„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. lapkričio 21 d., Nr.11 (180)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Saugome vyskupo Kazimiero Paltaroko atminimą

Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas
šventina vyskupo Kazimiero Paltaroko
biustą jo vardu pavadintoje gimnazijoje

Spalio 21 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje moksleiviai, mokytojai ir svečiai susirinko į gražią šventę. Juk spalio 22-oji – vyskupo K. Paltaroko gimimo diena.

Gimnazijos choras ir instrumentinis ansamblis, vadovaujamas mokytojos Jecintos Garbaliauskienės, atliko giesmes, kitus muzikinius kūrinius. Direktoriaus pavaduotojas doriniam ugdymui kunigas Andrius Meškauskas kalbėjo: „Moksleiviai, ar žinote, kokio iškilaus žmogaus vardu pavadinta mūsų gimnazija? Ką mes žinome apie jį? Tai – vyskupas, kuris rūpinosi visapusišku jaunimo auklėjimu, svarbiausia, kad turėtų tvirtą tikėjimą“.

Šventėje dalyvavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, mons. Juozapas Antanavičius, Panevėžio Savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Dainius Šipelis ir kiti svečiai.

Vyskupas emeritas J. Kauneckas pasakojo gimnazistams apie Kazimierą Paltaroką: „Tai – Aukštaitijos Didysis. Jis išleido „Katalikų katekizmą“, iš kurio tikėjimo tiesų mokėsi kelios kartos. Vyskupas Panevėžyje norėjo pastatyti mažąją kunigų seminariją, bet užėjęs karas sutrukdė įgyvendinti planus. O dabar čia – jūsų katalikiška gimnazija. Taigi, vyskupo svajonė išsipildė“.

Gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė sakė, jog ilgai brandino mintį pastatyti vyskupo Kazimiero Paltaroko biustą gimnazijoje. Mintimis pasidalijo į renginį atvykęs šio biusto kūrėjo Juozo Steponavičiaus sūnus architektas Mindaugas Steponavičius: „Man labai malonu, kad mano tėvo darbas, ilgai laukęs savo vietos, rado prieglaudą. Skulptoriui Juozui Lebednykui padedant, restauravome Kazimiero Paltaroko biustą. O dabar labai džiaugiuosi, kad jis pastatytas garbingoje vietoje“.

Prisiminimais apie vyskupą K. Paltaroką pasidalino mons. Juozapas Antanavičius: „Man teko su vyskupu bendrauti, pajusti nuostabią vyskupo kunigaikščio dvasią. Jis, likęs vieninteliu vyskupu visoje Lietuvoje, buvo tvirtas, tolerantiškas, mokėjo bendrauti su įvairiais žmonėmis. Niekas nėra parašęs geresnio „Katalikų katekizmo“. Atspausdinta gal apie tris milijonus egzempliorių. Taigi, kiek vaikų iš jo mokėsi tikėjimo? Įdomu, kad man teko matyti, kaip vyskupas Kazimieras Paltarokas pozavo skulptoriui Juozui Steponavičiui kuriant jo biustą“.

Gimnazistai skaitė vyskupo Kazimiero Paltaroko laiškus jaunuomenei apie pareigą, mokymąsi, darbą, maldą.

Pasidalinę gražiais prisiminimais gimnazistai, mokytojai ir svečiai susirinko į antrąjį gimnazijos aukštą. Ten vyskupas emeritas J. Kauneckas pašventino vyskupo K. Paltaroko biustą. Jis priminė susirinkusiems: „Turime kovoti už gėrį, tiesą ir saugoti tikėjimą“.

Regina Stumbrienė,
Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytoja

Stasio Skrebio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija