„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. kovo 12 d., Nr.3 (196)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Šv. Mišių patarnautojai žaidė futbolą ir rodė žinias

Alvyra Grėbliūnienė

Vilniaus arkivyskupijos mininistrantų
turnyro dalyviai iš Druskininkų
Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos

Gražios nugalėtojų taurės
puošia Šv. apaštalo
Baltramiejaus bažnyčios altorių
Autorės nuotrauka

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras, paakintas tuometinio arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio, jau daugiau kaip 10 metų globoja Vilniaus arkivyskupijos ministrantus (šv. Mišių patarnautojus). Šioje veikloje dalyvauja ir patys ministrantai savanoriai. Jaunimo centrui talkina Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai bei kitų aukštųjų mokyklų studentai. Visi jie dirba savanoriškai. Kartu vyksta įvairūs renginiai. Vasario 6 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos mininistrantų turnyras. Jo pavadinimas – „Siekiu laimikio aukštybėse“ (Fil 3, 14). Šiais metais varžytuvės vyko ne vien sporte, bet ir tikrinant įvairias žinias. Buvo dvi rungtys: salės futbolas su trumpesniais kėliniais ir protmūšis. Turnyre dalyvavo ir Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos ministrantai: komandos vadovas Marius Dovidauskas, kapitonas Svajūnas Prasauskas, nariai – Ignas Jakimonis, Danielius Rudzis, Domantas Landa, Evaldas Metrikis. Juos lydėjo palaikymo komanda – dėl per jauno amžiaus negalėję dalyvauti varžybose Titas Petruškevičius ir Augustas Marcelis bei parapijos jaunimo chorelio vadovė Ieva Balkutė. Ji ir įamžino nuotraukose įdomias varžybų akimirkas. Futbolo rungtynėms teisėjavo parapijietė Gerda Masionytė. Druskininkiečiai buvo pasipuošę mėlynais marškinėliais su specialiai parapijos ministrantams sukurtu logotipu. Geriausio jo varianto ieškojo drauge – ministrantai, jų vadovas, jaunimas ir klebonas kun. Žydrius Kuzinas. Futbolo turnyre ir protmūšyje Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos ministrantai laimėjo garbingas prizines III vietas.

Vilnius–Druskininkai
Ievos Balkutės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija