„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. kovo 12 d., Nr.3 (196)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kunigas gyvas ir mokinių širdelėse

Grupė renginio dalyvių

Alytaus „Volungės“ pagrindinėje mokykloje vasarį buvo paminėtos kun. Prano Gavėno SDB (1918 10 11–1949 07 03–2000 02 07), miesto Garbės piliečio, šešioliktosios mirties metinės.

Giesme, atspindinčia kunigo gyvenimo prasmę, popietę pradėjo šeštokė Indrė Ivašauskaitė. Septintokė Austėja Staniulevičiūtė skaitė ištraukas iš P. Gavėno knygos „Didysis reisas“. Mokytoja metodininkė Rasa Dabrišienė, pasitelkusi virtualią erdvę, vaizdžiai nušvietė pagrindinius kunigo gyvenimo epizodus ir kiekvienam dalyviui įteikė jo priesakus, kurie tarsi dvasinis lobis suskambėjo jų širdelėse: „Puikybė yra menkystės ženklas“, „Nesiliaukime gera darę šalia esančiam“ ir kt.

Dvasinių, patriotinių renginių organizatorius Alfonsas Vitkauskas, pasitelkęs vaizdines priemones, supažindino jaunimą su įvairiaplane kunigo veikla: knygų leidyba (parašė jų 23), paminklų iškilioms asmenybėms statymo organizavimu (pastatydinta 12 paminklų), nuoširdžiu darbu su jaunimu. Nuoširdžiai padėkota už gražią iniciatyvą rengiant minėjimą, pasidžiaugta „Šviesos kelio stočių“ projektu prie Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčios, moksleiviams linkėta, kad kiekviena šių Gailestingumo jubiliejaus metų diena dovanotų jiems gailestingumą ir įkvėptų jį dovanoti kitiems.

Bronislava Tamulynienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija