„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. spalio 24 d., Nr.10 (179)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mums rašo

Neįkainuojama dovana

Pasaulio vaikų adoracija Šakių
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

Spalio 3 dieną Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje vyko XII viso pasaulio vaikų adoracija. Dalyvavo Šakių „Klevelio“ ir „Berželio“ vaikų darželių vaikai. Jie atnešė padarytus darbelius, kuriuos sudėjo prie altoriaus, o  Šakių „Varpo“ pagrindinės mokyklos mokiniai – žvakeles. Laikas, praleistas prie Švč. Sakramento, leidžia pajausti bendrystę ir draugystę su Jėzumi, kuris yra visų mūsų bičiulis ir draugas. Tebegyvename Pasaulinės vaikų adoracijos palaima ir nuotaikomis. Dar tebeskamba angeliška mažųjų giesmė Dievui už tėvelius ir visą pasaulį! Kokia neįkainojama dovana teko mūsų parapijai ir visam pasauliui! Švč. Sakramento adoracija yra pats aukščiausias Dievo garbinimas. Tai yra Bažnyčios širdis. Ačiū už nuoširdžias pastangas.

Šakių kunigai (klebonas kun. Sigitas Matusevičius ir vikaras kun. Vitalij Volodkovič)

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija