„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. vasario 21 d., Nr.2 (171)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Angelų giesmė

Renginio dalyviai Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčioje kartu
su klebonu kun. Sauliumi Paliūnu

Gieda bažnyčios vaikų
choras, vadovaujamas
vargonininko Amando Šešeikos
Aušros Nemunaitės nuotraukos

Šaltą ir vėjuotą sausio 29 dieną Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vėl klegėjo vaikų ir jaunimo balsai. Jau tapo graži tradicija organizuoti bažnyčioje įvairias šventes, renginius, susitikimus, popietes, parodas, rekolekcijas. Į baigiamąjį renginį „Angelo giesmė“ atvyko Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ ugdytiniai ir meninio ugdymo mokytoja, bažnyčios vaikų choras, vadovaujamas vargonininko Amando Šešeikos, Kuršėnų Stasio Anglickio, Daugėlių, Pavenčių ir Drąsučių mokyklų mokiniai ir mokytojai. Sulaukėme ir gražaus būrio svečių iš Šiaulių rajono Verbūnų ir Dirvonėnų mokyklų. Mokinius atlydėjo tikybos ir muzikos mokytojai.

Buvo vykdomas projektas „Angelo žinia pasauliui“. Projekto autorės ir renginio organizatorės – šių eilučių autorės ir Pavenčių mokyklos tikybos mokytoja Aušra Nemunaitė. Į projektą aktyviai įsijungė minėtų Kuršėnų mokyklų mokiniai su savo mokytojais, tėveliai. Bažnyčioje buvo eksponuojama mokinių, mokytojų ir tėvų darbų paroda. Parapijiečiai ar svečiai, atėję į šv. Mišias bažnyčioje, galėjo pasidžiaugti darbeliais, piešiniais, eksponuojamais angelais. Į darbelius sudėta meilė ir šiluma spinduliavo visiems žmonėms.

Gera ir miela, kad visa tai galime daryti savo bažnyčioje – Dievo namuose. Smagu, kad prie to mažo stebuklo galėjo prisidėti visų kartų atstovai: vaikai, tėvai ir seneliai. Mūsų atliekamus darbus visada laimina Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas vicedekanas kun. Saulius Paliūnas.

Taip ir keliaujame žemės keliais, o ta kelionė – gyvenimas. Kad ji būtų sėkminga, gerasis Dievas kiekvienam mūsų davė palydovą, kurį mes vadiname Angelu Sargu. Kokia laimė turėti šį palydovą. Mūsų parapijos klebonas susirinkusiems pravedė trumpą pamokėlę apie angelus, apie Dievo siųstą Dvasią sau palydovu visam gyvenimui. Angelais vadinamos antgamtinės bekūnės esybės, supančios Dievo sostą ir vykdančios Jo valią. Angelas Sargas saugo žmogų, bet labiausiai – sielą. Tai – geriausias palydovas žemiškajame gyvenime. Klebonas pasveikino visus atvykusius, pasidžiaugė, kad vaikai yra aktyvūs, noriai dalyvauja bažnyčioje organizuojamuose renginiuose, kad mokytojai ruošia mokinius pasirodymams, dėkojo už bendrystę.

Baigiamajam renginiui kolektyvai paruošė po du kūrinius. Bažnyčia buvo užlieta švelnių muzikos garsų ir skambių vaikų bei jaunimo balsų. Į renginį atėję tėveliai, seneliai, mažieji broliai ir sesės atlikėjams negailėjo aplodismentų. Nors už lango pūtė žvarbus vėjas, bet vaikų pasirodymai sušildė visų širdis.

Kiekvieną pasirodymą pristatė skaitovai, lydimi Tylos, Pagarbos, Protingumo, Gailestingumo, Atleidimo, Šilumos, Dėkingumo ir kitų angelų. „Kiekvieną dieną dėkokime Dievui, kad atsikeliame sveiki ir matome patekančią saulę. Dėkingumas išplečia širdį ir ji tampa džiaugsminga. Išmokime dėkoti už žmones, su kuriais kartu gyvename, bendraujame. Prašykime stebuklo, kad jausdami dėkingumą žmonės patys pasijustų mylimi“, – taip kalbėjo Dėkingumo angelas renginio pabaigoje.

Rima Kareivienė,
Kuršėnų Stasio Anglickiomokyklos tikybos mokytoja,

Daiva Gailiūtė,
Drąsučių mokyklos tikybos mokytoja

Kuršėnai, Šiaulių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija