„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2013 m. birželio 21 d., Nr.6 (163)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popiežiaus susitikimas su jėzuitų mokyklų bendruomene

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas bendrauja su moksleiviais

Perteikti didžiadvasiškumo vertybę

Popiežius Pranciškus, kuris, kaip jėzuitas kunigas Chorche Marijus Bergoljas (Jorge Mario Bergoglio), ilgus metus savo gimtojoje Argentinoje darbavosi Jėzaus draugijos išlaikomose įvairaus lygio švietimo ir studijų institucijose, dėstydamas literatūrą, psichologiją, teologiją ir kitus dalykus, džiugiai priėmė audiencijoje jo pasveikinti atvykusius Italijos ir Albanijos jėzuitų mokyklų auklėtinius. „Aš tikrai jaučiuosi kaip su savo šeima“, – sakė jis Vatikano didžiojoje kongresų salėje birželio 7 dieną. Švč. Jėzaus Širdies iškilmėje ir susitikime dalyvavusiems apie 9000 įvairaus amžiaus moksleivių, buvusių kartu su jų dėstytojais ir artimaisiais. Šventasis Tėvas, tik trumpai apžvelgęs parengtą kalbą, kadangi jo žodžiais tariant, ištisas jos skaitymas nuobodus, daugiau kaip pusvalandį atsakinėjo į spontaniškai iškeltus susirinkusiųjų klausimus. Iš vėliau publikuoto kalbos teksto aiškiai matyti, kad, Popiežiaus įsitikinimu, mokykla pirmiausia yra auklėjimo terpė, kurioje yra suteikiamos ne tik žinios ir įgūdžiai, bet integraliai formuojama brandi asmenybė.


Viktorina Tikėjimo metams

Aldona Ramanauskienė

Viktorinos dalyviai Palėvenės
vienuolyno kiemelyje

2013-ieji Bažnyčios gyvenime labai svarbūs. Tai – Tikėjimo metai. Visoje Lietuvoje vyksta įvairūs jiems skirti renginiai. Kupiškio dekanato tikybos mokytojai gegužės 21 dieną surengė viktoriną I–IV klasių ir giesmių popietę I–XII klasių mokiniams, skirtą Tikėjimo metams. Viktorinos dalyviai rinkosi į Palėvenės dominikonų vienuolyno salę. Tai buvo Alizavos, Antašavos, Rudilių Jono Laužiko, Skapiškio, Šepetos Almos Adamkienės, Noriūnų Jono Černiaus, Salamiesčio pagrindinių mokyklų, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos, Subačiaus gimnazijos, Alizavos pagrindinės mokyklos Palėvenėlės skyriaus, Subačiaus gimnazijos Lukonių skyriaus mokiniai. Nedalyvavo tik „Kupos“ pradinės mokyklos mokiniai. Viktoriną atidarė ir maldai pakvietė kanauninkas Vladas Rabašauskas. Komisiją sudarė Kupiškio švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos direktorė Roma Stovolos, Subačiaus klebonas kun. Albertas Kasperavičius, Palėvenės klebonas kan. V. Rabašauskas, Palėvenės moterų katalikių draugijos pirmininkė Aldona Ramanauskienė. Buvo pateiktos penkios viktorinos užduotys: malda „Tėve mūsų“, kryžiažodis, pagrindinės tikėjimo tiesos, liturginių metų spalvos, Dievo bičiuliai. Daugiausiai balų – po 29 – surinko Skapiškio pagrindinės mokyklos komanda (mokytoja Žydra Andrijauskienė), Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos komanda ,,Angeliukai“ (mokytoja Laima Talačkienė), Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos komanda (mokytojos Žydra Andrijauskienė ir Aušra Aleksandravičienė). Po 28 balus surinko Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos komanda (mokytoja Inga Paugienė ), Alizavos pagrindinės mokyklos komanda „Spindulėliai“ (mokytoja Rasa Šlekienė), 27 balus – Subačiaus gimnazijos komanda (mokytoja Sandra Pribušauskienė), 26 balus – Alizavos pagrindinės mokyklos Palėvenėlės skyriaus komanda „Šviesos vaikai“ (mokytoja Rasa Šlekienė), po 22 balus – Salamiesčio pagrindinės mokyklos komanda (mokytojas Donatas Vilkas) ir Antašavos pagrindinės mokyklos komanda ,,Sparnai“ (mokytoja Rasa Šlekienė), 21 balą – Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos komanda „Balandžiai“ (mokytoja Dalia Kireilienė), 16 balų – Subačiaus gimnazijos Lukonių skyriaus komanda (mokytoja Drąsuolė Cemnickienė).


Viktorina apie šventą laiką

Viktorinos nugalėtojai
(iš dešinės): Tadas Žutautas,
Justina Rimšaitė, Laura Žemgulytė

Gegužės 10 dieną Klaipėdos rajono Veiviržėnų gimnazijoje vyko I–III gimazijos klasių renginys – viktorina „Šventas laikas“. Renginį organizavo Veiviržėnų parapijos klebonas kun. Antanas Šimkus ir tikybos mokytoja Judita Klimienė. Savo žinias tikrino keturios komandos: I „a“ (Viktorija Januševičiūtė, Kristina Makarevičiūtė, Monika Uselytė), I „b“ (Justina Rumšaitė, Laura Žemgulytė, Tadas Žutautas), II „b“ (Viktorija Judeikytė, Redita Norvaišaitė, Igmantas Budvytis) ir III „a“ (Justė Giržadaitė, Aurelija Kvecytė, Živilė Rėpšaitė) gimnazijos klasių atstovai, lankantys tikybos pamokas.


Šeimos vertybės įprasmintos vaikų kūryboje

Irena Daubarienė,

Telšių dekanato šeimos centro savanorė

Piešinių „Šeima – gyvybės šventovė“
konkurso darbų paroda

Visą balandį, artėjant Pasaulinei gyvybės ir Tarptautinei šeimos dienai, Telšių dekanato šeimos centras, bendradarbiaudamas su Telšių I Šv. Antano Paduviečio Katedros parapija, paskelbė piešinių „Šeima – gyvybės šventovė“ (pagal pal. Joną Paulių II) konkursą, kviesdamas Telšių dekanato mokyklų vaikus, jaunuolius ir jų šeimas apmąstyti ypatingas vertybes – gyvybę, šeimą, – jų prasmę bei svarbą ir pavaizduoti piešiniuose bei skatinti kolektyviai kurti šeimų kūrybinius darbus.


Vaikų ir jaunimo giesmių šventė

Klier. Nerijus Pipiras

Birželio 16 dieną nuo ankstyvo ryto jaunieji giesmininkai iš Kauno, Biržų, Zarasų, Ramygalos, Panevėžio, Kupiškio, Utenos, Leliūnų, Svėdasų ir kitur rinkosi į Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčią. Čia vyko vaikų ir jaunimo giesmių šventė „Mūsų širdys gieda Tau“. Nuo ankstyvo sekmadienio ryto šventės dalyviai ne tik džiugiai šurmuliavo Salako miestelyje, bet ir dalyvavo repeticijoje.


Nupinta giesmių pynė Marijai   

Inesė Ratnikaitė

Vaikų ir jaunimo giesmių šventė Šiaulių vyskupijoje organizuojama kiekvienais metais. Šventei pasirinktas Švč. Mergelei Marijai skirtas gegužės mėnuo, todėl repertuare – giesmės Dievo Motinai. Šiemet renginyje dalyvavo apie 550 vaikų ir jaunuolių iš Šiaulių, Joniškio, Skaistgirio, Radviliškio, Kelmės, Šaukėnų, Meškuičių, Užvenčio. Dauguma grupių dalyvavo ankstesnėse šventėse, tačiau buvo atvykusių ir pirmąjį kartą.


Jaunimo žygis į Kryžių kalną

Inesė Ratnikaitė

Šiaulių vyskupijos kurija ir Šiaulių vyskupijos Pastoracinis centras birželio 3-iąją Vaikų gynimo dienos proga organizavo piligriminį žygį į Kryžių kalną. Jame dalyvavo ir už savo bendraamžius meldėsi moksleiviai. Pirmieji žygiai Vaikų gynimo dienos proga būdavo organizuojami sekmadieniais, juose dalyvaudavo daugiau vyresnio amžiaus žmonės. Nuo pernai šią misiją perėmė ir įgyvendina jaunuoliai ir vaikai. Šiemet prie Šiaulių Katedros susirinko apie 100 jaunųjų piligrimų, aktyviausios – katalikiškos miesto mokyklos, kurioms šis žygis jau tampa tradicija. Piligriminio žygio metu giedotos giesmės, kalbėta Rožinio malda. Po trijų valandų kelionės, 15 valandą, Kryžių kalno papėdėje Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo šv. Mišias. Piligrimystė skirta maldai už jaunuolius, savo gyvenime besirenkančius priklausomybes alkoholiui, cigaretėms bei mąstančius apie savižudybes. Šias problemas išryškino Šiaulių vyskupas šv. Mišių pamoksle, kuris buvo panašus į nuoširdų pokalbį aktualiais, rūpimais klausimais. Ganytojas priminė tą pačią dieną Lietuvos Seime vykusį Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 25-mečio minėjimą, ragino branginti gyvybę, atsisakyti visko, kas prieš ją nukreipta, ir skatinti tai daryti visus, su kuriais tenka bendrauti. Norisi, kad Lietuvos jaunimas būtų blaivus, besidžiaugiantis gyvenimu, energingas, žingeidus ir turintis aukštus gyvenimo siekius.


Valančiukai bibliotekoje – apie Žemaičių krikštą

Į Tauragės A. Vymerio miesto biblioteką rinkosi „Aušros“ pagrindinės mokyklos jaunieji valančiukai su būrelio vadove mokytoja Marija Toleikiene. Bibliotekoje vyko renginys, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Bibliotekos vedėja Gina Juškienė supažindino su bibliotekoje veikiančia knygų paroda „2013-ieji – Tikėjimo metai“, skaitė vaikų mintis apie Dievą, jų klausimus ir prašymus Jam. Mokytoja M. Toleikienė papasakojo apie Žemaitijos krikšto istoriją, daug įdomių faktų pateikė apie pirmąsias bažnyčias Žemaitijoje, jų steigėjus.


Mokyklos 60-metis su liūdesio gaida

Daiva Červokienė

Pastrėvio pagrindinės mokyklos
60-mečio šventės dalyviai

Mokykla – kiekvienai gyvenvietei labai reikšmingas kultūros židinys. Štai po Pastrėvio pagrindinės mokyklos stogu telpa ir seniūnija, biblioteka, paštas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.

Sujungė kaimų mokyklėles

Pirmoji mokykla Pastrėvio kaime buvo caro laikais įsteigta ir iki 1918 metų egzistavusi pradinė, trijų klasių rusiška mokykla, kažkodėl vadinta realine. Tačiau aplinkiniuose kaimuose gyveno lietuviai, Nepriklausomoje Lietuvoje jie ėmė reikalauti mokyklų savo vaikams šviesti. Pirmoji lietuviška pradinė mokykla įsikūrė Mustenių kaime apie 1925 metus Karolio Kazakevičiaus name, ji pabuvojo Antano Ališausko, Damino Dauksevičiaus namuose. Kai mokytoja M. Pazuraitė ištekėjo už Jurgio Matusevičiaus, jiedu pasistatė vienkiemyje sodybą ir mokyklą perkėlė į savo namą. Taip mokyklos veikė Mustenių gyvenvietėje, Peliūnų, Stančikų kaimuose.


Parapijos jaunimo chorui – 10 metų

Gegužės 4-ąją susirinkusieji Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje turėjo progą dalyvauti iškilmingose šv. Mišiose už Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos jaunimo chorą, o paskui visi klausėsi choro atliekamų giesmių. Jubiliejiniame choro 10 metų koncerte giedojo ne tik dabartinės choristės, bet ir tos, kurios lankė jį anksčiau. Vadovė Aurelija Šakėnienė pasidžiaugė, kad jubiliejus surinko buvusias choristes pabūti kartu, prisiminti mokėtas giesmes ir dovanoti jas radviliškiečiams.


Alma Mater norėtų būti su Tavimi, mielas JAUNIME!

Prieš kelis metus besilankydamas Čikagoje išgirdau apie didžiulius namus, kurie priklausė garsiam, jau mirusiam gydytojui. Deja, jis nepaliko testamento, ir galbūt tie namai gali atitekti JAV valstybei, kalbėjo Amerikos lietuviai. Pamaniau sau, kad giminių neturintis daktaras galėjo parašyti testamentą ir palikti turtus tiems, kam labiausiai reikia paramos Lietuvoje. Man atrodo, kad šiuo metu labiausiai to reikia mūsų jaunimui. Kaip gaila, kad niekas to daktaro nepaprotino. Juk tikras patriotas privalo ne tik savo gyvenimu, bet ir mirtimi pasitarnauti tautai. Tiesa, nevertėtų to maldauti praradus orumą, bet derėtų suprasti, kiek gero gali padaryti mūsų sukauptas turtas, kurio nė vienas nepasiimsime Anapus. Svarbiausia, kad palikimas būtų skiriamas patikimam ir patikrintam adresatui, ne politinėms partijoms.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija