„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. sausio 17 d., Nr.1 (170)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Pagalba Afrikos vaikams

Gargždų Šv. arkangelo Mykolo
kuopos ateitininkai akcijos metu

Mes, Gargždų Šv. arkangelo Mykolo kuopos ateitininkai, su entuziazmu atsiliepėme į Moksleivių ateitininkų sąjungos organizuojamą akciją „Ateitis Afrikai“. Buvo renkamos aukos paremti Šv. Alfonso parapijos pradinės mokyklos statybą Kanangos mieste Kongo Demokratinėje Respublikoje. Toje parapijoje 1600 vaikų moko 18 mokytojų. Vienoje klasėje mokosi po 60–80 1–6 klasių mokinių. Vienuoliai saleziečiai ten organizuoja mokyklos statybą, nori įrengti dar 6 klases. Vieną klasę įrengti kainuoja apie 25 tūkstančius dolerių. Labai trūksta ten ir geriamo vandens.

Norėdamos pagelbėti Afrikos vaikams, mes, Gargždų ateitininkės, iškepėme imbierinių sausainėlių, gražiai supakavome celofanine plėvele ir po pamaldų prie bažnyčios durų kelis sekmadienius išeinantiems dalinome informacines skrajutes, lipdukus ir sausainius, prašydami paaukoti pradinės mokyklos statybai Šv. Alfonso parapijoje Afrikoje. Tikintieji domėjosi tiek gerumo akcija, tiek pačia ateitininkų kuopa, o išgirdę, jog sausainius kepė prieš juos stovinčios merginos, darbą atlikusios nuoširdžiai, nepagailėjo aukų. Tuo mes labai džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame. Prie akcijos visokeriopai prisidėjo ir mūsų kuopos dvasios vadas klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas.

Gargždų ateitininkai surinko 300 litų – tai indėlis ne vien į afrikiečių vaikų edukaciją, bet ir mūsų, kaip katalikų, įrodymas, jog nesame abejingi silpnesniems, varge esantiems ir galvojame ne tik apie savo, bet ir apie jų ateitį. Kiekvienas žmogus yra kažkuo talentingas, reikšmingas ir, jeigu yra sąlygos pasireikšti gabumams, tai gali pakeisti pasaulį. Ši akcija mums buvo prasminga, paliko nepaprastus jausmus ir mūsų širdyse.

Aušrinė Rimeikytė,
Gargždų Šv. arkangelo Mykolo ateitininkų kuopos valdybos pirmininkė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija