„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. kovo 12 d., Nr.3 (196)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mokinių kūryba  – šventajam Kazimierui

Benjaminas ŽULYS

Grupė XIV akcijos „Šv. Kazimieras –
lietuvių jaunimo globėjas“
organizatorių ir dalyvių

Mokinių darbų parodos fragmentas
Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje

Kuriamas kūrinys „Šv. Kazimieras
laimina bendruomenes“

Dailės projekto dalyvių grupė
su Šv. Kazimiero ordino nariais

Pasiaukojo Dievui

Kovo 4-oji visoje Lietuvoje minima kaip Šv. Kazimiero šventė. Tą dieną, 1484 metais pas Amžinąjį Dievą iškeliavo uolus katalikas, Lietuvos kunigaikštis, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero sūnus Kazimieras. Jis kilęs iš galingos to meto valdovų šeimos. Jogaila jam – senelis, Algirdas – proprosenelis, Gediminas – prosenelis. Karalaitis augo ir brendo savo gimtajame mieste Krokuvoje, savo tėvo rūmuose, drauge su penkiais broliais ir septyniomis seserimis. Jo auklėjimui, pasaulėžiūrai daug įtakos turėjo religinga šeimos aplinka, ypač – pamaldi motina. Paaugęs Kazimieras padėjo tėvui tvarkyti svarbius valstybės reikalus, užėmė atsakingus postus. Ypač jis neužmiršo maldų, visiškai pasišventė vargšų, našlaičių, ligonių globai. Būdamas neeilinių gabumų, vėliau galėjo tapti Lenkijos ir Lietuvos valdovu, naudotis turtais, bet viso to atsisakė ir visiškai atsidavė Dievui ir gėrio kūrimui žemėje. Palaidotas Vilniuje, Arkikatedros koplyčioje. 1602 metais popiežius Klemensas VIII jį kanonizavo šventuoju, o 1636 metais jis paskelbtas Lietuvos globėju, 1948 metais popiežius Pijus XII – Ypatinguoju Lietuvos jaunimo globėju. Šv. Kazimieras yra Pasaulio lietuvių jaunimo globėjas. Minimas ne vienas stebuklas, kurį iš Aukštybių teikė Šventasis Lietuvos žmonėms.

Paroda visuomenei

Ši iškili mūsų tautos asmenybė buvo prisiminta kovo ketvirtąją Kauno Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje surengtoje keturioliktame Kauno miesto dailės projekte-akcijoje „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“. Išskirtinė to renginio tema buvo „Šv. Kazimieras laimina bendruomenes“. Akciją organizavo Kauno miesto švietimo skyrius (vyriausioji specialistė Alvyda Panfilaitė), Dailės mokytojų metodinis būrelis (vadovė – Birutė Ulanavičienė) rėmė Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija.

Pagrindinį krūvį keturioliktąjį kartą pasiėmė Juozo Grušo meno gimnazijos ir Kauno Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis. Jis – ir Šv. Kazimiero ordino riteris. Šis vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus propaguojant dorines savybes, tikėjimo skatinimą, pamaldumą. Šias savybes dera diegti nuo jaunų dienų, kad jaunimas augtų į ateitį žvelgdamas šviesiomis akimis, šv. Kazimiero pavyzdžiu darytų gerus darbus. Tad ir šios akcijos tikslai – skleisti sakralumą, skatinti jaunųjų kūrėjų sąlytį su sakraliuoju menu, plėsti mokinių akiratį, ugdyti vertybines nuostatas, kūrybinę iniciatyvą, leisti atsiskleisti mokinių individualybei.

Akcija yra skirta Bendruomenių metams. Bazilikos konferencijų salėje Kauno miesto mokyklų mokiniai šv. Kazimiero gyvenimą, jo darbus atspindėjo savo meniniuose darbuose. Tai skatina domėtis Šventojo pasiaukojimu, jo nesavanaudiškumu, sekti jo pavyzdžiu, dorai elgtis, gerai mokytis. Mokinių pasirinktos darbų formos buvo įvairios: karpiniai, koliažas, tapyba, grafika, kreidelės. Mokiniai tapė, karpė, braižė, jiems vienu kitu žodžiu patarė mokytojos. Susikaupusios prie savo darbų triūsė Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos mokinės aštuntokės Justina Bendoraitytė bei Gustė Perscinevičiūtė. Jos turi polinkį į meną, todėl dabar yra proga tai išreikšti savo sumanytame darbe, kuriame vyrauja šv. Kazimieras. Darbą jos atliko mišria technika. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos aštuntokės Eglė Šernaitė, Gustė Nikitiukaitė ir Rūta Zlatarinskaitė dirbo koliažo, aplilkacijos būdu (mokytoja – Nelė Jurgelionienė). Penkios mokinės atvyko iš Juozo Grušo meno gimnazijos – Gabija Grigorjevaitė, Ada Likinceva, Kotryna Tumėnaitė, Miglė Vrašinskaitė, Silvija Blekaitytė. Jas atlydėjo mokytoja Vyta Sakalauskienė. Akcijoje dalyvavo mokiniai iš „Rasos“ gimnazijos, Šančių pagrindinės mokyklos, Žaliakalnio progimnazijos. Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcinio centro ir kitų mokyklų, iš viso iš devyniolikos. Kone 70 mokinių tapė, karpė, klijavo. Mokytojas A. Augustis sakė, kad kai kurie iš jų galbūt taps menininkais. Svarbu, kad išsiugdytų savyje meno suvokimą, dar didesnį polinkį kurti grožį, teikti žmonėms dvasinį malonumą. Pats A. Augustis yra ne vien pedagogas, bet ir menininkas, šios srities žinovas. Yra surengęs 10 savo autorinių grafikos ir tapybos meno parodų. Tenka stebėtis ir džiaugtis, kad jis suranda laiko, apsčiai energijos organizuoti tokias akcijas-parodas kaip šioji. Bet kitaip savo gyvenimo jis neįsivaizduoja. Menininkas prisiminė, kad tokie dailės projektai buvo surengti Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre, Kauno Įgulos, Prisikėlimo bažnyčiose, Kauno Rotušėje. Dabar svarstoma, koks bus penkioliktasis projektas, įvyksiantis kitų metų kovo ketvirtąją. Jis bus jubiliejinis, jam dera rengtis iš anksto, numatyti vietą. Be to, šiomis progomis išleidžiami bukletai, spalvoti atvirukai, tam vėl reikia aktyvių pastangų, lėšų. Keturioliktąjį projektą maloniai priėmė Kauno Kristaus Prisikėlimo Bazilikos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

Šventėje dalyvavę Šv. Kazimiero ordino riteris Kęstutis Kazimieras Ignatavičius, Ordino dama Gertrūda Kliučinskienė pasidžiaugė, kad sakralinis menas skatina jaunimą siekti grožio, gėrio, sekti šv. Kazimiero pavyzdžiu ir aplankyti Vilniuje Šv. Kazimiero koplyčią, kur ilsisi mūsų šventojo palaikai. Įspūdžiais dalijosi Ordino nariai Nijolė Šabaniauskienė, Alė Jurgaitienė, Gražina Petrošienė, Ričardas Kliučinskas, Petras Marcinkevičius, kiti bendruomenės nariai.

Ekrane renginio dalyviams buvo parodyti vaizdai iš kai kurių tokių švenčių kaip šioji, spaudos publikacijų nuotraukos (tarp jų buvo ir šviesios atminties buvusio Ordino nario, žurnalisto Kazimiero Dobkevičiaus publikacija apie šv. Kazimiero minėjimą Kaune).

Šventės dalyviams koncertavo VDU „Atžalyno“ progimnazijos vaikų folklorinis ansamblis „Kaukutis“, kurį šiam koncertui parengė pedagogės Birutė Viršilaitė, Asta Račinskaitė ir Geda Žiurkevičienė.

Bazilikos konferencijų salėje sukurti mokinių darbai buvo perkelti į pagrindinę Bazilikos navą, kur aukojamos šv. Mišios, vyksta kitos apeigos. Čia šventovės lankytojai turės progą apžiūrėti jaunųjų kūrybą. Beje, jau tapo tradicija mokinių darbų nevertinti konkurso būdu. Anot A. Augusčio, visi šie kūriniai yra reikšmingi, dvasingi ir gražūs, nė vieno jų nederėtų vienaip ar kitaip išskirti.

Renginyje buvo skaitomos ir kun. Liongino Kunevičiaus eilės „Tėvynės globėjui“ – O Kazimierai mūs. / Tave šlovina šiandien Tėvynė. / Kad iš savo dienų, / Lyg lelijų baltų, / Sau šventumo vainiką nupynei...

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija