„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2013 m. vasario 8 d., Nr.2 (159)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Pasieniečio profesija besidomintiems

2012 m. kovo 14 d. Pagėgių rinktinės
Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardoje
iškilmingai paminėta čia įkurto
„Jaunojo pasieniečio“ būrelio veiklos
pradžia. Dauguma „Jaunojo pasieniečio“
būrelio narių yra Kudirkos Naumiesčio
10-osios kuopos jaunieji šauliai

Ekskursijos metu Rociškių užkardos
Ramoniškių pasienio kontrolės punkte

Užsiėmimų metu

2012 m. vasario 20 d. Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijoje buvo pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) prie VRM Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkardos, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ir Lietuvos Šaulių sąjungos Marijampolės apskrities Šaulių 4-osios rinktinės Kudirkos Naumiesčio 10-osios kuopos. Ši sutartis atvėrė kelią gražiam ir prasmingam bendradarbiavimui, todėl 2012 m. kovo 14 d. Kudirkos Naumiesčio užkardoje buvo įkurtas „Jaunojo pasieniečio“ būrelis, kurį lankys daug V. Kudirkos gimnazijos moksleivių, o dauguma iš jų yra ir Kudirkos Naumiesčio 10-osios kuopos jaunieji šauliai. Mokykla dažnai „Jaunojo pasieniečio“ būrelio ekskursijoms į kitus VSAT padalinius duoda mokyklinį autobusiuką, neatsisako padėti, kuomet būreliui prireikia mokyklos sporto salės. Kudirkos Naumiesčio užkarda mielai priima moksleivių ekskursijas, patys pasieniečiai vyksta į gimnaziją, moksleiviams pasakoja apie pasieniečių darbą, skatina baigus mokyklą rinktis įdomią ir reikalingą pasieniečio profesiją. Lietuvos Šaulių sąjungos atstovas Kudirkos Naumiesčio 10-osios kuopos vadas A. Varankovas padeda pasirengti paskaitoms, susijusioms su pasienio tarnybos atkūrimu ir tolimesne raida agavusioje nepriklausomybę Lietuvos Respublikoje, kadangi pats yra buvęs pasienietis, pamainos vadas tuometinėje Šakių užkardoje. Pagėgių rinktinės sargybų skyriaus vyresnysis pasienietis Vygintas Kuras Kudirkos Naumiesčio užkardoje vadovauja „Jaunojo pasieniečio“ būreliui ir yra Lietuvos Šaulių sąjungos Marijampolės apskrities Šaulių 4-osios rinktinės Kudirkos Naumiesčio 10-osios kuopos vado pavaduotojas, aktyviai dalyvauja mokant jaunuosius šaulius.

Kaip gražus Kudirkos Naumiesčio užkardos ir Vinco Kudirkos gimnazijos bendradarbiavimo pavyzdys, padedant gimnazijos informatikos mokytojui R. Abromui, įkurta Kudirkos Naumiesčio užkardos „Jaunojo pasieniečio“ būrelio svetainė, kurioje nušviečiama būrelio veikla, nuostatai. Apie būrelio veiklą dabar galės sužinoti ir tie moksleiviai, kurie apie ją girdėjo tik iš vyresnių savo draugų pasakojimų, be to, ši informacija naudinga ir moksleivių tėvams, norintiems sužinoti apie moksleivių popamokinę veiklą.

Artėjant „Jaunojo pasieniečio“ būrelio pirmajam gimtadieniui, kovo 14 dieną, kviečiame besidominčius pasieniečio profesija jungtis prie mūsų. „Jaunojo pasieniečio“ būrelio tikslas – plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skleisti gerąją patirtį populiarinant pasieniečio profesiją kituose VSAT ir Lietuvos Šaulių Sąjungos padaliniuose, bendrojo lavinimo mokymo įstaigose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą ir jų užimtumą.

Vygintas Kuras,
Marijampolės apskrities Šaulių 4-osios rinktinės
Kudirkos Naumiesčio 10-osios kuopos vado pavaduotojas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija