„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. lapkričio 21 d., Nr.11 (180)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mums rašo

Kūrė ir bendravo

Kazimiero Paltaroko gimnazijos
choristai ir skaitovai Kristaus
Karaliaus Katedros kriptoje
vykusiame projekto renginyje

Panevėžio katalikiško jaunimo
sukurta žuvų kompozicija
Stasio Skrebio nuotraukos

Spalio 19 dieną į Kristaus Karaliaus Katedros kriptą susirinko Panevėžio katalikiškų įstaigų (Kazimiero Paltaroko gimnazijos, Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos, Alfonso Lipniūno progimnazijos, Kastyčio Ramanausko, „Vaivorykštės“, „Gintarėlio“ lopšelių-darželių, Šv. Petro ir Povilo bažnyčios jaunimo organizacijos „Kertinis akmuo“ bei Kristaus Karaliaus Katedros jaunimo grupės „Katedriečiai“) atstovai, dalyvavę projekte „Kurkime ir bendraukime“.

Muzikinius kūrinius atliko Kazimiero Paltaroko gimnazijos choras ir instrumentinis ansamblis (vadovė – Jecinta Garbaliauskienė). Gimnazistai skaitė vyskupo Kazimiero Paltaroko laiškus jaunuomenei (skaitovus parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Zita Kontrimienė).

Projekto sumanytoja ir organizatorė, Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytoja metodininkė Aida Bijanskienė kalbėjo: „Susirinkome tie, kurie visą mėnesį dirbome šiame projekte. Dėkoju už bendradarbiavimą, už pagalbą Kristaus Karaliaus Katedros administratoriui kunigui Eugenijui Troickiui, kunigams Egidijui Tubeliui, Romualdui Zdaniui, už paramą – Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktorei Gražinai Gailiūnienei bei projekte dalyvavusiems mokytojams, direktoriaus pavaduotojui doriniam ugdymui Andriui Meškauskui, jaunimo centro atstovėms Monikai Žydeliūnaitei ir Rasai Ratkevičiūtei, projektą finansavusioms Panevėžio savivaldybei, Kristaus Karaliaus Katedrai, Šv. Petro ir Povilo bažnyčiai ir savai gimnazijai“.

Visi susirinkusieji buvo pakviesti į Katedros parapijos salę ir, vadovaujant jaunimo centro darbuotojoms, gamino suvenyrus bei mokėsi liturginių šokių.

Kristaus Karaliaus Katedroje jaunieji menininkai pristatė savo sukurtą skulptūrinę žuvų kompoziciją. Projekto dalyviai ir visa Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo kapelionas kun. Audrius Vogulis. Giedojo gimnazijos choras.

Panevėžio katalikiško jaunimo sukurtos žuvys puoš Šv. Petro ir Povilo bažnyčią ir Kristaus Karaliaus Katedrą iki pat Šv. Kalėdų.

Regina Stumbrienė,
Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytoja

Stasio Skrebio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija