„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2013 m. vasario 8 d., Nr.2 (159)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Gyventi Dievo žodžiu

Susitikimo akimirka

2013-ieji – Tikėjimo metai – ragina mus žadinti apsnūdusius, neleisti Jėzaus vardui nublukti mūsų širdyse, nes tik viena tėra Jam apsauga – mes. Jis gali tik tada spinduliuoti, kada spinduliuoja mumyse: kada mes pasauliui parodome, kad mes su šiuo vardu tampame dideli, tyri, stiprūs, džiaugsmingi, nauji žmonės.

Lukšių parapijos „Caritas“ nariai ir jaunimas Naujus metus pradėjo susitikimu su fokoliarų bendruomenės narėmis. Tikybos mokytoja italė Josella Migliaccio Lukšiuose lankosi ne pirmą kartą. Gerojo Viešpaties tarnyboje Josella savo linksmumu patraukia jaunus žmones, todėl susitikimo metu gausiai susirinkę lukšiečiai šlovino Viešpatį giesmėmis, diskutavo apie šiandienines jaunimo problemas, žiūrėjo filmą apie fokoliarų judėjimo steigėją Chiara Lubich.


Mokiniams – dokumentinio filmo peržiūra

Giedrius Pauža gimnazistams
pristatė režisierės Astos
Ramoškaitės filmą „Kraujo kelias“

Sausio 21 dieną Kauno Šv. Mato gimnazijos tarybos pirmininkas Juozas Marcelis inicijavo dokumentinio filmo „Kraujo kelias“ pristatymą vyresniųjų klasių mokiniams ir mokytojams. Filmas jautriai kalba apie kaulų čiulpų donorystę – gyvybę gelbstintį meilės artimui aktą. Tie, kurie norėjo apie tai sužinoti, nenusivylė. Tie, kurie tiesiog pasiilgo gero dokumentinio filmo, galėjo džiaugtis – filmas gražus visomis prasmėmis. Jame papasakota apie donorystės stebuklą, kilnius donorus ir atsidavusius gydytojus, pacientus, kurių akyse žmonių gerumas uždega viltį gyventi. Vienas iš tokių pacientų, kuris savo gyvenimo dalį po transplantacijos įsipareigojo skirti šio filmo pristatymui, yra Giedrius Pauža. Jis gimnazistams pristatė režisierės Astos Ramoškaitės filmą. Mokiniai paraginti prisijungti prie gausėjančio donorų būrio. Daugiau informacijos galima rasti www.būkgeras.lt  ir www.kraujas.lt.


„Vilties vaikų“ misija

Sausio 12 ir 14 dienomis Kaune vyko susitikimai ir Švč. Sakramento garbinimo malda drauge su br. kun. Antoine Thomas CSJ (JAV). Šv. Jono kongregacijos brolis, viešėdamas Lietuvoje sausio 12–17 dienomis, pristatė tarptautinę vaikų adoracijai skirtą misiją „Vilties vaikai“, trokšdamas, kad ir Lietuvoje, kaip kitose šalyse, būtų paskatinta vaikų adoracija padedant mažutėliams ateiti prie Jėzaus, pamokant juos garbinti Dievą, kaip Kūrėją, padrąsinant kalbėtis su Juo iš širdies į širdį, padedant patarimais vaikų ugdytojams bei tėvams. Kaip liudijo br. Antoine CSJ, jam artimi vaikai, jų mąstymas, nes pats yra kilęs iš labai gausios šeimos. Beje, į Lietuvą jis skrido net 25 valandas iš Naujosios Zelandijos, labai norėdamas paskatinti ir vaikus, ir vaikų adoracijos globėjus mūsų Bažnyčioje, nes, kaip minėjo, vaikų adoracijos uždavinys labai susijęs ir su suaugusiųjų globėjų entuziazmu.


Jaunieji šauliai pagerbė Laisvės gynėjus

Baisogalos šauliai, atvykę
į pagarbos bėgimą Vilniuje

Sausio 12 dieną Vilniuje vyko XVII tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas pagerbti 1991 m. sausio 13 d. žuvusiųjų Lietuvos Laisvės gynėjų atminimą. Daugiau kaip 3000 dalyvių startavo nuo Antakalnio kapinių, finišavo prie Televizijos bokšto. Laisvės gynėjai pasipriešino sovietų agresijai ir paaukojo savo gyvybes už Lietuvą. Jie žuvo 1991 metų sausio 13-osios naktį, sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Mes, Baisogalos jaunieji šauliai, jautėme pareigą pagerbti tuos žuvusius žmones, nes mes – patriotai. Kartu su Lietuvos Šaulių sąjungos atstovais bėgime dalyvavo Lietuvos kariai, Karo akademijos kariūnai, moksleiviai, bėgimo entuziastai iš Latvijos, Baltarusijos. Bėgant 9 kilometrus pritrūksta kvapo, bet jėgas ir gerą nuotaiką palaikė bėgimo intencijos prisiminimas. Mus sveikino ir palaikė pro šalį važiuojantys, einantys, plojantys vilniečiai. Baisogalos jaunieji šauliai Žydrūnas Dirgėla, Gediminas Muchlickas, Martynas Diponas, Aivaras Krugelis, Imranas Krištanaitis, Vitalijus Šenauskas, įveikę trasą, buvo apdovanoti atminimo medaliais, pavaišinti arbata ir bandelėmis.


Būsimieji kunigai susitiko su būsimaisiais karininkais

Sausio 9 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai, tik spėję sugrįžti po atostogų, aplankė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją (LKA), nes buvo tradiciškai pakviesti į svečius, be to, seminaristams vieną praėjusios vasaros mėnesį teko praleisti Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje.

Lietuvos karo akademijos kapelionas kun. mjr. Remigijus Butkevičius ir vyriausiasis kariuomenės kapelionas kun. plk. ltn. Rimas Venckus kartu su klierikais susėdo prie vieno stalo, kad pasidalintų vasaros patirtimi. Išties reikia paminėti, kad absoliuti būsimų kunigų dauguma Ruklos mokomojo pulko suteiktą patirtį įvertino teigiamai, o kai kurie jau dabar galvoja apie kapeliono tarnystę kariuomenėje ir norėtų dar kartą paragauti kario duonos.


Pasieniečio profesija besidomintiems

2012 m. kovo 14 d. Pagėgių rinktinės
Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardoje
iškilmingai paminėta čia įkurto
„Jaunojo pasieniečio“ būrelio veiklos
pradžia. Dauguma „Jaunojo pasieniečio“
būrelio narių yra Kudirkos Naumiesčio
10-osios kuopos jaunieji šauliai

2012 m. vasario 20 d. Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijoje buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) prie VRM Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ir Lietuvos Šaulių sąjungos Marijampolės apskrities Šaulių 4-osios rinktinės Kudirkos Naumiesčio 10-osios kuopos. Ši sutartis atvėrė kelią gražiam ir prasmingam bendradarbiavimui, todėl 2012 m. kovo 14 d. Kudirkos Naumiesčio užkardoje buvo įkurtas „Jaunojo pasieniečio“ būrelis, kurį lankys daug V. Kudirkos gimnazijos moksleivių, o dauguma iš jų yra ir Kudirkos Naumiesčio 10-osios kuopos jaunieji šauliai. Mokykla dažnai „Jaunojo pasieniečio“ būrelio ekskursijoms į kitus VSAT padalinius duoda mokyklinį autobusiuką, neatsisako padėti, kuomet būreliui prireikia mokyklos sporto salės. Kudirkos Naumiesčio užkarda mielai priima moksleivių ekskursijas, patys pasieniečiai vyksta į gimnaziją, moksleiviams pasakoja apie pasieniečių darbą, skatina baigus mokyklą rinktis įdomią ir reikalingą pasieniečio profesiją. Lietuvos Šaulių sąjungos atstovas Kudirkos Naumiesčio 10-osios kuopos vadas A. Varankovas padeda pasirengti paskaitoms, susijusioms su pasienio tarnybos atkūrimu ir tolimesne raida agavusioje nepriklausomybę Lietuvos Respublikoje, kadangi pats yra buvęs pasienietis, pamainos vadas tuometinėje Šakių užkardoje. Pagėgių rinktinės sargybų skyriaus vyresnysis pasienietis Vygintas Kuras Kudirkos Naumiesčio užkardoje vadovauja „Jaunojo pasieniečio“ būreliui ir yra Lietuvos Šaulių sąjungos Marijampolės apskrities Šaulių 4-osios rinktinės Kudirkos Naumiesčio 10-osios kuopos vado pavaduotojas, aktyviai dalyvauja mokant jaunuosius šaulius.


Gimnazistai susitiko su aktoriumi

Su Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio gimnazistų grupe susitiko Lietuvos teatro aktorius, teatro režisierius Ferdinandas Jakšys. Svečias susirinkusiems suvaidino Kosto Ostrausko monodramą „Vaižgantas“. Aktorius perteikė Juozo Tumo-Vaižganto laikmečio gyvenimo realijas, požiūrį į politiką, tikėjimą, kritiškai pažvelgė į lietuvių literatūrą, pasakojo epizodus iš Juozo Tumo-Vaižganto asmeninio gyvenimo ir veiklos. Svečias džiaugėsi, kad gimnazistai įdėmiai klausėsi monodramos, žavėjosi bibliotekoje įkurto Lituanistikos centro unikalių kolekcijų turtingumu, dalinosi įspūdžiais, kaip Kalifornijoje teko bendrauti su mūsų kraštiete poete, rašytoja Ale Rūta.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija