„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. gruodžio 19 d., Nr.12 (181)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Popiežiaus susitikimas su jaunaisiais pabėgėliais

Mindaugas Buika

Šventąjį Tėvą sveikina jauna
Sirijos pabėgėlių atstovė

Paskutinis popiežiaus Pranciškaus vizito Turkijoje programos įvykis, susitikimas su grupe jaunų pabėgėlių iš Sirijos, Irako, kitų Artimųjų Rytų šalių bei Rytų Afrikos, kur vyksta kariniai konfliktai bei pilietinės kovos, buvo ne mažiau reikšmingas nei kiti tos apaštalinės kelionės renginiai, ypač žinant jų humanitarinį aktualumą. Lapkričio 30 dieną Stambulo Šv. Dvasios katalikų katedroje Šventasis Tėvas su jam būdingu nuoširdumu pabendravo su džiugiai jį pasitikusiais jaunais žmonėmis, tiek krikščionimis, tiek ir musulmonais, kuriuos dabar globoja vietinė vienuolių saleziečių bendruomenė. Prisiminęs apie tai, grįžtant iš Turkijos lėktuve surengtoje spaudos konferencijoje, popiežius Pranciškus sakė, kad jis norėjo nuvykti ir į Turkijos pasienyje įkurtas pabėgėlių stovyklas, susipažinti su jų gyvenimo sąlygomis, tačiau dėl įvairių priežasčių (saugumo problemų ir pan.), tai nebuvo įmanoma. Tačiau jis neatsisako planų ateityje apsilankyti netgi Irake ir apie tai jau yra kalbėjęs su vietiniais valstybės ir Bažnyčios vadovais. Taigi, reikia laukti dar vieno Šventojo Tėvo vizito į smurto kupiną Artimųjų Rytų regioną, ypač žinant jo pabrėžtiną artumą ir užuojautą dėl karų ir teroristinių išpuolių kenčiantiems žmonėms.


Dekanato šeimų šventė

Meras Juozas Bertašius įteikia
Padėkos raštą Linos ir Dariaus
Stonkų šeimai iš Žvirgždaičių

Lapkričio 30 dieną, sekmadienį, čia vyko Šakių dekanato ir savivaldybės Šeimų šventė. Į ją susirinko gausus būrys tikinčių šeimų ir jų artimųjų.

Šventė pradėta konferencija „Šeimos iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“, kurią vedė Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro direktorė gyd. Lina Braukylienė. Konferencijoje aptarti iššūkiai šeimoms: gyvenimas nesusituokus, neįsipareigojimo kultūra, Bažnyčiai priešingos feminizmo srovės, kontracepcija, abortai, skyrybos, Gender ideologija ir tos pačios lyties porų noras įsivaikinti... Aptarta, kaip į šiuos iššūkius galima atsakyti, kaip paruošti jaunimą šeimai. Kalbėta apie krikščioniškas dorybes, jų ugdymą ir meilę – gyvenimo pamatą.

Po konferencijos liudijimu pasidalijo viena šakiečių šeima, papasakojusi, kaip prieš ketverius metus įtikėjo į Dievą. Tam didelę įtaką turėjo Alfa kursas. Vėliau sutuoktiniai įsitraukė į Kanos šeimų bendruomenę. Čia jie mokėsi gerinti santykius, atleisti ir tinkamai spręsti iškylančius konfliktus.


Literatūrinėje popietėje vaikus aplankė pranciškonas

Visi popietes dalyviai. Antroje
eilėje centre – brolis Evaldas
Darulis OFM ir kun. Saulius Paliūnas

Į žvakių žiburėliais mirgančią vaikystės buveinę – Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelį-darželį „Eglutė“ – rinkosi patys mažiausieji kuršėniškiai. Lapkričio 25 dieną darželyje vyko litetatūrinis vakaras „Tarp žvaigždelių ir žvakelių“.

Mažieji lopšelio ugdytiniai mokėsi giedoti drauge su pranciškoniškojo jaunimo atsovėmis Ernesta Ubyte iš Kretingos bei Živile Aleksandravičiūte iš Klaipėdos. Vaikai kartu su viešniomis dainavo, žaidė žaidimus, kurių metu susipažino su Jėzuliu ir angelėliais, kurie globoja ir saugo juos. Padedant auklėtojoms Virginijai Šliogerienei, Alytei Petrulionienei, Aurelijai Daukšienei, Daliai Skirmantienei bei priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Editai Kaubrienei, Virgilijai Buišienei, Rasai Vaigauskienei, meninio ugdymo mokytojai Vidai Butkienei ir Liudai Miknienei, direktorės pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktorės pareigas, iš mažųjų kuršėniečių lūpų liejosi padėkos eilės Dievuliui, angelams, kurias sukūrė jų auklėtoja Valerija Aleksandravičienė.


Advento kelias

Advento kelias Igliaukos kultūros
ir laisvalaikio salėje

Atkeliavęs gruodis pakeičia ne tik gamtą, bet ir mūsų sielas. Prasidėjęs laukimo laikotarpis ragina atsiversti, susikaupti, tinkamai paruošti savo sielos namus ateisiančiam Didžiajam Svečiui – Jėzui. Ta proga pirmąją Advento savaitę ketvirtokai ir šeštokai susirinko į Igliaukos kultūros ir laisvalaikio salę. Čia sulaukėme grupelės bendraamžių ir mokytojos Astos Gudynienės iš Bagotosios pagrindinės mokyklos. Kartu su svečiais nutiesėme Advento kelią, prisimindami svarbiausius įvykius mūsų gyvenime ir žmonijos išganymo istorijoje; mintyse išsakėme savo pasiryžimus, o šokdami sakralinius šokius, garbinome Dievą. Tariame „Ačiū“ Astai ir būrelio „Kurkim savo pasaulį patys“ nariams už smagų ir įdomų pasibuvimą kartu.

Jurgita Spūdienė,
Igliaukos A. Matučio gimnazijos tikybos mokytoja


Giedame ir grojame šv. Cecilijai

Dainuoja solistė Rugilė Garbaliauskaitė,
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos
ketvirtokė, diriguoja Kęstutis Plančiūnas

Šventoji Cecilija Europoje minima kaip vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų ir poetų globėja.

Lapkričio 22-osios vakarą į Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią susirinko dainininkai ir muzikantai į sakralinės muzikos festivalį ,,Giedame ir grojame šv. Cecilijai“. Dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono vaikų chorai, ansambliai: Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vaikų choras (vadovė – Liuda Vėžytė), Kazimiero Paltaroko gimnazijos jaunimo choras (vadovės – Jecinta Garbaliauskienė ir Zita Pilkauskienė), Vytauto Mikalausko menų gimnazijos trombonistų ansamblis (vadovas – Kęstutis Plančiūnas), Juozo Balčikonio gimnazijos mišrus vokalinis ansamblis (vadovė – R. Mingailienė) ir lengvosios muzikos orkestras (vadovas ir dirigentas – K. Plančiūnas) ir Panevėžio rajono jungtinis Muzikos mokyklos jaunių choras (vadovės – V. Nevulienė, J. Garbaliauskienė ir V. Kirpotienė) bei Muzikos mokyklos Ramygalos skyriaus varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis. Dainavo solistės Solveiga Šviežikaitė, Simona Pagareckaitė, Rugilė Garbaliauskaitė, trimitu grojo Jonas Ūsas, trombonu – Deividas Urbonas. Programoje dainininkai ir muzikantai atliko C. Francko, G. Caccinio, F. Shuberto, L. Abariaus, J. Rutterio ir G. F. Handelio kūrinius.


Naktis prieš Adventą

Renginio pradžioje – susipažinimas

Lapkričio 21–22 dienomis Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje vyko netradicinis renginys „Naktis mokykloje“. Ši mokinių pasiūlyta idėja buvo brandinta visus metus. Renginį organizuoti ėmėsi gimnazijos socialinė pedagogė ir IV klasių mokinės: Viktorija Bartninkaitė, Justina Plioplytė, Dovilė Matlauskaitė.

Renginyje siekta šiltesnio tėvų, vaikų ir mokytojų bendravimo bei rinktos aukos vienišiems seneliams, prisidedant prie jaunųjų maltiečių akcijos, mokytasi turiningai praleisti laiką.

Naktį mokykloje pradėjęs Igliaukos Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Remigijus Maceina kalbėjo apie santuokos nepatvarumą šiais laikais ir apie šeimos stabilumo svarbą ateities kartoms ir kiekvienam iš mūsų. Tikybos mokytoja Jurgita Spūdienė pakvietė Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro seserį Eveliną su kolegėmis, kurios pravedė užsiėmimus „Šeima – mažoji bendruomenė“, psichologė Gitana Tamulynienė mokė vaikus, kaip nugalėti stresą ir įveikti gyvenimo sunkumus.


Atnaujino vaikų sielovadai skirtas patalpas

Parapijos klebonas
kun. Audrius Mikitiukas su vaikais

Pirmąjį Advento sekmadienį, Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo meldžiamasi už parapijiečius, inicijavusius, parėmusius finansiškai ir savo rankų darbu atnaujinusius šalia bažnyčios esančio parapijos namo butą, skirtą vaikų ir jaunimo sielovadai. Antri metai viename iš devynių šio namo butų yra vykdoma vaikų katechezė, tačiau per Šv. arkangelo Mykolo atlaidus Bukonių pagrindinės mokyklos direktorei E. Tuzovienei ir vieno iš netoliese esančių kaimų seniūnaičiui P. Vyšniauskui kilo idėja patalpas atnaujinti, nes nuo lubų iki grindų visame name tikrai reikėjo remonto, sienų pertapetavimo, grindų perdažymo. Nuo tada, kai išsikraustė paskutinis gyventojas, iki šiol čia nieko nebuvo daryta, tad estetinis vaizdas ir šalta aplinka tikrai negalėjo įkvėpti sekmadienio susirinkimams.


Vaikų kūryboje prakalbinti šventieji ir angelai

Jau nuo lapkričio pradžios Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros prieangyje veikia Telšių dienos centrą „Židinėlis“ lankančių vaikų kūrybinių darbų paroda, kurioje vaizduojami įvairūs šventieji ir angelai. Ant medinių lentučių tapę jaunieji dailininkai prieš tai kartu su juos kūrybinėje kelionėje lydėjusia dailininke Asta Šimkevičiene įkvėpimo ieškojo peržiūrėdami religinius paveikslėlius, abrozdėlius.

Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros administratorius kan. Domas Gatautas ne tik pasidžiaugė vaikų kūrybine kelione, tačiau ir labai svetingai juos pakvietė prie vaišių stalo, papasakojo daug vaikams įdomių dalykų apie bažnyčios gyvenimą ir atsakė į jų klausimus.

Vaikų sukurti šventieji ir angelai visą Šv. Kalėdų laikotarpį pasitiks ir palydės tikinčiuosius.


„Žvakių šviesoje“

Popietę pradėjo ansamblis „Žiburiukai“

Gruodžio pradžioje Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių ir specialiųjų lavinamųjų klasių pedagogai susirinko į susitikimą su Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonu kun. Mariumi Rudzinsku. Adventinio susikaupimo popietę „Žvakių šviesoje“ pradėjo mokyklos ansamblis „Žiburiukai“, kuriam vadovauja meninio ugdymo pedagogė Aldona Bekerienė. Mokinių atliekamos giesmės ir deklamuojamos eilės, fleitos garsai sukūrė atventinę nuotaiką.

Tikybos mokytoja Aušra Adomavičiūtė supažindino su mokykloje jau tradicija tapusia akcija „Atvirukas vienišam žmogui“, kurios tikslas – jautrinti mokinių širdis gailestingumo darbams gaminant atviruką vienišam, nepažįstamam, senam žmogui tarsi Jėzaus Gerosios Naujienos skelbimą. Kad atvirukai tikrai pasiektų vienišus žmones, jie buvo atiduoti Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonui kun. M. Rudzinskui. Jis pažadėjo, lankydamas juos, pradžiuginti nuoširdžiais vaikų ir trečios klasės mokinių tėvų sukurtais darbais.


Adventas su vienuoliais

Adventines dovanėles įteikia Šiaulių
universiteto atstovė doc. dr. Irena
Ramaneckienė (stovi viduryje). Kairėje –
t. Pavlo Jachimecas OSBM, dešinėje –
t. Sergijus (Volodymyras Krutovskis) OSBM,
sėdi Bazilionų mokyklos direktorius
Rimantas Gorys ir Leonora Zapereckienė

Gruodžio 4 dieną Bazilionų mokykloje 12 klasės mokiniams vyko netradicinė pamoka. Joje dalyvavo dr. Aldona Vasiliauskienė, Šiaulių universiteto atstovė doc. dr. Irena Ramaneckienė, anglų kalbos specialistė iš Vilniaus Leonora Zapereckienė, Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM ir iš Ukrainos atvykęs Švč. Gelbėtojo provincijos protoigumeno patarėjas ir vikaras t. Sergijus (Volodymyras Krutovskis) OSBM, kuriuos pristatė mokyklos direktorius Rimantas Gorys. Pamokoje dalyvavo ir kelios Bazilionų mokyklos pedagogės.

Abiturientams linkėta sėkmės renkantis gyvenimo kelią. Klasė pasipuošė nauju ukrainistikos atributu – rankšluosčiu, kurį dr. A. Vasiliauskienė patikėjo saugoti mokiniams ir klasės auklėtojai Jolantai Aksenavičienei. Rankšluostis – Rytų apeigų katalikių Šv. Šeimos kongregacijos sesers Volodymyros Dmitryšin rankų darbas, palytėtas vienuolės maldų ir padovanotas klasei ir mokiniams, visos mokyklos kolektyvo sėkmei. Lapkričio 23 dieną Hošivo Kristaus Atsimainymo vienuolyno bažnyčioje iškilmingai paminėtas Ukrainos Graikų apeigų katalikų bažnyčios (UGAKB) išėjimo iš pogrindžio 25-metis. Ten dalyvavusiai šio teksto autorei už atliktus darbus, garsinant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, vienuolyno igumenas t. Demjanas (Zinovijus Kastranas) OSBM įteikė specialų šiam įvykiui skirtą medalį, o s. Volodymyra – rankšluostį, servetėlių, bei kitų unikalių rankų darbų. Kiekvienas Bazilionų abiturientas buvo apdovanotas iš paskutiniosios kelionės į Ukrainą atvežtomis ukrainiečių tautodailininkų pagamintomis rankų darbo dėžutėmis, kuriose dr. A. Vasiliauskienė linkėjo laikyti gražiausias svajones bei norus ir jie išsipildys. Pamokoje parodyta devynių ukrainiečių apdovanojimų (ordino, žvaigždės, medalių) kolekcija, gauta už plačią švietėjišką bei mokslinę veiklą ukrainistikos srityje.


Mokyklos renginių pynė

Juozo Grušo meno mokyklos
direktorė Nijolė Šimienė
ir pavaduotoja Eugenija
Paškauskienė su svečiais

Kauno Juozo Grušo meno mokykla, mieste garsėjanti savita mokymo programa, pasižymi ir aktyvia patriotinės pilietinės sąmonės formavimo veikla. Tai užsibrėžta daryti gražiai sąveikaujant mokytojų ir mokinių iniciatyvai per meninį artumą, savarankišką kūrybinį procesą, per pažintines ekskursijas, susitikimus, aktyvią būrelių, mokinių organizacijų veiklą, įvairius minėjimus. Spalį mokykloje vyko išskirtinis tęstinio etnokultūrinio projekto „Linksma mūsų šeimynėlė“ pristatymas, subūręs ne tik mokytojus, mokinius, bet ir jų tėvelius. Ši projekto dalis buvo skirta pagerbti mokinius, dalyvavusius respublikinėje Dainų ir šokių šventėje „Čia mūsų namai“. Mokyklai šokių dienoje „Sodauto“ atstovavo 56 šokėjai – jaunučiai, jauniai ir jaunuoliai. Šiam mokinių būriui vadovavo choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė. Renginio mintys daugiausia sukosi apie Dainų ir šokių šventę. Šokių dienos dalyviai išsakė prisiminimus, vienas kitas iš vyresniųjų padarė net pranešimus. Šokėjus sveikino jų draugai, mokytojai, tėveliai. Sveikinimo žodį tarusi mokyklos direktorė Nijolė Šimienė Dainų šventės dalyviams įteikė Padėkas. Padėkota ir pačiai mokyklos direktorei, aktyviems šokėjų tėveliams bei bendruomenės nariams už finansinę paramą įsigyjant naujus koncertinius drabužius, avalynę. Aktyviai šiame renginyje dalyvavo mokytojos Erika Gylienė, Marija Petravičienė, Jolita Radvilienė, Jūratė Pirštelienė ir šokių vadovė Ina Skirmantienė.


Kalėdų angelai gimnazijoje

Pamažu artėja gražiausios metų šventės. Tai yra laikas, kai norisi apžvelgti ne tik nueitą savo kelią, bet ir pasidalinti gerumu, šiluma su artimaisiais, draugais, giminėmis, kaimynais ir su tais, kuriais nėra daugiau kam pasirūpinti.

Vilniaus Antakalnio gimnazijoje nuo pirmosios gruodžio savaitės vyksta akcija ,,Draugiškas Kalėdų Angelas – 2014“. Mokiniai ir klasių vadovai klasėse burtų keliu išsitraukia lapelį su užrašytu vardu ir taip sužino, kieno draugišku angelu jie bus visą mėnesį iki Šv. Kalėdų. Kiekvieną advento savaitę angelai paslapčia turi pradžiuginti savo globotinį, barstyti „gėrio snaiges“ – sveikinimus, linkėjimus, mielas smulkmenas savo vieninteliam globojamam žmogui gimnazijoje (jei draugiškas angelas labai geras ir dosnus, tai kiekvieną dieną). Dovanėles angelai dovanoja niekam nematant ir niekam nesigirdami. Akcijos tikslas – aktyvinti gimnazijos bendruomenę ir drauge sukurti Kalėdų stebuklą. Akcijos dalyviai yra visa Antakalnio gimnazijos bendruomenė, o akcijos iniciatorė ir globėja – direktorė Vita Kirkilienė. Angelai susipažins su savo globotiniais, įteiks jiems paskutinę didžiąją kalėdinę dovaną tik akcijos pabaigoje – ,,Meduolių dienos“ šventėje.


Ach tie mobilieji telefonai!

Jų dabar tiek daug, kad net penkiamečiai „pypliai“ juos turi. Nieko nepadarysi: gyvename technikos, įvairiausių komunikacijų ir verslo amžiuje, todėl mobilieji telefonai būtini! Tad ir užčirškia, užgroja, uždainuoja ir dar visokiausiais garsais suzvimbia tos didesnės ir mažesnės, įvairiausių formų „dėžutės“, esančios mūsų kišenėse, rankinėse!.. Nesvarbu, kur mes bebūtume: pasitarime, posėdyje, koncerte ar bažnyčioje, – jiems sučirškus, skubiai juos glaudžiame prie ausies ir pradedame ilgiausias šnekas... Anądien, eidamas gatve, prasilenkiau su moteriške, kuri visu garsu rėkė į savo mobilųjį: „Palauk tu, šėtone, parvažiuosiu į namus ir, radusi tave su Stasiu begeriančius, abiems galvas suskaldysiu!..“ Net pašiurpau, kad toji įtūžusi moteris, parvažiavusi į namus, tokias „skerdynes“ surengs!.. Baisiau negu siaubo filme!.. Kai prireikia kur nors pastovėti eilutėje arba važiuoti autobusu, tokių pokalbių, apkalbų „dudenančių“ į tuos mobiliuosius telefonus išgirsti, kad koktu darosi: aptariami giminių nesutarimai, ginčai su kaimynais, „išstudijuojamos“ svetimų žmonių biografijos, išliejamas visoks pavydas. Pastaruoju metu mobiliųjų telefonų „užgrojimai“ itin dažni bažnyčiose: jų įvairūs čaižūs garsai pasigirsta tai viename, tai kitame bažnyčios kampe. Dažniausiai tai nutinka šv. Mišių metu. Netgi homilijos, Pakylėjimo ar Švč. Sakramento adoracijos metu. Apmaudu, kad net vienai gerai valandai nebeišjungiame mobiliųjų telefonų. Tuo parodome nepagarbą Dievo namams, trukdome susikaupus pasimelsti šalia esantiems, nekalbant jau apie mūsų nekultūringumą. Pagaliau, jeigu taip būtina pasikalbėti, pasiginčyti, pasitraukime kiek nuošaliau nuo žmonių.


Atnaujintose patalpose – ir vaikų dienos centras

Lapkričio 17-ąją Kaune duris oficialiai at vėrė naujai suremontuotas Lietuvos Samariečių bendrijos (LSB) socialinis centras ir vaikų dienos centras „Užuovėja“. Prieš keletą metų miesto savivaldybė samariečiams skyrė šias patalpas ir užtikrino dalinį finansavimą. Atnaujintose patalpose pagalba bus suteikta ne tik likimo nuskriaustiems vaikams, bet ir vienišiems, pagyvenusiems žmonėms. Šv. Gertrūdos g. 8A įsikūrusias patalpas palaiminęs ir pašventinęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pažymėjo, jog Samariečių bendrijos veikla matoma ir girdima, o gražūs siekiai ir kilnūs darbai pradžiugino ir sušildė ne vieną žmogų. Pastatas atsinaujinęs, o erdvesnėse patalpose bus vykdoma veikla, skirta vaikams ir suaugusiems.

„Jau 15 metų bendradarbiaujame su Kauno miestu ir šiandien švenčiame naujųjų patalpų, kuriose įsikurs vaikų dienos centras, LSB veiksmų koordinavimo būstinė atidarymą. Kaune teko lankytis jau daugiau nei 40 kartų ir visuomet malonu sutikti žmones, kurie rūpinasi silpniausiais visuomenės nariais“, – kalbėjo samariečių atstovas iš Hamburgo Gerdas Piuferis (Gerd Püfer). Iš Vokietijos atvykusi svečių delegacija prie sveikinimų prisidėjo ne tik gražiais žodžiais, bet ir nauju automobiliu, skirtu sunkiems ligoniams pervežti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija