„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. vasario 19 d., Nr.2 (195)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Gavėnia pradėta Pelenų dienos apeigomis

Kun. Raimundas Kazaitis Bukonių
pagrindinėje mokykloje
per Pelenų dienos apeigas

Jau tapo tradicija, jog prasidedant Gavėniai Bukonių pagrindinėje mokykloje per vieną iš ilgųjų pertraukų vyksta Pelenų dienos apeigos. Šiemet, vasario 10-ąją, atlikti pabarstymo pelenais apeigas pakviestas Kulvos ir Žeimių parapijų klebonas kun. Raimundas Kazaitis. Apeigose dalyvavo visi 6–10 klasių mokiniai (mažesnieji šią savaitę atostogavo), mokytojai bei mokyklos darbuotojai.

Apeigų dalyviai, pradžioje pagiedoję giesmę „Išdžiūvus visa žemė“, tikybos mokytojos buvo paraginti atsiliepti į Gailestingumo metų kvietimą labiau mylėti. Žodžio liturgijoje, skaitant Šventojo Rašto skaitinius, talkino mokyklos lituanistės mokytojos Aistė ir Dovilė. Po Evangelijos kunigas pakvietė apmąstyti, kam kviečia mus Dievo Žodis. O jis kviečia mus pirmiausia pasninku ir atgaila susitaikyti su Dievu, atsiversti. Taigi pasninkaujame ne sau, ne dėl savo asmeninių poreikių, kurie yra susiję su išoriniu kūno grožiu, o Viešpačiui. Jis pirmiausia yra mūsų širdyse. Tik ar tai priimame? Ir jei mes savo širdyse neturime meilės, tai neturime ir Dievo, – esame tik pelenų krūva, gaunama brangiai sumokant kokiame nors krematoriume per porą valandų. Tai simbolizuoja ir tie barstomi ant galvos pelenai. Tačiau ar žmogus yra tik tiek? Kokia tuomet prasmė stengtis ir kurti? Gal kam atrodo, jog tokios apeigos yra kasmet vienodos, tačiau mes, kaip žmonės, esame nebe tokie, kokie buvome pernai. Mes daug dalykų švenčiame kasmet, tačiau mes patys keičiamės. Taip kinta ir liturginiai metai.


Šauktinio maršrutas: Meksika–Ispanija–Lietuvos kariuomenė

Dar praėjusių metų pavasarį Lietuvoje išgirdome apie tolimojoje Meksikoje gimusį, pastaruosius dešimt metų Ispanijoje gyvenusį, Lietuvos pilietybę turintį, bet lietuviškai kalbėti nemokantį Liudviką Jakavičių, garsaus XX amžiaus pradžios visuomenės veikėjo, rašytojo ir knygnešio Liudviko Jakavičiaus-Lietuvanio provaikaitį, tvirtai nusprendusį įleisti šaknis protėvių žemėje ir tvirtai pasiryžusį tapti Lietuvos kariu, kad būtų pasirengęs ginti savo kraštą, jei prireiktų. Galime tik džiaugtis tokiu Liudviko ryžtu ir laikyti jį pavyzdžiu kitiems. Vaikino noras pradėti tarnybą Lietuvos kariuomenėje neišblėso, jis liko toks pat tvirtas ir motyvuotas. L. Jakavičius gruodžio 14 dieną jau pradėjo devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje. Po trijų mėnesių tarnybą jis tęs Lietuvos karinių oro pajėgų Oro gynybos batalione Radviliškyje.


Kai sausį pražysta abrikosai

Pivašiūnų parapijos klebonas
monsinjoras Vincas Baublys
pradeda šventę „Kaime žydi abrikosai“

Sausio 30 dieną Butrimonių (Alytaus r.) kultūros namuose vyko dainuojamosios poezijos ir folkloro festivalis „Kaime žydi abrikosai“. 18 valandą žiūrovų salė buvo pilna, renginį pradėjo nuoširdus ir šaunus vedėjas Giedrius Leškevičius iš Pivašiūnų. Jis, draugui pritariant, padainavo tris dainas, pristatė šventės programą. O štai tikroji festivalio pradžia – Alytaus dekanas, Pivašiūnų klebonas mons. Vincas Baublys sveikina susirinkusius ir laimina. Tėviškas palinkėjimas apramino jaudulį, sustiprino viltį, kad viskas bus gerai.

Pirmoji grupė „Laiminguo“ – sesės Agota ir Dorotė Zdanavičiūtės. Jos, pritardamos kanklėmis ir įdomiu būgnu, padainavo tris dainas. Iš jų nuotaikos ir pavadinimo spėjome, kad yra laimingos. Po jų į sceną sugužėjo ir atliko keturias dainas Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblis „Linago“. Visada jaunas kolektyvas (vadovai – Laima Proškutė ir Andrius Morkūnas) ne tik dainuoja, groja, puoselėja liaudiškas tradicijas, bet ir drauge keliauja, švenčia gimtadienius. Jie buvo prisižadėję mokyti liaudį ratelių, šokių. Tik jie patys žino, ar pavyko tai padaryti.


Giesmių konkurse giedota apie gailestigumą

Giesmių konkurso „Gailestingumui
pašaukti“ dalyviai

Bukonių pagrindinė mokykla vasario 5 dieną sukvietė Jonavos, Ukmergės ir Kėdainių rajonų 1–10 klasių mokinius dalyvauti giesmių konkurse „Gailestingumui pašaukti“. Į kvietimą atsiliepė Jonavos rajono Užusalių pagrindinė mokykla su dviem savo kolektyvais, Kėdainių rajono Šėtos gimnazija bei skaitlingiausiai dalyvavęs Ukmergės rajonas su savo giedorėliais iš Antakalnio pradinio ugdymo skyriaus, Pabaisko bei Vidiškių pagrindinių mokyklų. Konkurso organizatorė Bukonių pagrindinė mokykla parengė net 5 pasirodymus iš skirtingų klasių mokinių. Giesmių konkurso dalyviai turėjo parengti bent po vieną giesmę su žodžiais arba aiškia mintimi apie Dievo gailestingumą. Atlikėjus vertino kompetentinga komisija: Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos vargonininkas Egidijus Obrikis, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos muzikos mokytoja Gražina Grigaravičienė, Bukonių kultūros centro vadovė Ramutė Jankauskienė bei Bukonių seniūnas Artūras Narkevičius. Kaimo bendruomenės vardu seniūnas turėjo įteikti „Grand Prix“ taurę kolektyvui, geriausiam iš geriausiųjų.


Skautiškų fotografijų paroda

Lietuvos skautijos skautai
Lauros Liubinaitės nuotrauka

Vasario 11 dieną Vilniuje, restorane „Neringa“, atidaryta skautiškų fotografijų paroda „Skautai neskautams“, skirta Lietuvos skautijos 20-mečiui paminėti. Parodoje eksponuojamos fotografijomis įamžintos skautų gyvenimo akimirkos nuo pirmųjų stovyklų Lietuvoje iki šių laikų.

Pasaulyje skautų judėjimas prasidėjo dar 1907 metais, kai karininkas Lordas Robertas Baden-Pauelas (Robert Baden-Powel) suorganizavo pirmąją skautų stovyklą Brauso (Brownsea) saloje, Jungtinėje Karalystėje, kurioje dalyvavo vos 20 berniukų. Netrukus žinia apie šį judėjimą išplito po visą pasaulį – šiandien, po 108 metų, skautų skaičius pasaulyje išaugo iki 28 milijonų. Ne išimtis – ir Lietuva: 1995 metais įkurta Lietuvos skautija. Per 20 metų ši organizacija išaugo į didžiausią Lietuvoje skautišką organizaciją, vienijančią apie 2500 narių. Organizacija aktyviai veikia ir sparčiai plečiasi – joje kasmet vyksta šimtai renginių, įtraukiančių ir sausumos, ir jūrų, ir oro skautus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija