„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2013 m. vasario 8 d., Nr.2 (159)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Būsimieji kunigai susitiko su būsimaisiais karininkais

Sausio 9 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai, tik spėję sugrįžti po atostogų, aplankė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją (LKA), nes buvo tradiciškai pakviesti į svečius, be to, seminaristams vieną praėjusios vasaros mėnesį teko praleisti Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje.

Lietuvos karo akademijos kapelionas kun. mjr. Remigijus Butkevičius ir vyriausiasis kariuomenės kapelionas kun. plk. ltn. Rimas Venckus kartu su klierikais susėdo prie vieno stalo, kad pasidalintų vasaros patirtimi. Išties reikia paminėti, kad absoliuti būsimų kunigų dauguma Ruklos mokomojo pulko suteiktą patirtį įvertino teigiamai, o kai kurie jau dabar galvoja apie kapeliono tarnystę kariuomenėje ir norėtų dar kartą paragauti kario duonos.

Aptarus vasaros įspūdžius ir pasidalinus nuomonėmis kapelionai kartu su keletu kariūnų klierikams papasakojo apie būsimo karininko gyvenimą. Seminaristai buvo supažindinti su biblioteka, sporto sale, šaudykla, pamatė kuo skiriasi kariūno kambarys nuo tarnybą atliekančio jaunuolio Ruklos mokomajame pulke, jie dar galėjo išvysti, kaip puikiai LKA kariūnai pagal paskirtį naudoja Ramovės parketą, kai mokosi klasikinių šokių.

Vėliau seminaristams savo veiklą ir pagrindinius principus pristatė kariūnų tarybos pirmininkas ir garbės teismo vadas. Iškart po to su klierikais savo mintimis pasidalinti ir savo kūrybos dainas gitara pagroti sutiko plk. ltn. Valerijus Šerelis.

Visą pusdienį trukęs įdomus susitikimas buvo užbaigtas šv. Mišiomis LKA koplyčioje. Jas aukojo Vilniaus seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas su kapelionu kun. mjr. Remigijumi Butkevičiumi. Po šv. Mišių LKA viršininkas plk. Eugenijus Vosylius padėkojo seminaristams už apsilankymą ir padovanojo naujausią žurnalo „Kariūnas“ numerį. Seminaristai, kone visą dieną praleidę svečiuose pas kariūnus, džiaugėsi, kad galėjo dar kartą pajusti kariuomenės gyvenimą, prisiminti Rukloje išgyventą patirtį.

Gabrielius Satkauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija