„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. gruodžio 19 d., Nr.12 (181)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Popiežiaus susitikimas su jaunaisiais pabėgėliais

Mindaugas Buika

Šventąjį Tėvą sveikina jauna
Sirijos pabėgėlių atstovė

Paskutinis popiežiaus Pranciškaus vizito Turkijoje programos įvykis, susitikimas su grupe jaunų pabėgėlių iš Sirijos, Irako, kitų Artimųjų Rytų šalių bei Rytų Afrikos, kur vyksta kariniai konfliktai bei pilietinės kovos, buvo ne mažiau reikšmingas nei kiti tos apaštalinės kelionės renginiai, ypač žinant jų humanitarinį aktualumą. Lapkričio 30 dieną Stambulo Šv. Dvasios katalikų katedroje Šventasis Tėvas su jam būdingu nuoširdumu pabendravo su džiugiai jį pasitikusiais jaunais žmonėmis, tiek krikščionimis, tiek ir musulmonais, kuriuos dabar globoja vietinė vienuolių saleziečių bendruomenė. Prisiminęs apie tai, grįžtant iš Turkijos lėktuve surengtoje spaudos konferencijoje, popiežius Pranciškus sakė, kad jis norėjo nuvykti ir į Turkijos pasienyje įkurtas pabėgėlių stovyklas, susipažinti su jų gyvenimo sąlygomis, tačiau dėl įvairių priežasčių (saugumo problemų ir pan.), tai nebuvo įmanoma. Tačiau jis neatsisako planų ateityje apsilankyti netgi Irake ir apie tai jau yra kalbėjęs su vietiniais valstybės ir Bažnyčios vadovais. Taigi, reikia laukti dar vieno Šventojo Tėvo vizito į smurto kupiną Artimųjų Rytų regioną, ypač žinant jo pabrėžtiną artumą ir užuojautą dėl karų ir teroristinių išpuolių kenčiantiems žmonėms.

„Pabėgėliai, tokie kaip jūs, dažnai ir netgi ilgam laikui yra nušalinami nuo pagrindinių poreikių įgyvendinimo, tokių kaip padorus būstas, sveikatos apsauga, švietimas, pajamas teikiantis darbas“, – kalbėjo popiežius Pranciškus minėto susitikimo Stambulo bažnyčioje dalyviams. Jis pabrėžė, kad iš savo gimtųjų vietų priversti bėgti žmonės neturi ne tik reikalingiausių materialinių dalykų, bet pirmiausia laisvės, šeimos artumo, atitraukti nuo jų gyvenimui būdingų tradicijų. Pabrėždamas, kad tokia priverstinai bloga padėtis yra netoleruotina ir kad reikia daryti viską, kas įmanoma jos atitaisymui, Šventasis Tėvas dar kartą kreipėsi į tarptautinę bendruomenę, prašydamas skubiai spręsti konfliktus, kurie pabėgėlių gimtosiose šalyse sukėlė didelį kraujo praliejimą ir privertė daugybę žmonių ieškoti prieglobsčio svetur. „Darbuotis dėl teisingumo ir taikos reikia sutartinai, atkakliai ir neprarandant nuoširdumo“, – aiškino Popiežius, primindamas, kad atsakingi politiniai veikėjai visada turi žinoti, jog didžioji dauguma žmonių visuomet ilgisi taikos, net jei kartais jiems pritrūksta tvirtumo ir ryžtingumo to garsiai pareikalauti.

Dabar, kai įvairiuose tarptautiniuose forumuose dažnai svarstomas poreikis priglausti milijonus Sirijos ir Irako pabėgėlių, ypač iš vadinamosios „islamo valstybės“ teroristinių gaujų užimtų vietų, Šventasis Tėvas irgi Stambule vykusiame susirinkime patvirtino tokio dosnumo reikšmę. Pabėgėlius turi priimti ne tik kaimyninės šalys, bet ir Europos Sąjunga bei kiti turtingesni regionai. Popiežius su padėka pripažino, jog įvairios humanitarinės katalikų organizacijos suteikia gyvybiškai svarbią pagalbą tiems kenčiantiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų išpažįstamos tikybos. Jis dėkojo Turkijos valdžiai už suteiktą prieglobstį beveik dviems milijonams pabėgėlių, už jiems suteiktus būtiniausius poreikius, nors pačioje šalyje pakankamai daug socialinių ir politinių problemų. Pagaliau kreipdamasis į iš gimtųjų šalių priverstus pasitraukti jaunus žmones, Šventasis Tėvas kvietė juos neprarasti vilties ir drąsos, nors tai nėra paprasta sudėtingomis sąlygomis.

„Nepaisant visų sunkumų ir kliūčių, su kuriomis susiduriate, su Dievo pagalba išlaikykite pasitikėjimą geresne ateitimi“, – kalbėjo Popiežius. Jis patvirtino, jog Katalikų Bažnyčia visada yra su tais, kurie daugiausiai kenčia, kad Viešpats niekada neapleidžia jokių savo vaikų, o tie, kurie yra mažiausi ir labiausiai kenčia, visada yra artimiausi dangiškojo Tėvo širdžiai“. Baigdamas susitikimą ir drąsindamas jo dalyvius, Šventasis Tėvas maldoje prašė Dievo įkvėpti politinius lyderius, kad jie nedvejodami skatintų teisingumą, saugumą ir taiką ir tai darytų su aiškiu bei veiksmingu užsidegimu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija