„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2013 m. gegužės 17 d., Nr.5 (162)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

1863 metų sukilimo metai

Mini Lietuvos maironiečiai

Kun. Antanas Mackevičius –
1863 metų sukilimo vadas

Vilniaus universitete, Vinco Krėvės auditorijoje, vyko tradicinė Lietuvos maironiečių konferencija „Antanas Mackevičius ir Maironis – du mūsų tautos didžiavyriai“. Susirinko daug garbių svečių: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausieji specialistai Elona Bagdanavičienė, Algimantas Šimaitis, žurnalo „Gimtoji kalba“ vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona, docentas Regimantas Tamošaitis, Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys, Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas, solistas Maironio dainų atlikėjas Danielius Sadauskas ir kt. Dalyvavo maironiečiai ir jų vadovai iš Alytaus rajono Butrimonių, Jonavos Jeronimo Ralio, Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus, VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko, Kauno Maironio universitetinės, Tauragės „Versmės“ gimnazijų, Kauno r. Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos. Visus pasveikino Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona. Apie 1863 metų sukilimą, istorinę jo reikšmę kalbėjo Rimantas Miknys.

Buvo įdomu klausytis ir mokinių parengtų pranešimų. Kiekvienas maironietis atrado savitą požiūrį. Įtaigus ir įdomus buvo Antano Mackevičiaus mokyklos mokytojos Marytės Šlapikienės pasakojimas apie 1863 metų sukilimo vadą kun. Antaną Mackevičių. Iš Butrimonių gimnazijos konferencijai pranešimą pateikė III b gimnazijos klasės mokinė Alma Laužonytė (mokytoja Dana Gecevičienė). Alma paminėjo, kad 1863 metų sukilimas ir gimnazija, kurioje ji mokosi, šiais metais irgi mini 150-ąsias metines, todėl ji labai domėjosi šia tema.

Maironiečių darbus vertino docentas Regimantas Tamošaitis. Jis atskleidė žmogaus dvasingumo bei gyvenimo prasmės idealus, būtent jais savo kūrybą, gyvenimą ir veiklą grindė 1863 metų sukilimo vadas, kun. Antanas Mackevičius ir rašytojas Jonas Biliūnas. Maironis atskleistas kaip meninės prigimties atstovas, palikęs ryškų pėdsaką lietuvių poezijos raidoje.

Rita Urnėžiūtė padėkojo visiems kalbos, literatūros, istorijos mylėtojams ir puoselėtojams, kvietė neužmiršti, kad 2013-ieji yra ir Tarmių metai.

Švietimo ir mokslo ministro vardu Elona Bagdanavičienė padėkojo maironiečiams ir jų vadovams, konferencijos pranešėjams įteikė atminimo dovanas – rašiklius su ministerijos emblema.

Baigiamąjį žodį pasakė ir Maironiečių draugijos veiklos pagrindines kryptis pristatė draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas.

Pabaigoje Maironio žodžiais dainas atliko Danielius Sadauskas.

Po konferencijos visi maironiečiai ir jų vadovai kavinėje „Aula“ prie arbatos puodelio aptarė konferencijos įspūdžius.

Genovaitė Žiurinskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija