„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2014 m. gruodžio 19 d., Nr.12 (181)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

„Žvakių šviesoje“

Popietę pradėjo ansamblis „Žiburiukai“

Tikybos mokytoja Aušra Adomavičiūtė
perduoda kun. Mariui Rudzinskui akcijos
„Atvirukas vienišam žmogui“ atvirukus

Gruodžio pradžioje Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo grupių, pradinių ir specialiųjų lavinamųjų klasių pedagogai susirinko į susitikimą su Marijampolės Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonu kun. Mariumi Rudzinsku. Adventinio susikaupimo popietę „Žvakių šviesoje“ pradėjo mokyklos ansamblis „Žiburiukai“, kuriam vadovauja meninio ugdymo pedagogė Aldona Bekerienė. Mokinių atliekamos giesmės ir deklamuojamos eilės, fleitos garsai sukūrė atventinę nuotaiką.

Tikybos mokytoja Aušra Adomavičiūtė supažindino su mokykloje jau tradicija tapusia akcija „Atvirukas vienišam žmogui“, kurios tikslas – jautrinti mokinių širdis gailestingumo darbams gaminant atviruką vienišam, nepažįstamam, senam žmogui tarsi Jėzaus Gerosios Naujienos skelbimą. Kad atvirukai tikrai pasiektų vienišus žmones, jie buvo atiduoti Šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonui kun. M. Rudzinskui. Jis pažadėjo, lankydamas juos, pradžiuginti nuoširdžiais vaikų ir trečios klasės mokinių tėvų sukurtais darbais.

Mokiniams ir mokytojams buvo papasakota „Advento vainiko“ istorija. Jis buvo pradėtas pinti XIX amžiuje Hamburgo mieste, Vokietijoje. Jaunas evangelikų pastorius Johanas Hainrichas Vichernas pradėjo rinkti elgetaujančius gatvės vaikus ir suteikė jiems pastogę. Pastorius, norėdamas, kad jo svečiai ypatingai išgyventų Šv. Kalėdų laukimą, nuo gruodžio 1-osios kiekvieną dieną iki Kalėdų uždegdavo po vieną žvakę, tai buvo pavadinta „Žvakių švente“. Tai visiems labai patiko. Šiuo metu jame iš 24 žvakių liko tik keturios, kurios uždegamos kiekvieną Advento sekmadienį. Besiruošdami švęsti Šv. Kalėdas, Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai taip pat uždegė pirmą Pranašo arba Vilties vardu vadinamą žvakę.

Baigiantis renginiui, klebonas Marius mokyklos bendruomenei linkėjo ramybės šeimose, stiprybės darbe ir tikro, išgyvento Šv. Kalėdų laukimo.

Aušra Adomavičiūtė,
tikybos vyr. mokytoja

Marijampolė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija