„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. gruodžio 19 d., Nr.12 (181)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Literatūrinėje popietėje vaikus aplankė pranciškonas

Visi popietes dalyviai. Antroje
eilėje centre – brolis Evaldas
Darulis OFM ir kun. Saulius Paliūnas

Į žvakių žiburėliais mirgančią vaikystės buveinę – Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelį-darželį „Eglutė“ – rinkosi patys mažiausieji kuršėniškiai. Lapkričio 25 dieną darželyje vyko litetatūrinis vakaras „Tarp žvaigždelių ir žvakelių“.

Mažieji lopšelio ugdytiniai mokėsi giedoti drauge su pranciškoniškojo jaunimo atsovėmis Ernesta Ubyte iš Kretingos bei Živile Aleksandravičiūte iš Klaipėdos. Vaikai kartu su viešniomis dainavo, žaidė žaidimus, kurių metu susipažino su Jėzuliu ir angelėliais, kurie globoja ir saugo juos. Padedant auklėtojoms Virginijai Šliogerienei, Alytei Petrulionienei, Aurelijai Daukšienei, Daliai Skirmantienei bei priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Editai Kaubrienei, Virgilijai Buišienei, Rasai Vaigauskienei, meninio ugdymo mokytojai Vidai Butkienei ir Liudai Miknienei, direktorės pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktorės pareigas, iš mažųjų kuršėniečių lūpų liejosi padėkos eilės Dievuliui, angelams, kurias sukūrė jų auklėtoja Valerija Aleksandravičienė.

Vakaro metu žengtas pirmasis žingsis link prasidedančio Advento. Su vaikais apie artėjantį laukimo metą kalbėjosi Lietuvos Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno brolis Evaldas Darulis OFM, kuris paliko vaikams didelį įspūdį. Tokiais rūbais apsirengusio vienuolio vaikai dar nebuvo matę. Vaikus aplankė ir Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Saulius Paliūnas. Jis padovanojo katalikiškos literatūros, kad auklėtojos kasdien mažiesiems paskaitytų, kad supažindintų vaikučius su tikėjimo tiesomis, katalikiška litetarūra.

Popietės metu vaikai susitiko su Šiaulių rajono literatų asociacijos literatėmis Sandra Gedvilaite, Zita Auryliene, Virginija Beniušiene, Nijole Rapaliene, Dalia Galvydiene. Literatės paskaitė vaikams savo kūrybos eilėraštukų, pasakojimų apie artėjantį laukimo metą ir Šv. Kalėdas.

Tyliai mirgėjo žvakių žiburėliai, salėje šurmuliavo vaikystė, visi drauge skambant tyliai melodijai pynė Advento vainikus, kuriais, atėjus adventui, vaikai pasipuoš savo grupes. Vaikų ir svečių sukurtas Advento dangaus skliautas nuo lapkričio 30-osios kasdien spindi įsižiebiančiomis mažytėmis liepsnelėmis, džiuginančiomis vaikų širdis, prie kurių skambės gyvas žodis iš auklėtojų lūpų.

Valerija Aleksandravičienė,
Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ auklėtoja

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija