„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. vasario 21 d., Nr.2 (171)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Atsinaujinimo dienoje – apie laimingą gyvenimą

Svečias iš Italijos
kun. Brunas Fereras SDB Evgenios
Levin (bernardinai.lt) nuotrauka

Sausio 26 dieną, sekmadienį, katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ Kaune, VDU Didžiojoje salėje, surengė pirmą šiais metais Atsinaujinimo dieną. Renginyje dalyvavo svečias iš Italijos Brunas Ferero (Bruno Ferrero) – kunigas salezietis, pedagogas ir publicistas, Lietuvoje gerai pažįstamas iš jo kūrybos. Pilnutėlė salė vos sutalpino (ne tik sėdinčius, bet ir stovinčius) įvairaus amžiaus ir iš pačių įvairiausių Lietuvos vietų atvykusius Atsinaujinimo dienos dalyvius, kurie drauge šlovino Viešpatį su „Gyvųjų akmenų“ bendruomene, klausėsi kun. B. Ferero SDB konferencijų, dalyvavo darbo grupėse, o vakare šventė sekmadienio Eucharistiją, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Per visą renginio laiką atskiroje auditorijoje vyko Švč. Sakramento adoracija.


Šv. Valentino dieną šventė kitaip

Šv. Valentino dienos vakarą Kaune, „Žalgirio“ arenoje, daugiau kaip 11 tūkst. žmonių pasirinko švęsti dalyvaudami septintojoje „Valentino dienoje KITAIP“. Antrą kartą ji surengta didžiausioje Baltijos šalyse pramogų arenoje, bet dar neprasidėjus renginiui jau buvo mažai tuščių vietų per visus tris arenos aukštus. Juos užpildė gausūs dalyviai – dauguma jauni žmonės, atvira širdimi priėmę renginio organizatorės – Kauno arkivyskupijos – kvietimą ateiti švęsti meilės, šlovinti Dievo – paties didžiausio meilės šaltinio, – džiaugtis jo dovanotu gyvenimu ir jame sutiktais brangiais žmonėmis, su kuriais galima ir svarbu meile dalytis nuoširdžiai, atsakingai ir ištikimai – ne tik šventėje, bet ir kasdienoje.


LLKS Tarybos Deklaracijos minėjimo aidai

Zigmas Tamakauskas

Renginį vedė Seimo narė
Vincė Vaidevutė Margevičienė

Minint Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio (LLKS) 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos pasirašymo 65 metų sukaktį, Kauno Stasio Lozoraičio vidurinėje mokykloje buvo rašomi rašiniai tema „1949 metų vasario 16 dienos Deklaracijos šviesos vertybės“. Šią iniciatyvą mielai palaikė mokyklos direktorė Klavdija Kovalenkina ir paragino mokytojus ir mokinius dalyvauti šiame renginyje. Atrinkti keturi geriausi rašiniai. Vienuoliktokės Greta Jodkaitė (mokytoja Jurgita Žygienė) ir Justina Sereikaitė (mokytoja Nijolė Karčiauskienė) savo rašiniuose bando atsakyti į klausimą, ar asmens vertybes ir pasirinkimą lemia istorinis laikas.


Du vakarai jaunimui

Apie tremties patirtis

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre įvyko trečiadienio vakarų ciklo „Vakaras su...“ susitikimas. Tai – vakarai jaunimui, kad jaunas žmogus galėtų pamatyti, sutikti ir pažinti žmones kūrėjus, žmones, kurie tarnauja, kurie nebijo plaukti prieš srovę, būti kitokie. Jais siekiama, kad per santykį su tautos kūrėjais ir kultūros, tikėjimo puoselėtojais jauni žmonės pažintų, kas yra jų širdyse, pažintų Dievą ir atpažintų kelius, kuriais eidami būtų laimingi.


Mums rašo

Lietuvos valstybės atkūrimo diena su poete

Vakaro dalyviai

Daina – kaip malda,
Paguodžianti sielą,
Raminanti skausmą žmogaus.

 

Daina – paukščio skrydis,
Vaivorykštės tiltas
Pakilti į erdvę dangaus.

Matilda Viskantaitė-Zaveckienė

Alytaus muzikos mokyklos mokiniai anksti pradėjo ruoštis paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Mokytoja metodininkė Alytė Vitkauskienė atnešė į klasę dvi alytiškės poetės, politinės kalinės Matildos Zaveckienės poezijos knygas („Šaukiu Lietuvą“ ir „Skambančios rasos“). Šiose knygose nuoširdžios eilės apie Tėvynę, Lietuvos laisvės siekimą, Lietuvos praeitį, tremtį, meilę gamtai, žmogaus likimą, būties trapumą.


Angelų giesmė

Renginio dalyviai Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčioje kartu
su klebonu kun. Sauliumi Paliūnu

Šaltą ir vėjuotą sausio 29 dieną Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vėl klegėjo vaikų ir jaunimo balsai. Jau tapo graži tradicija organizuoti bažnyčioje įvairias šventes, renginius, susitikimus, popietes, parodas, rekolekcijas. Į baigiamąjį renginį „Angelo giesmė“ atvyko Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ ugdytiniai ir meninio ugdymo mokytoja, bažnyčios vaikų choras, vadovaujamas vargonininko Amando Šešeikos, Kuršėnų Stasio Anglickio, Daugėlių, Pavenčių ir Drąsučių mokyklų mokiniai ir mokytojai. Sulaukėme ir gražaus būrio svečių iš Šiaulių rajono Verbūnų ir Dirvonėnų mokyklų. Mokinius atlydėjo tikybos ir muzikos mokytojai.


Gimnazijos abiturientų šimtadienis

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos
abiturientai šimtadienyje

Vasario 14-osios popietę keturiasdešimt Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos abiturientų buvo susirinkę į savo „Alma Mater“ švęsti tradicinio šios mokyklos 21-ojo šimtadienio. Berniukai ir mergaitės, vilkintys gimnazistų uniformomis, švytėjo šventiška nuotaika ir rimtimi, nes juk prieš akis dar abitūros egzaminai... Tarp abiturientų šurmuliavo ne tik jų klasių vadovai, bet ir jų buvę pirmieji mokytojai, gimnazijos „valdžia“. Dalyvauti iškilmingame abiturientų šimtadienyje atvyko ir Laukuvos seniūnas Virgilijus Ačas, kai kurių abiturientų tėvai. Beje, esu be galo dėkingas, kad į šį gražų ir įspūdingą renginį buvau oficialiai pakviestas ir aš, šių eilučių autorius, nes penkis iš šių abiturientų mokiau aš ir mokytoja Jolanta Viliušienė, kai mes dar mokytojavome Padievyčio pagrindinėje mokykloje. Be mokytojos Jolantos ir manęs, šioje iškilioje šventėje dalyvavo ir kitų šios gimnazijos gimnazistų pirmosios mokytojos: Violeta Pocevičienė, mokytojos metodininkės Asta Vaitkevičienė ir Regina Stanevičienė. Beje, iš aštuoniolikos mokytojos R. Stanevičienės buvusių pradinukų net penkiolika jos auklėtinių dalyvavo šiame šimtadienyje, o po to laikys abitūros egzaminus. Džiaugiasi ir dabartinės gimnazistų auklėtojos Laima Petrauskienė ir Asta Rocevičienė, tikėdamos, jog jų abiturientus lydės sėkmė egzaminuose, nes juos mokę mokytojai buvo reiklūs, o abiturientai – darbštūs. Antai abiturientė Deimantė Trijonytė nuo pat devintos klasės mokėsi tik gerai ir labai gerai. Laukuvos gimnazistai uoliai lanko tikybos pamokas, palaiko glaudų ryšį su Laukuvos parapijos klebonu kun. Virgilijumi Pociumi, dalyvaudami bendruose mokyklos ir Bažnyčios renginiuose.


Gimnazijoje svečiavosi JAV ambasados atstovai

Svečiai iš JAV ambasados
Marijonų gimanzijoje

Marijampolės Marijonų gimnazijoje svečiavosi JAV ambasados Lietuvoje atstovai – JAV jūrų pėstininkai seržantas Deondrick Fleming bei kapralas Erik Haj ir ambasados Viešųjų ryšių skyriaus atstovas Travis Gunn. Jie prisidėjo prie renginių, skirtų Europos kalbų dienai paminėti. Svečiai amerikiečiai pravedė gimnazistams netradicinę pamoką apie anglų kalbą, jos ištakas ir raidą, paplitimą pasaulyje, skirtumus tarp įvairiose šalyse vartojamų anglų kalbos variantų. Mokiniai ne tik įdėmiai klausėsi, bet ir aktyviai klausinėjo apie kalbą, politiką, mokyklą, krepšinį, gyvenimą Amerikoje ir Lietuvoje, maistą bei daugelį kitų dalykų. Gimnazistai džiaugėsi draugiška susitikimo atmosfera, bendromis nuotraukomis, svečių autografais, o labiausiai tuo, kad lengvai svečius suprato ir laisvai su jais bendravo anglų kalba.


Kronika

Dar viena žvaigždutė dailės pasaulyje

Lina Kovalevskienė

Aurelija Viškelytė

IGNALINA. Vasario 14 dieną krašto muziejuje atidaryta gimnazistės Aurelijos Viškelytės tapybos ir keramikos darbų paroda. Talentingą merginą sveikino ir jos kūryba džiaugėsi didžiulis būrys žmonių. Pirmoji personalinė paroda – tikrai svarbus ir įsimintinas įvykis kuriančio žmogaus gyvenime. Gimnaziją šiais metais baigiančiai aštuoniolikmetei Aurelijai parodą surengti padėjo jos mokytojos keramikė Aldona Jakubovskienė ir dailininkė Nijolė Trinkūnienė. Aurelija jau keletą metų lanko jų vadovaujamus keramikos būrelį ir dailės studiją. Taigi ir paroda, apimanti šias dvi kūrybos sritis, stebina bei džiugina darbų gausa, spalvų, formų įvairove bei savitu stiliumi. Vaikystėje Aurelijai labai patiko lipdyti iš plastilino ir ypač figūrėles. Atėjusi į keramikos būrelį ji ir toliau tobulino savo įgūdžius. Figūrėlės pasiliko jos numylėtais lipdiniais. Daugelis jų turi simbolinę prasmę – tai mitologinės, fantastinės būtybės, tapybiškai glazūruotos ryškiomis spalvomis. Apie merginos pirmuosius žingsnius ir kūrybą daug ir gražiai pasakojo jos mokytoja A. Jakubovskienė, pastebėjusi, kad Aureliją iš kitų išskiria savitas stilius ir gili mintis. Mokytoja atkreipė dėmesį ir į gana  tradicinius keramikos darbus – dailius ąsočius, kuriuos turbūt daugelis norėtų turėti savo namuose. Šie ąsočiai buvo puikiai įvertinti konkursuose. Dailės studijoje Aurelija atrado kitas galimybes. Labai susidomėjo tapyba ir grafika. Jaunoji kūrėja stengiasi, kad jos paveikslai atspindėtų vidinį pasaulį, mintis ir svajones. Visi jos darbai tarsi nežemiški, pakylėti į kitą būtį. Kiekvienas jų – tarsi atskira istorija. „Kai Aurelija atėjo į dailės studiją, iškart supratau, kad iš šito molio galima daug ką nulipdyti.“, – mokinės talentu džiaugėsi mokytoja N. Trinkūnienė. Ji minėjo, kad Aurelija yra dalyvavusi įvairiose rajoninėse ir respublikinėse parodose,  konkursuose bei olimpiadose, ne kartą  tapusi laureate ar laimėjusi prizines vietas. Ši paroda – tai gražus jos darbo, svajonių ir siekių įprasminimas, svarbus laiptelis, nuo kurio atsiveria viliojančios ateities erdvės.


Kronika

Šiaulių vyskupas aplankė abituriento drožinių parodą

Skulptorius Liudvikas
Ivaškevičius prie savo pagaminto
kryžiaus, žyminčio Pranciškonų
vienuolyno koplyčią

Šiauliai. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis aplankė Juliaus Janonio gimnazijos abituriento Ryčio Milkinto medžio drožinių parodėlę gimnazijos bibliotekoje. R. Milkintas mokosi Šiaulių J. Janonio gimnazijoje. Drožia užgavėnių kaukes, angelų ir žmonių skulptūrėles, skrynutes, margučius, buities reikmenis. Labiausiai Rytis mėgsta drožti angelus. Pirmąją parodą surengė 2010 metais J. Janonio gimnazijoje. 2013 metais užėmė pirmąją vietą Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ Šiaulių miesto ir Telšių regiono ture (II-ąją respublikiniame ture).


Kronika

Jaunimo muzikos grupių konkursas ,,Garsyn“

PLUNGĖ. Sausio 25 dieną kultūros centras jau 7-ąjį kartą kvietė į respublikinį jaunimo muzikos grupių konkursą ,,Garsyn“. Šiais metais konkurse dalyvavo: ,,The element“ iš Plungės, ,,Netyčiukai“, ,,Išėjimas“ iš Gargždų, ,,On the air“, ,,Impresija“, ,,Karčemėlė“ iš Šilutės, ,,Groovy boys“ iš Krakių, Josvainių kultūros centro instrumentinė grupė, ,,Moon and baloons“ iš Kazlų Rūdos, Gargždų kultūros centro šiuolaikinio dainavimo studija bei ,,Diamons“ iš Luokės. Jaunimo muzikos grupes vertino kompetentinga komisija: operos žanro atstovė, Guildford School of Acting (Jungtinė Karalystė) muzikinio teatro specialybės studentė, tarptautinio operos konkurso laimėtoja Monika Pleškytė, Plungės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas ir dirigentas Romas Jasevičius, Mažeikių kultūros centro režisierė, muzikos ir dainų tekstų autorė ir atlikėja Daiva Gedvilienė, LNK televizijos projekto „Lietuvos balsas“ finalininkas plungiškis Donatas Čižauskas ir Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis.


Kronika

Pasakų popietė

STAČIŪNAI. Vasario 5 dienos popietę į Daugiafunkcio centro biblioteką sugužėjo jaunieji kaimo pasakoriai sekti pasakų. Renginiui vaikai ruošėsi net tris savaites. Mokytojų Solveigos Noreikaitės-Janušauskienės bei Ilonos Dūdėnienės padedami mokinukai rinkosi sau mielas pasakėles, jas mokėsi, kantriai repetavo. Jaunimas drauge su bibliotekininke Laura Žurauskaite po pietų dažnai diskutuodavo, kaip reikėtų pasaką suvaidinti, raiškiai ją pasekti. Popietei bibliotekininkė Laura rinko ir paruošė įvairių pasakų knygų parodą. Renginį pradėjo S. Noreikaitė-Janušauskienė bei trečiokė Denisė Pociūtė, sekdamos Salomėjos Nėries „Žiemos pasaką“. Visi dalyvavo diskusijoje „Kam reikalingos pasakos“. Išsiaiškinta, kokia jų nauda: pasakos pamoko, leidžia pajusti nuotykio dvasią, nuramina, praturtina skaitytojo žodyną. Dalyviai buvo apdovanoti ne tik karštais aplodismentais, bet ir arbata, obuolių pyragu bei spurgomis. Bibliotekininkės Lauros kepti saldumynai tirpte tirpo burnoje ir buvo „pasakiško“ skonio.


Laikas ir žmonės

Takas į biblioteką

Bronius VERTELKA

Panevėžio rajono 2012 metų
bibliotekininkė Raguvos bibliotekos
vyr. bibliotekininkė Vida Gailiušytė

Atverdamas bibliotekos duris nepažįstamas vaikinas sako: „Laba diena“. Kita staigmena įėjus į jos vidų: moteris krauna iš namų atneštas knygas – nebėra kam jų skaityti. Ir šiaip biblioteka nejaučia laikraščių ar žurnalų stygiaus – perskaitytus dovanoja, kad kiti šviestųsi, kad veltui neleistų laiko prie stikliuko. Patogu miestelio žmonėms: biblioteka – prie aikštės, kurioje yra paminklas ugniagesių globėjui šv. Florijonui. Ji įsikūrusi buvusios vaikų konsultacijos patalpose ir apšildoma centralizuotai. O vaistinė – už sienos. Prieš keletą dešimtmečių iš plytų mūrytas namas neblogai laiko šilumą, bet sovietmetį menančių langų rėmai jau persikreipę, norėtųsi sandaresnių. Ypač reikia savos salės. Jeigu didesnis renginys, prašosi priimami į kultūros centrą ar bendruomenės namus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija