„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. vasario 21 d., Nr.2 (171)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Laikas ir žmonės

Takas į biblioteką

Bronius VERTELKA

Panevėžio rajono 2012 metų
bibliotekininkė Raguvos bibliotekos
vyr. bibliotekininkė Vida Gailiušytė

Atverdamas bibliotekos duris nepažįstamas vaikinas sako: „Laba diena“. Kita staigmena įėjus į jos vidų: moteris krauna iš namų atneštas knygas – nebėra kam jų skaityti. Ir šiaip biblioteka nejaučia laikraščių ar žurnalų stygiaus – perskaitytus dovanoja, kad kiti šviestųsi, kad veltui neleistų laiko prie stikliuko. Patogu miestelio žmonėms: biblioteka – prie aikštės, kurioje yra paminklas ugniagesių globėjui šv. Florijonui. Ji įsikūrusi buvusios vaikų konsultacijos patalpose ir apšildoma centralizuotai. O vaistinė – už sienos. Prieš keletą dešimtmečių iš plytų mūrytas namas neblogai laiko šilumą, bet sovietmetį menančių langų rėmai jau persikreipę, norėtųsi sandaresnių. Ypač reikia savos salės. Jeigu didesnis renginys, prašosi priimami į kultūros centrą ar bendruomenės namus.

2012-aisiais Metų bibliotekininkės Panevėžio rajone vardas atiteko šios bibliotekos vyr. bibliotekininkei Vidai Gailiušytei, į darbą atvykstančiai iš Šilų. Biblioteka aptarnauja miestelį, 16 kaimų ir 2 vienkiemius. Ten gyvena 1387 žmonės, o iš jų 313 – bibliotekos skaitytojai. Pasikeisti knygų ar pavartyti naujausią periodinę spaudą užsuka ir iš Velžio seniūnijos arba net iš gretimo Anykščių rajono. V. Gailiušytė netiki, kad spausdintą žodį kada nors pakeis internetas.

Bibliotekoje veikia jaunųjų knygnešių būrelis, jo nariai rengia naujausių leidinių aptarimus, pačių pieštų darbelių parodas, organizuoja išvykas į gamtą, lanko tuos, kurie patys nepajėgia ateiti pasikeisti knygų. Bibliotekos renginiai ruošiami kartu su seniūnija, miestelio bendruomene, kultūros centru, gimnazija ir bažnyčia.

Išskirtinis renginys „Literatūrinės kelionės su Maironiu aplankė Raguvą“ vyko bendruomenės namų salėje. Paminėti poeto 150-ąsias gimimo metines susirinko gimnazijos moksleiviai, bendruomenės nariai ir Maironio kūrybą mėgstantys miestelio gyventojai, atvyko Traupio (Anykščių r.) pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Rajono viešosios bibliotekos darbuotojos pristatė anksčiau išėjusias ir neseniai išleistas poeto knygas, parodą „Maironis Krekenavoje“. Dalyvavo viešojoje bibliotekoje savanoriavę Marius Seeck iš Vokietijos ir gruzinė Natia Meskhi, todėl Maironio eilėraštis „Trakų pilis“ skambėjo ne tik rusų, anglų, bet ir vokiečių bei gruzinų kalbomis. Renginio programą paįvairino kanklių muzika. Kalbėjęs Raguvos seniūnas Juozas Skorulskis džiaugėsi tokiu gausiu Maironio kūrybos gerbėjų būriu.

Nuoširdi draugystė tęsiasi su iš Raguvos kilusiu poetu Povilu Kulvinsku. Dažnokai į biblioteką užsukantis kūrėjas dovanoja savo eiliuotos kūrybos ir kitų autorių knygų. Bibliotekininkė V. Gailiušytė su Raguvos krašto poetėmis aplankė jį, gyvenantį vienkiemyje netoli Traupio. Besisvečiuodamos grožėjosi jo užveistu didžiuliu parku, sumaniai tvarkoma sodyba. Bendraujant su poetu netruko prabėgti pusdienis.

V. Gailiušytė su savo poetėmis važiavo į Paįstrį, kur rinkosi poetinio žodžio meistrai iš visos Lietuvos. Biblioteka tikisi išleisti raguvietės poetės Janinos Jakimavičiūtės-Baltušnikienės kūrybos almanachą. V. Gailiušytė Raguvą aplankiusiam pataria pabuvoti Tarabildų sodyboje, garsioje savo tradicijomis, papročiais ir skulptūromis iš medžio.

V. Gailiušytė parengė ir įgyvendino ne vieną projektą, kuris padėjo papildyti bibliotekos fondą naujomis knygomis. Kartu su kolege iš Velžio bibliotekos – Žana Mamontova – ji atstovauja „Eurodesk“ jaunimo informacijos tinklui Panevėžio krašte, pasakoja apie Europos Sąjungos pasiekimus ir galimybes.

Ypatingais atvejais lieka Vidos neperskaityta naujausia knyga. Šiluose gyvenantys jos tėveliai irgi yra dideli geros knygos, įdomaus laikraščio ar žurnalo gerbėjai. O Vida dar dainuoja Šilų moterų vokaliniame ansamblyje „Šilagėlė“, dalyvavo dainų šventėje Vilniuje. Ji nepraleidžia renginių gimtajame kaime.

V. Gailiušytė Utenos kolegijoje baigė socialinę pedagogiką ir edukologiją, Vilniaus pedagoginiame universitete – edukologiją. Mergina pagalvoja ir apie studijas magistrantūroje, kristalizuojasi mintis netgi įsigyti papildomą bibliotekininkės specialybę. Dirbti į Raguvos biblioteką ją pakvietė baigusią studijas, lyg tyčia čia atsirado laisva vieta. Tuo metu Vida jau galvojo vykti užsidirbti į užsienį, o dabar juokauja, kad toks atsitiktinumas padėjo jai pačiupti laimę už uodegos. Su darbu bibliotekoje supažindino ne vieną dešimtmetį joje išdirbusi Aldona Blauzdienė. Jos dėka, galima sakyti, čia ir užsiliko. Nuo 2006 metų Raguvoje dirbanti V. Gailiušytė įsitikino, jog svarbiausia jos darbe – sugebėti bendrauti ir bendradarbiauti su žmonėmis. Ji laiminga, nes turi mėgstamą darbą.

Raguva, Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija