„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. liepos 1 d., Nr.7 (200)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

„Dorybių mokyklėlės“ programos šventė

Aldona Kudzienė

Visi šventės dalyviai, susirinkę
prie „Dienos namų“ įstaigos, džiaugėsi
savo pasiektais rezultatais

Birželio pradžioje devynioliktus veiklos metus skaičiuojanti viešoji įstaiga „Dienos namai“ kartu su Alytaus valstybinių vaikų globos namų administracija bei auklėtiniais Šv. Angelų Sargų parapijoje paminėjo bendro projekto – tęstinės neformalaus vaikų švietimo programos „Dorybių mokyklėlė“ – dešimtmetį. Idėjų nestokojanti įstaigos direktorė Kristina Bondareva dešimtmečio šventę, į kurią įpinti ir programos lankytojų baigiamieji egzaminai, režisavo taip, kad nuotaikingos veiklos niekam nestigo.

Šiandieniniai iššūkiai visuomenėje

Mūsų dienomis valstybės gyvenime netrūksta įvairiausių iššūkių (išmaniosios technologijos, socialiniai tinklai, smurtinių filmų gausa, patyčios viešoje erdvėje, aktyvus narkotikų biznis ir t.t.), skatinančių vis dažniau prabilti apie tradicines moralines vertybes, susimąstyti, ar pakankamą dėmesį skiriame tvirtam vaikų bei jaunimo gyvenimo pamatui formuoti. Tokių siekių vedina bei suradusi neabejingų bendraminčių parapijoje – kleboną g. kan. Arūną Užupį, Vaikų globos namų direktorių Romutį Žebuolį, jo pavaduotojas Jūratę Žvaliauskienę bei Anelę Adamavičienę, – 2006 metais įstaigos vadove tapo K. Bondareva, sukūrė tęstinę ilgalaikę „Dorybių mokyklėlės“ programą, skirtą 1–7 klasių moksleiviams. Per dešimtmetį kassavaitinius užsiėmimus „Dienos namuose“ lankė daugiau kaip 350 Alytaus valstybinių vaikų globos namų auklėtinių. Paskutiniaisiais mokslo metais juos kiekvieną savaitę vedžiojo bei kartu užsiėmimuose dalyvavo rūpestingos socialinės darbuotojos Aušra Patinskaitė, Onutė Peleckienė, Raminta Štreimikienė, Aušra Venckuvienė.


Progimnazijos mokiniai smagiai pradėjo atostogas

Dainora Raudienė

Panevėžio Alfonso Lipniūno
progimnazijos mokiniai atostogauja
stovykloje „Smagu kartu“

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokiniai atostogas pradėjo vasaros poilsio dienos stovykloje „Smagu kartu“. Birželį stovyklavo net 41 mokinys (2 grupės). Tokia stovykla mūsų progimnazijoje organizuota pirmą kartą.

Tai – dieninė vasaros stovykla 1–5 klasių mokiniams. Užsiėmimai vyko nuo 9 iki 14 val. Organizuotos dvi pamainos po penkias dienas. Stovykloje dirbo šeši savanoriai mokytojai. Pasibaigus mokslo metams ir prasidėjus vasaros atostogoms, jaunesnio mokyklinio amžiaus mokiniai dažnai leidžia jas savo namų kiemuose, neturėdami prasmingų užsiėmimų, nes tėveliai dažniausiai dirba, be to, ne visi progimnazijos mokinių tėveliai turi materialinių galimybių išleisti savo vaikus į poilsio stovyklas prie jūros ar užsienyje.


Apdovanoti meninio skaitymo konkurso laureatai

Pirmokas Simas Mažeika pakerėjo
eilėraščio „Išdykėlis“ deklamavimu

PANEVĖŽYS. Jau keletą metų kiekvieną pavasarį Smėlynės bibliotekoje (Smėlynės g. 49) organizuojamas tradicinis mažųjų skaitovų konkursas „Pavasaris pražydo žiedais“. Gegužės 11-ąją į biblioteką pagerbti gimtojo žodžio susirinko 25 vaikai iš 6 miesto ugdymo įstaigų – „Aušros“, „Vilties“ ir Senvagės progimnazijų, Skaistakalnio pagrindinės, Pradinės mokyklos bei lopšelio-darželio „Sigutė“.

„Kai tik pavasaris pražįsta žiedais, pas mus vyksta skaitovų konkursas, kurio metu pražysta ir jūsų žodžiai“, – linkėdama mažiesiems skaitovams jaustis drąsiai ir nesijaudinti, susirinkusius pasveikino bibliotekos vedėja Loreta Breskienė.

Nemaža dalis vaikų šiame konkurse dalyvauja ne pirmus metus, galbūt todėl jautėsi gana drąsiai, mažai jaudinosi. Susirinkusių vaikų amžius gana įvairus, todėl išgirdome ir pirmuosius vaikiškus penkiamečių bandymus, ir mokyklinukų tvirtesniu balsu deklamuojamas ironiškas, humoristines, patriotiškas eiles.


Apdovanojimai moksleiviams – ekskursijos po nacionalinius ir regioninius parkus

Birželio 20 dieną aplinkos viceministras Algirdas Genevičius Saugomų teritorijų Nacionaliniame lankytojų centre įteikė Aplinkos ministerijos apdovanojimus moksleiviams, laimėjusiems kūrybinį gamtos mokslų konkursą „Mūsų eksperimentas“. Tai – išvykos į šalies nacionalinius ir regioninius parkus. Jas pelnė pirmų ir trečių vietų laimėtojai. Visiems dalyviams buvo surengta ekskursija po Saugomų teritorijų Nacionalinio lankytojų centro ekspoziciją.

Aplinkos apsaugai ir ekologijai skirto konkurso „Mūsų eksperimentas“ tikslas – skatinti domėtis gamtos mokslais, užsiimti tiriamąja veikla ir kūrybiškai spręsti problemas moksliniais būdais. Jame galėjo dalyvauti 5–11 klasių mokiniai ar jų komandos. Jie turėjo atlikti kūrybiškumo ir mokslinio mąstymo reikalaujančius gamtos mokslų tyrimus – formuluoti hipotezes, kelti tikslą ir uždavinius, o atliekamų tyrimų eigą ir rezultatą parodyti pačių sukurtu filmuku.


Mums rašo

Lietuviškas mokinių mandagumas

Dažnokai tenka važiuoti maršrutiniu autobusu iš Svėdasų į Anykščius ir atgal, tad pastebėjau mūsų kultūrai svetimų, nesuprantamų, tiesiog perverstų ir gal net pražūtingų lietuviško mandagumo apraiškų. Nauji papročiai ir blogis auga ir dar didesnį blogį gimdo.

Prieškariu ir net sovietmečiu buvo priimta, visose gero elgesio taisyklėse skelbiama, kad įlipant į autobusą jaunam vyrukui ar mergaitei dera pirmiausia praleisti vyresnius žmones, ypač moteris. Deja, ryte važiuodamas pastebėjau visai atvirkščią vaizdą – ir Pauriškiuose, ir Leliūnuose, ir Čekonyse sustojus pirmiausia į autobusą su trenksmu ir šiokia tokia energija suguža maži ir didesni mokinukai, o jau po to įlipa juos mandagiai praleidę suaugusieji. Vyresniesiems atsisėsti tenka tik tada, kai lieka laisvų vietų, kad kas užleistų vyresniam vietą, – retas atvejis. Panašūs vaizdai ir vakare, jaunuoliai tarsi vadovaujasi senu, jau sovietmečiu girdėtu posakiu: „Kai būsiu senas pastovėsiu“. Jei būtum iš kur toliau atvykęs gal ir pagalvotum, kad ir turi būti taip, kad jauniems visur keliai...

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija