„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. liepos 1 d., Nr.7 (200)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Progimnazijos mokiniai smagiai pradėjo atostogas

Dainora Raudienė

Panevėžio Alfonso Lipniūno
progimnazijos mokiniai atostogauja
stovykloje „Smagu kartu“

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokiniai atostogas pradėjo vasaros poilsio dienos stovykloje „Smagu kartu“. Birželį stovyklavo net 41 mokinys (2 grupės). Tokia stovykla mūsų progimnazijoje organizuota pirmą kartą.

Tai – dieninė vasaros stovykla 1–5 klasių mokiniams. Užsiėmimai vyko nuo 9 iki 14 val. Organizuotos dvi pamainos po penkias dienas. Stovykloje dirbo šeši savanoriai mokytojai. Pasibaigus mokslo metams ir prasidėjus vasaros atostogoms, jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniai dažnai leidžia jas savo namų kiemuose, neturėdami prasmingų užsiėmimų, nes tėveliai dažniausiai dirba, be to, ne visi progimnazijos mokinių tėveliai turi materialinių galimybių išleisti savo vaikus į poilsio stovyklas prie jūros ar užsienyje.

Vienas iš katalikiško ugdymo principų yra asmenybės ugdymas. Kiekvieno žmogaus materialiniai ir dvasiniai poreikiai sudaro Kristaus mokslo šerdį: štai todėl asmenybės ugdymas yra katalikiškos mokyklos tikslas. Vertybinį pagrindą sudaro evangelinės vertybės: tikėjimo, vilties ir meilės dorybės, pats asmuo, tiesa, teisingumas, drąsa, ištvermė, ištikimybė, pasitikėjimas Apvaizda, atlaidumas, gailestingumas, tarnystė, bendruomenės kūrimas, taikdarystė, romumas, šventumas; bendražmogiškos vertybės: atsakomybė, atjauta, pagarba kitam žmogui, sąžiningumas, kokybės siekimas visose veiklos srityse ir veiklumo puoselėjimas.

Stovyklos veiklomis siekėme sužadinti mūsų mokinių, ypač iš šeimų, patiriančių materialinių nepriteklių, tinkamai nesirūpinančių vaikų auklėjimu ir ugdymu, domėjimąsi dvasinėmis ir moralinėmis vertybėmis, gebėjimą bendrauti, padėti kitiems, kad jie galėtų pozityviai žiūrėti į ateitį.

Šiandieniniame pasaulyje matoma didelė vertybių – moralinių, žmogiškų, dvasinių – stoka. Be tikrų vertybių griūva asmeninis žmogaus gyvenimas, šeima, solidarumas, bendruomeninis gyvenimas. Tai atsispindi svarbiuose žmonių sprendimuose, santykiuose su aplinkiniais įvairiose gyvenimo ir veiklos srityse. Todėl diegti ir ugdyti tikrąsias vertybes jauniems žmonėms yra ypač svarbu ir aktualu. Įsisavinę šias vertybes jie galėtų keisti į gerąją pusę savo gyvenimą, aplinką. Mūsų projekto įgyvendinimas bus didelė pagalba ir galimybė efektyviau dirbti siekiant šio tikslo.

Stovyklos veiklos buvo gerai apgalvotos, todėl mokiniams labai patiko. Pirmoji diena skirta susipažinti: įvairių klasių mokiniai arčiau susipažino tarpusavyje per įvairius žaidimus, jiems padėjo klounas Vaidas (socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė); sužinojo, kaip saugiai atostogauti vasarą; piešė kreidutėmis; Gamtos mokykloje dalyvavo edukacinėje programoje „Gamta – visų namai“. Antroji diena – kūrybinė: padedant mokytojams mokiniai darė įvairius kūrybinius darbelius. Trečioji diena – miško: mokiniai vyko į Berčiūnus, aplankė Lietuvos Kankinių bažnyčią, sužinojo jos istoriją; kalbėta apie Lietuvai svarbius istorijos dalykus; apžiūrėta kiekviena iš keturiolikos Kryžiaus kelio stotelių-koplytstulpių, mokiniai pasimeldė prie jų; aplankė senosios Berčiūnų bažnyčios griuvėsius ir toje vietoje pastatytą didingą paminklą „Kristaus prisikėlimas“; paskui stovyklavietėje kepė dešreles, žaidė įvairius edukacinius žaidimus, kuriuos paruošė biologijos mokytoja Janina Morkevičienė. Ketvirtoji diena skirta išvykai į Krekenavos regioninį parką, mokiniai grožėjosi fantastiška gamta, dalyvavo edukacinėje programoje „Lobio ieškojimas“. Penktoji diena – miesto: mokiniai turėjo nedidelę ekskursiją po pažįstamą ir nepažįstamą gimtąjį Panevėžį, aplankė įvairias įdomias vietas, Kraštotyros muziejuje dalyvavo edukacinėse programose „Rankų darbo popierius“ ir „Aukštaičių rateliai ir žaidimai“. Paskui mokykloje vyko stovyklos veiklos apibendrinimas ir uždarymas. Mokiniai smagiai peržiūrėjo nuotraukas, kuriose buvo užfiksuotos stovyklos veiklos, išsakė savo nuomonę apie stovyklą. Klounas Vaidas išdalino mokiniams jų padarytus kūrybinius darbelius, atnešė dovanų, įteikė pažymėjimus, kad kiekvienas stovyklos dalyvis buvo puikus stovyklautojas. Su gera nuotaika mokiniai išsiskirstė tęsti vasaros atostogų. Stovykloje su mokiniais bendravo mokytojai Dainora Raudienė, Vaida Kielienė, Aldona Šarkanienė, Janina Morkevičienė, Alminas Raišelis, socialinė pedagogė Vaida Imbrasienė, visuomenės sveikatos specialistė Lolita Puškorienė.

Šią stovyklą padėjo surengti Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa (JAV). Nuoširdžiausiai dėkojame šiai organizacijai ir jos geradariams už finansinę pagalbą, katalikišką geranoriškumą ir supratingumą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija