„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. sausio 17 d., Nr.1 (170)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kad Viešpats laimintų šeimas

Inesė Ratnikaitė

Santuokos sakramento atnaujinimas.

Kunigai „Šiaulių arenoje“
eina aukoti šv. Mišių

Sausio 5 dieną, sekmadienį, Šiaulių vyskupijoje Trijų Karalių iškilmė tradiciškai sukvietė į Šeimų šventę. Tūkstančiai žmonių dalyvavo „Šiaulių arenoje“ aukojamose šv. Mišiose, o po jų stebėjo miuziklą „Don Bosko“. Šiaulių vyskupijoje kasmet organizuojama Šeimų šventė pabrėžia šeimos svarbą ir vertę. Šventės globėjas – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, pagrindinai organizatoriai – Šiaulių vyskupijos Šeimos centras. Šventę vedė Šeimos centro kapelionas kun. Rimas Pranskaitis, visos šventės metu talkino geltonais marškinėliais vilkintys savanoriai.

Šių metų Šiaulių vyskupijos Šeimų šventės tema – „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ (Mk 10, 14). Katechezę šventės pradžioje giesmėmis bei įtaigiais žodžiais pravedė dominikonas brolis Pijus Eglinas. Kunigas kalbėjo apie šeimą, jos kasdienybę bei tikėjimą. Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM ir Šiaulių vyskupijos kunigai. Pamaldų metu giedojo Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“.

Sakydamas pamokslą Šiaulių vyskupas E. Bartulis priminė, jog šie metai Lietuvos vyskupų paskelbti Šeimos metais. Kiekvienai šeimai pavyzdys – Juozapas ir Marija. Ganytojas plačiai ir įtaigiai kalbėjo apie tai, kas svarbu gyvenant šeimoje: sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose ir visą savaitę eiti tuo keliu, kurį nurodė Kristus. Prisimindamas popiežiaus Pranciškaus išryškintą brolybės svarbą, vyskupas aiškino, jog esame vieno Tėvo vaikų šeima, todėl problemas gali padėti išspręsti tikras broliškumas, nuoširdumas ir meilė. Labai svarbu tikėjimo džiaugsmas. Šeimos narius vienija malda, todėl svarbu atnaujinti ryto, vakaro bei valgio laiminimo maldas. Svarbus Atgailos sakramentas, sekant Kristumi, o šeimoje reikia būti atlaidiems ir gailestingiems. Svarbu eiti ištikimybės ir meilės keliu ir nebijoti, kad į gausias šeimas žmonės pažvelgia kritiškai. „Šiandien džiaugiuosi ir meldžiuosi už visas šeimas, kad Viešpats stiprintų ir laimintų“, – sakė Šiaulių vyskupas.

Ypatingo jautrumo šventei kiekvienais metais suteikia Santuokos sakramento atnaujinimas. Sutuoktinių poros atsistoja ir, vadovaujamos vyskupo, atnaujina vienas kitam Santuokos priesaiką.

Penktą kartą šventėje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi perdavė Šventojo Tėvo sveikinimus ir palaiminimą. Ypatingus sveikinimus nuncijus skyrė susirinkusiems seneliams. Popiežiaus Pranciškaus močiutės testamente, anot apaštalinio nuncijaus, įrašyti 2 prašymai: kančių ir sunkumų metu stoti Eucharistijos akivaizdoje ir nepamiršti Švč. Mergelės Marijos, kuri yra paguodos Motina. Šiuo testamentu remdamasis arkivyskupas siūlė seneliams irgi nepamiršti palikti kai ko ypatingai brangaus savo vaikaičiams, o Trijų Karalių iškilmę vadino šviesos švente. „Šviesa – tai Dievo meilės šviesa, tos meilės, kuria Jis atsidavė mums šviesa. Ši meilė ypač apsireiškia atleisdama“, – sakė apaštalinis nuncijus, pridurdamas, kad šeima yra ta vieta, kurioje priimama Dievo meilė. Šeima yra didžiulė Dievo dovana, o Bažnyčia – šeimų šeima, kuri surenka visas šeimas.

Apaštalinio nuncijaus L. Bonazzi kalba kartu buvo ir atsisveikinimas prieš išvykstant iš Lietuvos. Tūkstančiai arenoje buvusių žmonių atsistojo ir ilgai plojo, išreikšdami savo pagarbą jau ir dėkodami už buvimą kartu.

Susirinkusiuosius pasveikino šventėje dalyvavę parlamentinės grupės „Už šeimą“ nariai. Grupės pirmininkas Jonas Dagys išsakė mintį, kad svarbu kovoti už šeimos tvirtumą. Rima Baškienė teigė, kad vaikų sveikatai svarbu augti gražiose šeimose, kurioje su atsakingumu ir pagarba būtų rengiami atsakingai tėvystei ir motinystei.

Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas teigė, kad šeima yra pirmesnė vertybė už valstybę, nes jei stipri šeima, stipri valstybė.

Šventė tuo nesibaigė. Po trumpos pertraukos (pirmą kartą Lietuvoje) Šiaulių arenoje parodyta miuziklo „Don Bosko“ premjera (Achille Oliva ir Alessandro Aliscioni, Italija). Miuziklą iš italų kalbos vertė s. Liucija Grybaitė FMA. Vaidmenis atliko žymiausi Lietuvos artistai: Egidijus Bavikinas, Doloresa Kazragytė, Karina Krysko-Skambinė, Liudas Mikalauskas ir kiti. Miuziklo metu išsakyta daug gilių minčių. Viena iš jų: džiaugsmas yra dovana, kurią reikia saugoti, vertinti ir dalinti kitiems.

Šiauliai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija