„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. gruodžio 19 d., Nr.12 (181)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Adventas su vienuoliais

Adventines dovanėles įteikia Šiaulių
universiteto atstovė doc. dr. Irena
Ramaneckienė (stovi viduryje). Kairėje –
t. Pavlo Jachimecas OSBM, dešinėje –
t. Sergijus (Volodymyras Krutovskis) OSBM,
sėdi Bazilionų mokyklos direktorius
Rimantas Gorys ir Leonora Zapereckienė

Hišive prie pašventintos
stebuklingosios Hošivo Dievo Motinos
ikonos. Iš kairės: t. Mykola (Mychajlo
Kuk) OSBM ir s. Volodymyra Dmitryšin

Seselės vienuolės Volodymyra
Dmitryšin siuvinėtas rankšluostis
su ukrainietiškomis abiturientams
padovanotomis dėžutėmis

Ukrainistikos sklaidos
įvertinimai-apdovanojimai

Bazilionų mokyklos direktorius
Rimantas Gorys (dešinėje) pasakoja
apie leidinį „Padubysio kronikos“.
Į kairę: t. Pavlo Jachimecas OSBM,
dr. Aldona Vasiliauskienė
ir t. Sergijus
(Volodymyras Krutovskis) OSBM

T. Pavlo Jachimecas OSBM pasakoja
apie Ukrainos Rytų katalikų pogrindžio
bažnyčią sovietmetyje, į lietuvių
kalbą verčia dr. Aldona Vasiliauskienė.
Sėdi iš dešinės: Leonora Zapereckienė,
t. Sergijus (Volodymyras Krutovskis) OSBM
ir doc. dr. Irena Ramaneckienė

Gruodžio 4 dieną Bazilionų mokykloje 12 klasės mokiniams vyko netradicinė pamoka. Joje dalyvavo dr. Aldona Vasiliauskienė, Šiaulių universiteto atstovė doc. dr. Irena Ramaneckienė, anglų kalbos specialistė iš Vilniaus Leonora Zapereckienė, Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM ir iš Ukrainos atvykęs Švč. Gelbėtojo provincijos protoigumeno patarėjas ir vikaras t. Sergijus (Volodymyras Krutovskis) OSBM, kuriuos pristatė mokyklos direktorius Rimantas Gorys. Pamokoje dalyvavo ir kelios Bazilionų mokyklos pedagogės.

Abiturientams linkėta sėkmės renkantis gyvenimo kelią. Klasė pasipuošė nauju ukrainistikos atributu – rankšluosčiu, kurį dr. A. Vasiliauskienė patikėjo saugoti mokiniams ir klasės auklėtojai Jolantai Aksenavičienei. Rankšluostis – Rytų apeigų katalikių Šv. Šeimos kongregacijos sesers Volodymyros Dmitryšin rankų darbas, palytėtas vienuolės maldų ir padovanotas klasei ir mokiniams, visos mokyklos kolektyvo sėkmei. Lapkričio 23 dieną Hošivo Kristaus Atsimainymo vienuolyno bažnyčioje iškilmingai paminėtas Ukrainos Graikų apeigų katalikų bažnyčios (UGAKB) išėjimo iš pogrindžio 25-metis. Ten dalyvavusiai šio teksto autorei už atliktus darbus, garsinant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, vienuolyno igumenas t. Demjanas (Zinovijus Kastranas) OSBM įteikė specialų šiam įvykiui skirtą medalį, o s. Volodymyra – rankšluostį, servetėlių, bei kitų unikalių rankų darbų. Kiekvienas Bazilionų abiturientas buvo apdovanotas iš paskutiniosios kelionės į Ukrainą atvežtomis ukrainiečių tautodailininkų pagamintomis rankų darbo dėžutėmis, kuriose dr. A. Vasiliauskienė linkėjo laikyti gražiausias svajones bei norus ir jie išsipildys. Pamokoje parodyta devynių ukrainiečių apdovanojimų (ordino, žvaigždės, medalių) kolekcija, gauta už plačią švietėjišką bei mokslinę veiklą ukrainistikos srityje.

Kalbėta apie UGAKB centro persikėlimą iš Lvovo Šv. Juro soboro į Kijevą ir ten, 2013 m. lapkričio 16–19 d. vykusius renginius, skirtus Kijevo Rusios krikšto 1025 metų jubiliejui, ir pastatyto Kristaus Prisikėlimo Patriarchalinio soboro Kijeve šventinimą. Pasakota apie lapkričio 25 dienos šventę Romoje – Šv. Juozapato (Ivano Kuncevičiaus) palaikų perlaidojimo Romoje 50-ąsias metines. Mokyklai padovanota šiai progai Ukrainoje išleista spalvota knyga-albumas.

Abiturientus pasveikino ir savo mokymosi patirtimi Ukrainos pogrindžio seminarijoje dalijosi Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Pavlo Jachimecas OSBM. Dvasininkas ragino įsiklausyti ir gebėti išgirsti Dievo kvietimą, renkantis gyvenimo kelią. „Tik malda ir pasitikėjimas Aukščiausiuoju mums leis pajusti tikrojo pašaukimo kelią, – kalbėjo kunigas, – nes žmogui duota laisva valia rinktis. Ir visai nesvarbu, kokį kelią pasirinksi –  tarnystės Dievui (kunigo, vienuolio ar vienuolės) ar pasauliečio, – yra plati specialybių skalė, svarbu, kad šiame pašaukimo kelyje ištvertumei, nes visi sunkumai bei išbandymai stiprina žmogų, skatina dar plačiau veikti“, – sakė jis.

Svečias iš Ukrainos t. Sergijus (Volodymyras Krutovskis) OSBM prisiminė šioje mokykloje lankęsis prieš 10 metų, kai vyko Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirta konferencija. Jį nustebino per dešimtmetį atlikti darbai ir nudžiugino mokyklos troškimas ir toliau stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą su Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos-Teologijos studijų vienuolių bazilijonų instituto Briuchovičiuose (netoli Lvovo) studentais bei dėstytojais.

Po pamokos vyko individualus bendravimas su abiturientais, mokytojais.

Prie kavos puodelio bei ukrainietiškų saldumynų gražaus Adventinio susikaupimo metu svečiai pasveikino mokyklos bendruomenę su artėjančiomis šventėmis. Dr. A. Vasiliauskienė kiekvienam mokytojui padovanojo iš Ukrainos atvežtą, pašventintą angeliuką, kad jis saugotų ir globotų. Visiems mokyklos mokiniams palikta ukrainietiškų saldainių.

Mokyklos direktorius R. Gorys, dėkodamas svečiams, kiekvienam įteikė ką tik išleistą trečią „Padubysio kronikos“ numerį, parodė paruoštą vilniškio Rimgaudo Šlekio fotografijos parodą.

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šiaulių rajonas
Asmeninio autorės archyvo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija