partneriai – viešosios įstaigos „Dienos namai“ direktorė Kristina Bondareva kartu su Alytaus dekanu ir Šv. Angelų Sargų parapijos klebonu garbės kanauninku Arūnu Užupiu. Kelionėje taip pat dalyvavo „Dienos namų“ bendradarbės Miroslavo Šv. Vincento Pauliečio vienuolijos seserys Rubelinda Varela ir Rosarija Gonzales, savanoriai Regina Pakalnienė, Lukas Marčiulaitis. Alytaus dekanas, šios išvykos rėmėjas, atvykęs palydėti ir palaiminti dalyvių, po bendros maldos palinkėjo kiekvienam kelionėje sutikti Dievą, atpažinti Jo meilės veikimą ir, sugrįžus namo, tapti Dievo gerumo liudytojais.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija