„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. vasario 21 d., Nr.2 (171)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Šv. Valentino dieną šventė kitaip

Šv. Valentino dienos vakarą Kaune, „Žalgirio“ arenoje, daugiau kaip 11 tūkst. žmonių pasirinko švęsti dalyvaudami septintojoje „Valentino dienoje KITAIP“. Antrą kartą ji surengta didžiausioje Baltijos šalyse pramogų arenoje, bet dar neprasidėjus renginiui jau buvo mažai tuščių vietų per visus tris arenos aukštus. Juos užpildė gausūs dalyviai – dauguma jauni žmonės, atvira širdimi priėmę renginio organizatorės – Kauno arkivyskupijos – kvietimą ateiti švęsti meilės, šlovinti Dievo – paties didžiausio meilės šaltinio, – džiaugtis jo dovanotu gyvenimu ir jame sutiktais brangiais žmonėmis, su kuriais galima ir svarbu meile dalytis nuoširdžiai, atsakingai ir ištikimai – ne tik šventėje, bet ir kasdienoje.

Džiaugsmas, kai gyvename ne sau

Vakaro dalyvius sveikinęs renginio globėjas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ džiaugėsi organizatorių sugalvotu šventės moto „Kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11) ir sakė per 75 gyvenimo metus, atrodo, suradęs atsakymą, kas iš tikro teikia didžiausią džiaugsmą. Žmogaus gyvenimas džiaugsmingas tada, kai gyvenama ne sau. Arkivyskupas linkėjo, ypač jaunimui, mokytis daryti gera – tai teiks džiaugsmo, ir šiam džiaugsmo nieko nebetrūks, jo niekas negalės atimti.

Kitas renginio globėjas, miesto meras Andrius Kupčinskas sveikindamas minėjo, jog būtent meilę savo šeimai, miestui, tėvynei jis laikąs gyvenimo pagrindu – tik mylėdamas žmogus gali nuveikti daug darbų dėl kitų.

Renginio globėjų pasveikinimus palydėjo nuotaikingos jaunų solistų Sashos Song, Monikos Linkytės dainos, įspūdingasis vyrų ansamblio „Quorum“ a cappella dainavimas.

Aistros, jausmai nėra visa meilė

Vakaro dalyviai plojimais ir įdėmiai klausydami sutiko ir asmenišku liudijimu besidalinantį Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą. Ko labiausiai reikia, kad džiaugsmo netrūktų? Meilė svarbi, neatskiriama žmogaus gyvenimo dalis, net būsimųjų seminaristų ganytojas, būdamas rektoriumi, klausdavęs, ar jie prieš stodami į seminariją buvo kada įsimylėję. „Įsimylėjęs todėl, kad pats Dievas yra meilė. Jei neturi meilės patirties, kaip tu gali spindėti meile kitiems? Mūsų visas gyvenimas yra didis meilės nuotykis, o pirmas meilės pamokas pirmiausia gauname namie, iš savo tėvų“, – sakė arkiv. G. Grušas. Ganytojas papasakojo dramatiškos ir ištikimos savo tėvų meilės istoriją – Antrojo pasaulinio karo išskirti jie susitiko tik po 12 metų, nežinodami, ar kitas yra gyvas. Meilė nepilna be ištikimybės, be ištvermės. Meilės jausmai Dievo duoti, patrauklūs, bet jie gali būti pasitelkiami ir kitam išnaudoti, manipuliuoti (tai ypač pastebime šiuolaikinėse prekybos reklamose). Aistros, jausmai nėra visa meilė. Dievas duoda daugiau, Jis bando prasimušti iki mūsų, norėdamas parodyti, jog Jis pats yra Meilė. Arkivyskupas pasidalijo, kaip Dievas per jaunystės ieškojimus jam aiškiai parodė Jo sekimo kelią – tai buvo naujas meilės nuotykio su Dievu kelias. Savo liudijimą arkiv. G. Grušas užbaigė malda, prašydamas vakaro dalyviams Šventosios Dvasios dovanos – patirti perkeičiančią ir pripildančią Dievo meilę, kad ja galėtų dalytis ir vieni su kitais.

Nuoširdumą, pasitikėjimą, rūpestingumą, kaip svarbiausias šeimos narių savybes, vakaro dalyviams vardijo liudijusi karininko Vytauto šeima. Kad gyvybė neturi laiko – ji tiesiog yra, ir yra gerbtina nuo pat užsimezgimo iki mirties, o atvirumas vaikams – gražiausia šeimos savybė – taip kalbėjo gydytojas Virgilijus Rudzinskas. 13 metų santuokoje gyvenantis VDU KTF dekanas Benas Ulevičius, be kita, liudijo: vos tik pajutusi kokį sunkumą, jų šeima iškart puola į maldą.

„Tavo šlovė tepripildo šią vietą“

Dalį vakaro laiko jauni žmonės linksminosi pakildami iš vietų ir įsisukdami į šokį pagal nuotaikingą diksilendo „Sweetband“ muziką.

Svečiai iš Airijos – Ronanas Johnsonas su žmona bei grupe – netruko visus įtraukti į šlovinimą nesudėtingomis, bet jautriomis Dievo gyriaus giesmėmis. „Tavo šlovė tepripildo šią vietą“, – aidėjo arenos skliautais, o svečias airių atlikėjas visus patikino: Dievas myli tai, ką Jis mato, Jis šį nuostabų vakarą su meile žvelgia į kiekvieną ir kiekvieno ilgisi.

Šio atviro, nekomercinio renginio dalyviams penki – Kauno, Vilniaus, Kaišiadorių, Vilkaviškio – vyskupai suteikė Bažnyčios palaiminimą.

Vakarą vedė arkivyskupijos programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ir aktorius Arūnas Žemaitaitis. Jiems talkino Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunieji savanoriai.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija