„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. lapkričio 21 d., Nr.11 (180)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mums rašo

Maironiečių šventė Kaune

Spalio 28-ąją Lietuvos maironiečių draugija ir Kauno Maironio universitetinė gimnazija sukvietė švęsti 25-ąsias Draugijos veiklos metines. Maironiečiai iš įvairių Lietuvos kampelių į Kauną atriedėjo geltonais autobusiukais. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kauno Šv. Petro ir Povilo Arkikatedroje Bazilikoje. Jos administratorius kun. Evaldas Vitulskis pamoksle dalijosi istoriniais prisiminimais apie Maironį, jo asmenybę ir veiklą Kauno ir Lietuvos žmonėms, priminė Maironiečių draugijos idealus ir siekius. Po šv. Mišių visi rinkosi prie Maironio kapo – kriptos. Pagerbę Maironio atminimą tylos minute, Pietų Lietuvos maironiečių vardu padėką – simbolinę lyrą, nupintą iš žalumynų, su užrašytu priesaku „Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu“ – poetui Jonui Mačiuliui-Maironiui padėjo Butrimonių gimnazijos maironiečiai. Gėlių padėjo įvairūs garbingi asmenys. Maironiečių delegacijoms uždegus žvakeles, iškilmių dalyviai perėjo prie Maironio paminklo ir dainavo, deklamavo poeto kūrybą.

Iškilmės buvo tęsiamos Meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursuose, kuriuos organizavo Kauno miesto gimnazijos. Pasistiprinę kareiviška koše visi susirinko į Kauno Maironio universitetinės gimnazijos aktų salę. Klausytasi prisiminimų apie Maironį ir Maironiečių draugiją, įteikta ir gausybė dovanų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėkos raštu apdovanota Genovaitė Žiurinskienė, Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Pietų Lietuvos centro maironiečių vadovė, Švietimo ir mokslo ministerijos atminimo dovanos įteiktos Adolfo Ramanausko-Vanago ir Butrimonių gimnazijos mokiniams. Lietuvos maironiečių draugijos padėkos raštus gavo visi maironiečių vadovai: Loreta Naujalienė, Janina Zelenienė, Laimutė Žemaitienė, Genovaitė Žiurinskienė ir aktyviausi visų mokyklų maironiečiai.

Pietų Lietuvai atstovaujantys maironiečiai už Lietuvos maironiečių draugijos įkūrimą, įvairiapusę kūrybinę veiklą ugdant jaunąją kartą Maironio gyvenimo, kūrybos vertybių tęstinumo dvasia padėkomis apdovanojo: Lietuvos maironiečių draugijos pirmininką Eugenijų Urboną, draugijos sekretorę Birutę Goberienę, Kauno Maironio universitetinę gimnaziją ir Kauno Maironio literatūros muziejų.

Genovaitė Žiurinskienė,
Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laimutė Žemaitienė,
Simno ir Pivašiūnų gimnazijų maironiečių vadovė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija