„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2013 m. gegužės 17 d., Nr.5 (162)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaip nugalėti blogį gerumu

Alytaus Piliakalnio pagrindinės
mokyklos 8 klasės mokiniai
Pivašiūnų bažnyčioje su klebonu
mons. Vincu Baubliu (kairėje)

Alytaus Piliakalnio pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniai vykdė integruotą lietuvių kalbos ir tikybos projektą „Nugalėk blogį gerumu“. Pagrindinis tikslas – supažindinti moksleivius su Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio asmenybe, jo tikėjimo liudijimu bei šventumo esme ir sužadinti norą sekti didžių žmonių gyvenimo pavyzdžiais. Palaimintasis Jurgis Matulaitis – XX amžiaus pradžios kunigas, vyskupas, kentęs fizinius skausmus dėl kaulų džiovos, aktyvus lietuvybės saugotojas ir puoselėtojas, socialinės veiklos pradininkas (skaitė paskaitas socialine tematika, įsteigė našlaičių prieglaudą, padėjo kiekvienam, kuris kreipėsi pagalbos). Tad jo raginimas nugalėti blogį gerumu šiandien mus kviečia būti aktyviais žmonėmis.


Religinių tekstų skaitymo konkursas

Balandžio 25 dieną Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos namuose vyko Prienų rajono mokyklose besimokančių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas religine tematika „Į tave, Viešpatie, keliu savo širdį“. Jį organizavo Prienų dekanato tikybos mokytojų Metodinio centro vadovė mokytoja Virginija Baronienė, talkinant tikybos mokytojams, bei Prienų rajono švietimo skyrius. Jau trečius metus vykstantis religinių tekstų skaitymo konkursas suburia ne tik Vilkaviškio vyskupijos moksleivius, bet ir Kaišiadorių vyskupijos moksleivius, kadangi Prienų rajonas yra dviejų vyskupijų teritorijoje.


Kronika

Lietuvos ilgakasės

Ilgakasių konkurso dalyvės Elektrėnų
kultūros centro scenoje

Jau devintą kartą Elektrėnų kultūros centre vyko ilgakasių konkursas. Šįkart jame dėl „Ilgakasės 2013“ titulo varžėsi 18 mergaičių iš Elektrėnų, Vievio, Kaišiadorių, Kauno ir Vilniaus. Vyriausiai – keturiolika, jauniausiai, Milijai Okunevičiūtei, – penkeri. Daugiausia – dešimt dalyvių – buvo iš Elektrėnų.

Viename konkurso etape kirpėjos Lina Olubaitė ir Margarita Jogminė matavo konkurso dalyvių plaukų ilgį. Atlikus šį darbą paaiškėjo, kad 6–10 metų amžiaus grupėje ilgiausius –  92 cm – plaukus turi Urtė Bružaitė iš Elektrėnų. 11–14 metų amžiaus grupėje ilgiausi – metro – plaukai buvo Martynos Urbonavičiūtės iš Žiežmarių. Nuo jos vos pora centimetrų atsiliko Ingos Subačiūtės iš Kauno plaukai.


Kronika

Įsukti į šokio verpetą

Bronius VERTELKA

Jaunieji Krekenavos šokėjai
ir vadovė Rita Šantarienė

Krekenavos kultūros centro šokių studija šventė 10 metų sukaktį. Joje veikia trys įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo šokių grupės: „Boružėlė“ (7–10 m.), „Padaužos“ (11–14 m.) ir „Gremik“ (15–18 m.). Pastarosios grupės pavadinimas – iš jaunųjų šokėjų vardų pirmųjų raidžių.

Šokių studijoje – Krekenavos miestelio, Linkaučių ir Žibartonių vaikai. Iš Linkaučių vežioja šokėjų tėvai, iš Žibartonių – suderinus laiką su moksleivius vežiojančio autobuso grafiku. Repeticijos vyksta po pamokų, kad nenukentėtų mokslas. Į šokių studiją priimami visi norintys. Kas mėgsta patinginiauti, savaime nubyra. Kiti ateina ne dėl to, kad pašokę išsiskirstytų. Nebūna taip, kad neišmoktų šokti valso, polkutės. Iš buvusių šokėjų jau yra studenčių. Jos – gražios ir lanksčios. Sutiktos sako, kad pasiilgsta šokių, nes pačioms reikia ne tik stropiai mokytis , bet ir stengtis užsidirbti, kad susimokėtų už mokslą.


Kronika

Džiugina talento šviesa

Krašto muziejuje atidaryta gimnazistės, kultūros ir sporto centro Dailės studijos mokinės Živilės Urbonaitės tapybos darbų paroda, tapusi didele ir gražia švente pačiai autorei, jos tėveliams, mokytojams, draugams. Eksponuojami paveikslai spinduliuoja jaunatviškai brandžios  kūrybos  šviesą, talentingos ir be galo įdomios asmenybės romantišką žvilgsnį.

Gėlių žiedai, margaspalviai laukai, svajingi saulėlydžiai, senamiesčio fragmentai ir mistiški vaizdai alsuoja šiluma bei kūrybine aistra.  Į juos tiesiog malonu ir gera žiūrėti. 


1863 metų sukilimo metai

Mini Lietuvos maironiečiai

Kun. Antanas Mackevičius –
1863 metų sukilimo vadas

Vilniaus universitete, Vinco Krėvės auditorijoje, vyko tradicinė Lietuvos maironiečių konferencija „Antanas Mackevičius ir Maironis – du mūsų tautos didžiavyriai“. Susirinko daug garbių svečių: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausieji specialistai Elona Bagdanavičienė, Algimantas Šimaitis, žurnalo „Gimtoji kalba“ vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona, docentas Regimantas Tamošaitis, Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys, Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas, solistas Maironio dainų atlikėjas Danielius Sadauskas ir kt. Dalyvavo maironiečiai ir jų vadovai iš Alytaus rajono Butrimonių, Jonavos Jeronimo Ralio, Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus, VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko, Kauno Maironio universitetinės, Tauragės „Versmės“ gimnazijų, Kauno r. Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos. Visus pasveikino Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona. Apie 1863 metų sukilimą, istorinę jo reikšmę kalbėjo Rimantas Miknys.


Kronika

Iš jaunųjų lūpų – nuoširdžios dainos

Bronius VERTELKA, Nijolė GUMBINIENĖ,

Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos mokytoja

Žiūrovų plojimų sulaukė Simonos
Onos Vorobjovaitės ir Mindaugo
Šlapelio duetas (Kupiškio
technologijos ir verslo mokykla)

Panevėžio Muzikiniame teatre vyko IV respublikinis dainų konkursas „Laisvės pavasaris“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai ir miesto Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos (ji buvo šios šventės organizatorė) 85-mečiui paminėti. Atėjusius teatro foje sutiko mokyklos direktorius Tautvydas Anilionis, neformaliojo ugdymo organizatorė Loreta Masiliūnienė. Šventėje dalyvavo šalies Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Meilė Labeikytė, DNB banko Panevėžio skyriaus plėtros vadovas Deividas Norkūnas, M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos kapelionas kun. Pavelas Andžejevskis, šios mokymo įstaigos Alumnų klubo atstovai bei tarybos narė Ginta Česevičienė, Panevėžio Prekybos, pramonės ir amatų rūmų pasiuntinė, Šv. Juozapo globos namų bendruomenės nariai, projekto „Kuriame Respubliką“ partneriai, mikrorajono gyventojai ir organizacijų atstovai, Alfonso Lipniūno pagrindinės mokyklos mokinių popgrupė „Akimirksnis“, vadovaujama mokytojos Loretos Palavenienės. Teatro salė buvo pilna žiūrovų.


Kronika

Tegu pjesė niekada nesibaigia...

Rasa Masaitienė

Muzikos mokyklų filialų
jaunųjų pianistų festivalio
„Skambioji pjesė – 2013“
dalyviai ir vadovai

Graži, skambi, nuostabi pasaka – taip norisi apibūdinti renginį, neseniai vykusį Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo salėje. Čia tądien pirmąkart vyko respublikinis meno muzikos mokyklų filialų jaunųjų pianistų festivalis „Skambioji pjesė – 2013“.

Į jį atvyko jaunieji pianistai ir jų mokytojai iš Lazdijų, Raseinių, Šakių meno mokyklų, Garliavos meno mokyklos Raudondvario ir Babtų filialų, Raseinių meno mokyklos Girkalnio, Viduklės ir Ariogalos filialų. „Labai džiaugiuosi, kad išsipildė mano ir mūsų mokyklos mokytojų lūkesčiai savo mokykloje surengti didelį renginį, festivalį, kuris paskatintų meno ir muzikos mokyklų filialų fortepijono instrumento mokytojus susiburti į vieną būrį, bendrauti, dalintis gerąja darbo patirtimi, o mokinius – įgauti sceninės patirties, drąsos, pasitikėjimo savimi, koncertuoti laisvai, džiugiai ir, žinoma, surasti naujų draugų, naujo bendravimo“, – kalbėjo festivalio pirmininkė, organizatorė, vyresnioji fortepijono klasės mokytoja Džiuljeta Banienė.


Kronika

Gimtosios kalbos šventė   

Balandžio 16 dieną Krašto muziejuje vyko Ignalinos gimnazijos projekto „Kalbos gimtosios penketukas“ baigiamasis renginys, skirtas Tarmių metams. Gimnazijos mokiniai, mokytojai ir net tėveliai dalyvavo pasirinktoje mėnesį vykusio projekto veikloje: rašė diktantą, dailyraštį, atliko kalbos kultūros, etninės kultūros užduotis, varžėsi, kas geriau kalba tarmiškai.


Disidentinės veiklos pėdsakais

Konkurso dalyviai ir vertinimo
komisijos nariai su arkivyskupu
Sigitu Tamkevičiumi

Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Švietimo komiteto iniciatyva, talkinant miesto Švietimo ir ugdymo skyriui, nuo 2008 metų buvo surengti šeši miesto bendrojo lavinimo (gimnazijų) patriotinio pilietinio ugdymo istorijos konkursai. Konkursai prisidėjo akcentuojant miesto mokyklose Lietuvos Sąjūdžio 20-metį, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio jubiliejų, Laisvės gynimo ir didžių netekčių atminties metus, Lietuvos Nepriklausomybės kovų herojiškumą, tautinį atgimimą po 1863 metų sukilimo prieš rusiškąjį imperializmą. Prisiminėme turbūt visiems žinomus žodžius: „Anei druko, anei rašto mums turėt neduoda. Tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi, ir juoda“. Ji tokia netapo iškiliojo vyskupo Motiejaus Valančiaus šviesios asmenybės, jo organizuotos knygnešystės, pasišventėlių bebaimių knygnešių, blaivybės plėtojimo dėka lietuviškų knygelių bei laikraščių pasirodymo dėka, dėl iškilios dr. Vinco Kudirkos, dr. Jono Basanavičiaus ir kitų tautinės krikščioniškos krypties inteligentų veiklos, kurią stiprino savo patriotinėmis eilėmis mūsų tautos dainius prelatas Jonas Mačiulis-Maironis.


Dvylikametės rašinį vertins UNESCO ir Pasaulinės pašto sąjungos atstovai

Šiemet jau 21-ąjį kartą šalies moksleivio rašinys atstovaus Lietuvai tarptautiniame epistolinio rašinio konkurse, kurį organizuoja Pasaulinė pašto sąjunga kartu su UNESCO. Šįkart konkursui siunčiamas dvylikametės Šventosios pagrindinės mokyklos auklėtinės Gabijos Petrauskaitės rašinys apie vandenį ir jo svarbą gyventojams bei visai planetai.

„Informacinės technologijos pakeitė pasaulį. Vis mažiau rašome ir siunčiame laiškų, vis daugiau naudojamės elektroninėmis priemonėmis. Bet net ir moderniausios technologijos niekada neatstos laiško – nuoširdžių žodžių apie save ir savo pasaulį“, – apdovanojimų metu sakė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija