„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. vasario 19 d., Nr.2 (195)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Gavėnia pradėta Pelenų dienos apeigomis

Kun. Raimundas Kazaitis Bukonių
pagrindinėje mokykloje
per Pelenų dienos apeigas

Jau tapo tradicija, jog prasidedant Gavėniai Bukonių pagrindinėje mokykloje per vieną iš ilgųjų pertraukų vyksta Pelenų dienos apeigos. Šiemet, vasario 10-ąją, atlikti pabarstymo pelenais apeigas pakviestas Kulvos ir Žeimių parapijų klebonas kun. Raimundas Kazaitis. Apeigose dalyvavo visi 6–10 klasių mokiniai (mažesnieji šią savaitę atostogavo), mokytojai bei mokyklos darbuotojai.

Apeigų dalyviai, pradžioje pagiedoję giesmę „Išdžiūvus visa žemė“, tikybos mokytojos buvo paraginti atsiliepti į Gailestingumo metų kvietimą labiau mylėti. Žodžio liturgijoje, skaitant Šventojo Rašto skaitinius, talkino mokyklos lituanistės mokytojos Aistė ir Dovilė. Po Evangelijos kunigas pakvietė apmąstyti, kam kviečia mus Dievo Žodis. O jis kviečia mus pirmiausia pasninku ir atgaila susitaikyti su Dievu, atsiversti. Taigi pasninkaujame ne sau, ne dėl savo asmeninių poreikių, kurie yra susiję su išoriniu kūno grožiu, o Viešpačiui. Jis pirmiausia yra mūsų širdyse. Tik ar tai priimame? Ir jei mes savo širdyse neturime meilės, tai neturime ir Dievo, – esame tik pelenų krūva, gaunama brangiai sumokant kokiame nors krematoriume per porą valandų. Tai simbolizuoja ir tie barstomi ant galvos pelenai. Tačiau ar žmogus yra tik tiek? Kokia tuomet prasmė stengtis ir kurti? Gal kam atrodo, jog tokios apeigos yra kasmet vienodos, tačiau mes, kaip žmonės, esame nebe tokie, kokie buvome pernai. Mes daug dalykų švenčiame kasmet, tačiau mes patys keičiamės. Taip kinta ir liturginiai metai.

Po homilijos žodžių kun. R. Kazaitis pašventino pelenus ir pabarstė jais susirinkusiųjų galvas, kvietė atsiversti ir tikėti Evangelija. Tuo pačiu metu visi įsijungė į giesmę „Nors dulkės ir kaitra“. Apeigos baigtos visuotine malda ir palaiminimu, po kurio mokiniai ir mokytojai grįžo į pamokas, o paskui per pertraukas dėkojo ir geru žodžiu minėjo kunigo apsilankymą ir jo išsakytas mintis.

Ses. Pranciška Neringa BUBELYTĖ FDCJ,

Bukonių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja

Jonavos rajonas
Dalios Autukienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija