„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2013 m. gegužės 17 d., Nr.5 (162)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Religinių tekstų skaitymo konkursas

Balandžio 25 dieną Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos namuose vyko Prienų rajono mokyklose besimokančių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas religine tematika „Į tave, Viešpatie, keliu savo širdį“. Jį organizavo Prienų dekanato tikybos mokytojų Metodinio centro vadovė mokytoja Virginija Baronienė, talkinant tikybos mokytojams, bei Prienų rajono švietimo skyrius. Jau trečius metus vykstantis religinių tekstų skaitymo konkursas suburia ne tik Vilkaviškio vyskupijos moksleivius, bet ir Kaišiadorių vyskupijos moksleivius, kadangi Prienų rajonas yra dviejų vyskupijų teritorijoje.

Renginio pradžioje, pristačius komisiją, kuriai pirmininkavo Pakuonio parapijos klebonas kun. Rimas Pilypaitis, sveikinimo žodį tarė Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Rytis Baltrušaitis, kuris sveikindamas pasidžiaugė dalyvaujančiais ir išsakė viltį, kad ieškomi bei išmokstami tekstai padeda labiau pažinti Dievą.

Įvairių lietuvių autorių bei Šventojo Rašto tekstus moksleiviai skaitė pagal amžiaus grupes: 1 – 4 klasės, 5 – 8 klasės bei 9 – 12 klasės. Iš viso konkurse dalyvavo trisdešimt penki moksleiviai. Prienų „Žiburio“ gimnazijos trečios gimnazinės klasės gimnazistas Vytautas Trakymas renginio metu giedojo giesmes bei dainavo dainas, kurios padėjo kurti jaukumą bei šventiškumą.

Penkių komisijos narių (Prienų švietimo skyriaus specialistė Vaida Lėckienė, katechetė Regina Danilevičienė, kun. Rimas Pilypaitis, Prienų parapijos vikaras kun. Jonas Jonuška bei kun. Rytis Baltrušaitis) sprendimu 1 – 4 klasių moksleivių amžiaus grupėje pirmąją vietą laimėjo trečios klasės mokinys – Andrius Brazionis, antrąją vietą – trečiaklasė Viktorija Kazlauskaitė ir trečiąją – antros klasės mokinė Renida Žilinskaitė; 5 – 8 klasių amžiaus grupėje pirmoji vieta atiteko aštuntokei Gretai Radzevičiūtei, antroji – septintokams – Gyčiui Dubikovui ir Dovydui Šiupšinskui bei trečioji – septintokei Paulinai Jasiulevičiūtei. Vyriausiųjų moksleivių gretose pirmąja vieta džiaugėsi antros gimnazijos klasės moksleivė Ieva Bruzgaitė, antrąja – abiturientas Tautvydas Vencius ir trečiąja – antros gimnazinės klasės gimnazistė Rugilė Žurauskaitė. Visi vyriausieji iš Prienų „Žiburio“ gimnazijos.

Prieš įteikdamas diplomus ir Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro dovanojamas knygas, vertinimo komisijos darbą apibendrindamas, kun. R. Baltrušaitis sakė: „Labai svarbu ruošiantis konkursui bendradarbiauti su mokyklose dirbančiais lituanistais, tekstą renkantis ir ruošiantis jį skaityti. Svarbu pagyventi su tekstu, jį pasinešioti savo širdyje, pasakyti jį įvairiose vietose, pagal jį piešti, kad norimas kitiems ištarti žodis prigytų ir priglustų ir prie proto ir prie širdies, tada jis tampa gyvas, jautrus ir įtikinamas. Svarbu suvokti, kad tai renginys, reikalaujantis tam tikros ir išorinės estetikos – kreipti dėmesį į aprangą. O jaudulį įveikti padeda bendravimas su kitų mokyklų mokiniais, todėl sveikintina įvairiapusė bendrystė“.

Visi išsiskirstė su šypsena ir puikiai nusiteikę bei pripildyti gerumo, kurį neša su meile ir tikėjimu pasakytas žodis.

Vilkaviškio vyskupijos
Katechetikos centro informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija