„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. vasario 21 d., Nr.2 (171)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Gimnazijos abiturientų šimtadienis

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos
abiturientai šimtadienyje

Vasario 14-osios popietę keturiasdešimt Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos abiturientų buvo susirinkę į savo „Alma Mater“ švęsti tradicinio šios mokyklos 21-ojo šimtadienio. Berniukai ir mergaitės, vilkintys gimnazistų uniformomis, švytėjo šventiška nuotaika ir rimtimi, nes juk prieš akis dar abitūros egzaminai... Tarp abiturientų šurmuliavo ne tik jų klasių vadovai, bet ir jų buvę pirmieji mokytojai, gimnazijos „valdžia“. Dalyvauti iškilmingame abiturientų šimtadienyje atvyko ir Laukuvos seniūnas Virgilijus Ačas, kai kurių abiturientų tėvai. Beje, esu be galo dėkingas, kad į šį gražų ir įspūdingą renginį buvau oficialiai pakviestas ir aš, šių eilučių autorius, nes penkis iš šių abiturientų mokiau aš ir mokytoja Jolanta Viliušienė, kai mes dar mokytojavome Padievyčio pagrindinėje mokykloje. Be mokytojos Jolantos ir manęs, šioje iškilioje šventėje dalyvavo ir kitų šios gimnazijos gimnazistų pirmosios mokytojos: Violeta Pocevičienė, mokytojos metodininkės Asta Vaitkevičienė ir Regina Stanevičienė. Beje, iš aštuoniolikos mokytojos R. Stanevičienės buvusių pradinukų net penkiolika jos auklėtinių dalyvavo šiame šimtadienyje, o po to laikys abitūros egzaminus. Džiaugiasi ir dabartinės gimnazistų auklėtojos Laima Petrauskienė ir Asta Rocevičienė, tikėdamos, jog jų abiturientus lydės sėkmė egzaminuose, nes juos mokę mokytojai buvo reiklūs, o abiturientai – darbštūs. Antai abiturientė Deimantė Trijonytė nuo pat devintos klasės mokėsi tik gerai ir labai gerai. Laukuvos gimnazistai uoliai lanko tikybos pamokas, palaiko glaudų ryšį su Laukuvos parapijos klebonu kun. Virgilijumi Pociumi, dalyvaudami bendruose mokyklos ir Bažnyčios renginiuose.

Turiningą, originalų ir spalvingą gimnazistų šimtadienį padėjo suorganizuoti šios gimnazijos vienuoliktokai ir jų mokytojai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Ežerskienė, mokytojos Neringa Bankauskienė ir Lina Mickevičienė.

Šventė prasidėjo gimnazijos himnu. Įžanginį žodį tarė ilgametis ir gimnazijai pasišventęs direktorius Vincas Jurgaitis. Jis linkėjo abiturientams gerai susikaupti ir pasiruošti abitūros egzaminams. Po to žodį tarė šventėje dalyvavę pirmieji mokytojai, klasių vadovai. Paskui prasidėjo išradingiausia „fiesta“: sveikinimai, suvenyrų įteikimas, šmaikštūs pasisakymai, specialiame „teisme“ buvo išaiškintos įvairiausios abiturientų iškrėstos „išdaigos“ bei kiti „prasikaltimai“... Viskas vyko sveiko humoro forma, čia pat viską improvizuojant. Beliko tik stebėtis gimnazistų gerai išlavinta kalba, jų šmaikštumu, gebėjimu dainuoti, groti, vaidinti!.. Nuostabiausia, kad gimnazistai visa tai atliko kultūringai, nuoširdžiai.

Ne veltui abiturientų šimtadienį apibūdinęs Laukuvos seniūnas V. Ačas pasakė, jog Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija – šauni mokykla, nes jai vadovauja ilgametis direktorius V. Jurgaitis, padedant darbštiems ir sumaniems pavaduotojams, klasių vadovams bei įvairių dalykų mokytojams. Tad „susicementavęs“ gimnazijos pedagogų kolektyvas geba pasiekti gerų rezultatų ne tik gimnazistams suteikdamas žinias, bet ir įgūdžius popamokinėje meno bei sporto veikloje. Visiems abiturientams seniūnas V. Ačas palinkėjo sėkmės egzaminuose bei tolimesnio gražaus bendravimo su seniūnija.

Pabaigoje įvyko visų šimtadienio dalyvių pasivaišinimas arbata, sumuštiniais ir saldumynais.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Laukuva, Šilalės rajonas
Redos Ežerskienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija