„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. sausio 17 d., Nr.1 (170)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Po ateitininkų įžadų studentės ir džiaugėsi, ir verkė

Edita Vinickytė

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis kalba ateitininkams

Iki vėlyvo vakaro su nedidelėmis pertraukomis Šiaulių vyskupijos Pastoraciniame centre šurmuliavo apie 40 moksleivių ateitininkų ne tik iš Šiaulių, bet ir iš Linkuvos, Šilalės, Skuodo, Baisogalos. Jie atvyko pakviesti vyresniųjų draugų – studentų ateitininkų. Vyko ateitininkų susitikimas.

Pradžia. Oficialioji dalis

Susitikimą Šiauliuose studentai ateitininkai organizavo lapkričio 23 dieną. Renginys prasidėjo studentų sukurtu vaizdo įrašu apie ateitininkų veiklą Šiauliuose. Vėliau – bendra malda, ateitininkų himno giedojimas. Moksleiviams pajusti vyresniųjų palaikymą, dėmesį, suvokti renginio svarbą ir reikšmingumą padėjo ateitininkų federacijos valdybos narių dalyvavimas. Jaunuosius ateitininkus pasveikino, ateitininkų svarbą Šiauliuose iškėlė Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) valdybos pirmininkas Martynas Pilkis ir Studentų ateitininkų sąjungos (SAS) valdybos pirmininkė Justina Karlonaitė.


Pagerbė Laisvės gynėjus

Grupė jaunųjų šaulių
iš Baisogalos Vilniuje

Kiekvienais metais Baisogalos (Radviliškio r.) jaunieji šauliai vyksta į Vilniuje organizuojamą tarptautinį pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtą Lietuvos Laisvės gynėjams atminti.

Sausio 11-ąją 23-iajame bėgime dalyvavo net 4200 entuziastų – latvių, baltarusių, prancūzų, italų, norvegų, švedų ir amerikiečių.

Bėgikai startavo nuo Antakalnio kapinių. Per valandą jie įveikė apie 10 kilometrų distanciją ir finišavo prie Televizijos bokšto. Čia vyko apdovanojimų ceremonija. Jie buvo skirti pirmajam finišavusiam, vyriausiam, jauniausiam bėgimo dalyviui ir gausiausiam kolektyvui. Kiekvienas pasiekęs finišą gavo atminimo medalį. Mūsų jaunieji šauliai Gediminas Muchlickas, Imranas Krištanaitis, Skaistis Šveistys, Jonas Steponavičius, Martynas Diponas distanciją įveikė vos per pusvalandį. Bėgikai buvo sutikti šūkiais „Valio“, „Šaunuoliai“, „Lietuva“ bei plojimais. Visi dalyviai buvo vaišinami karšta arbata ir bandelėmis.


Pagalba Afrikos vaikams

Gargždų Šv. arkangelo Mykolo
kuopos ateitininkai akcijos metu

Mes, Gargždų Šv. arkangelo Mykolo kuopos ateitininkai, su entuziazmu atsiliepėme į Moksleivių ateitininkų sąjungos organizuojamą akciją „Ateitis Afrikai“. Buvo renkamos aukos paremti Šv. Alfonso parapijos pradinės mokyklos statybą Kanangos mieste Kongo Demokratinėje Respublikoje. Toje parapijoje 1600 vaikų moko 18 mokytojų. Vienoje klasėje mokosi po 60–80 1–6 klasių mokinių. Vienuoliai saleziečiai ten organizuoja mokyklos statybą, nori įrengti dar 6 klases. Vieną klasę įrengti kainuoja apie 25 tūkstančius dolerių. Labai trūksta ten ir geriamo vandens.


Kad Viešpats laimintų šeimas

Inesė Ratnikaitė

Santuokos sakramento atnaujinimas.

Sausio 5 dieną, sekmadienį, Šiaulių vyskupijoje Trijų Karalių iškilmė tradiciškai sukvietė į Šeimų šventę. Tūkstančiai žmonių dalyvavo „Šiaulių arenoje“ aukojamose šv. Mišiose, o po jų stebėjo miuziklą „Don Bosko“. Šiaulių vyskupijoje kasmet organizuojama Šeimų šventė pabrėžia šeimos svarbą ir vertę. Šventės globėjas – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, pagrindinai organizatoriai – Šiaulių vyskupijos Šeimos centras. Šventę vedė Šeimos centro kapelionas kun. Rimas Pranskaitis, visos šventės metu talkino geltonais marškinėliais vilkintys savanoriai.


Džiaugsmas paprastume

Santuokos sakramento atnaujinimas

„Apjuoskime savo šeimas Viešpaties ramybe!“ – vyskupas Rimantas Norvila sausio 11 dieną pradėjo Vilkaviškio vyskupijos Šeimų šventę Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje. Šv. Mišias už šeimas aukojo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas bei būrys kunigų. Giedojo Česlovo Sasnausko choras.

Kaip pamoksle sakė vyskupijos ganytojas, didelė dovana gyventi Dievo palaimintoje santuokoje, gražiai tarpusavyje sutarti, būti atlaidiems vienas kitam. Atrodo, pradžioje visi puikiai sutaria, draugauja, kuria šeimas, bet vėliau štai ima ir subyra šeimos pamatai. Ką reikėtų daryti, kad taip neįvyktų? Vyskupas Rimantas gražiai dėstė gyvenimo išmintį gausiai į Baziliką susirinkusioms šeimoms. Tuo, kad Atpirkėjas atėjo į Žemę gimdamas Kūdikiu ir augdamas paprastoje Nazareto šeimoje, davė stiprų ir neginčijamą pavyzdį, kad visiems reikalinga šeima, kad turime vienas kitą palaikyti varge ir liūdesy, pasidalinti džiaugsmu, skausmu, būti atrama gyvenime. Šventoji Šeima tampa pavyzdžiu nepalūžti sunkumuose, ir pasitikėti tik Viešpačiu ir vienas kitu. Dabar šeimos nori gyventi šiuolaikiškai, bando išrasti naujų dalykų, kaip geriau gyventi, bet lieka nusivylusios. Šventojo Rašto mokymas visais laikais išliks pats stipriausias, nes skatina nepamiršti atlaidumo, pabrėžia dėkingumo svarbą, į šeimos buitį įneša bendrumo ir jaukumo. „Taigi seni pamokymai gali būti puikiai pritaikomi ir šiuolaikinėse šeimose, – homilijoje kalbėjo vysk. R. Norvila. – Pagrindiniai dalykai visais laikais išlieka tie patys: pasitikėjimas, pagarba vienas kitam, tačiau savanaudiškumas neretai apkartina visos šeimos narių gyvenimą“. Jautriai aptarta vaikų auginimo prasmė – kiek daug vaikai praranda augdami nesutariančių tėvų šeimoje, tada jie negauna darnios šeimos pavyzdžio ir patys kuria nedarnias šeimas, neišsiugdo pakankamo sąžiningumo šeimos atžvilgiu, atsakomybės jausmo.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija