„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. gruodžio 19 d., Nr.12 (181)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Dekanato šeimų šventė

Meras Juozas Bertašius įteikia
Padėkos raštą Linos ir Dariaus
Stonkų šeimai iš Žvirgždaičių

Skaitinius skaito šešis vaikus
išauginę gydytojai Ramutė
ir Vaidas Balčiūnai

Mecosopranas Rita Preikšaitė
ir bosas Tomas Ladiga
džiugino skambiais balsais

Šv. Mišių koncelebracija (iš kairės):
kun. Kęstutis Sprangauskas, kan. Donatas
Jasulaitis, mons. Gintautas Kuliešius,
kun. Sigitas Matusevičius
ir kun. Vytautas Juozas Insoda

Šeimų šventėje – trijų kartų atstovai

Homiliją sako mons. Gintautas Kuliešius

Meras Juozas Bertašius įteikia
Padėkos raštą gydytojams Ramutei
ir Vaidui Balčiūnams

Lapkričio 30 dieną, sekmadienį, čia vyko Šakių dekanato ir savivaldybės Šeimų šventė. Į ją susirinko gausus būrys tikinčių šeimų ir jų artimųjų.

Šventė pradėta konferencija „Šeimos iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“, kurią vedė Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centro direktorė gyd. Lina Braukylienė. Konferencijoje aptarti iššūkiai šeimoms: gyvenimas nesusituokus, neįsipareigojimo kultūra, Bažnyčiai priešingos feminizmo srovės, kontracepcija, abortai, skyrybos, Gender ideologija ir tos pačios lyties porų noras įsivaikinti... Aptarta, kaip į šiuos iššūkius galima atsakyti, kaip paruošti jaunimą šeimai. Kalbėta apie krikščioniškas dorybes, jų ugdymą ir meilę – gyvenimo pamatą.

Po konferencijos liudijimu pasidalijo viena šakiečių šeima, papasakojusi, kaip prieš ketverius metus įtikėjo į Dievą. Tam didelę įtaką turėjo Alfa kursas. Vėliau sutuoktiniai įsitraukė į Kanos šeimų bendruomenę. Čia jie mokėsi gerinti santykius, atleisti ir tinkamai spręsti iškylančius konfliktus.

Vaikams tą valandą vyko atskira programa parapijos namuose su katechete Jolita ir ilgamete vargonininke Birute Gurskiene.

12 val. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje iškilmingas šv. Mišias aukojo vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, koncelebravo Kudirkos Naumiesčio klebonas Šakių dekanato dekanas kan. Donatas Jasulaitis, Šakių vicedekanas ir klebonas kun. Sigitas Matusevičius, Gelgaudiškio klebonas kun. Kęstutis Sprangauskas, Lukšių klebonas kun. Vytautas Juozas Insoda, Sintautų klebonas kun. Donatas Rolskis, Šakių vikaras kun. Vitalij Volodkovič. Pamoksle pasidžiaugta šeimos dovana, kalbėta apie šeimos svarbą ir Dievo vaidmenį joje.

Po šv. Mišių palaiminimo prašyta ypatingos Viešpaties palaimos šeimoms. Šakių savivaldybės vicemerė Rima Rauktienė priminė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko žodžius, kad darnią šeimą gali sukurti tik gražūs ir dori žmonės. Rajono meras Juozas Bertašius įteikė Padėkos raštus šešiolikai šeimų. Padėkota už tai, kad jos – pavyzdys kitoms šeimoms, kad aktyviai įsijungia į įvairias veiklas. Apdovanotos Astos ir Vytauto Mozūrevičių (Slavikų sen.), Rasitos ir Dainiaus Grincevičių (Šakių sen.), Lilijos ir Gražvydo Kutų (Lukšių sen.), Angelės ir Beniaus Kardauskų (Griškabūdžio sen.), Vitalijos ir Valdo Bitinaičių (Lekėčių sen.), Ingos ir Virginijaus Vyšniauskų (Barzdų sen.), Romualdos ir Vito Jakaičių (Kudirkos Naumiesčio sen.), Eglės ir Tomo Striūpaičių (Plokščių sen.), Nijolės ir Sauliaus Urbanavičių (Gelgaudiškio sen.), Birutės ir Eduardo Gaižauskų (Kidulių sen.), Daivos ir Sigito Stanaičių (Kriūkų sen.), Irenos ir Jono Prūsaičių (Sudargo sen.), Linos ir Dariaus Stonkų (Žvirgždaičių sen.), Irenos ir Kęstučio Daugėlų (Sintautų sen.), Ramunės ir Vaido Balčiūnų bei Irenos ir Virginijaus Povilaičių (Šakių sen.) šeimos. V. Balčiūnas yra ilgametis Šakių dekanato Šeimos centro vadovas.

Galiausiai visi ramiai susikaupė sakralinės muzikos koncertui. Kauno muzikinio teatro solistai mecosopranas Rita Preikšaitė ir bosas Tomas Ladiga džiugino klausytojus sodriais, skambiais balsais, gražiai atliekamais kūriniais.

Pagal Vilkaviškio vyskupijos kurijos ir Šakių parapijos informaciją

Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija