„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. rugpjūčio 12 d., Nr.8 (201)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo diena Seinuose ir Punske

Prie Seinų Švč. Mergelės Marijos katedros

Punsko Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje

Pasakoja kun. Marius Talutis

Kun. Petras Gucevičius pasakoja
apie vyskupą Antaną Baranauską

Nepakartojamą vakarą
dovanojo grupė „Kūjeliai“

Vilkaviškio kultūros centre.
Pirmoje eilėje – kun. Linas
Baltrušaitis ir vysk. Rimantas Norvila
Vido Venslovaičio nuotraukos

„XXI amžiuje“ jau rašėme, kad birželio 11–12 dienomis buvo švenčiamas Vilkaviškio vyskupijos 90-metis. Tada prasidėjusi Lenkijoje, Seinuose ir Punske vyko Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo diena, į kurią rinkosi jaunimas iš visų vyskupijos dekanatų.

Ankstyvą šeštadienio rytą nepabūgę vėsoko oro apie 200 jaunuolių leidosi į nepaprastą kelionę. Jie turėjo galimybę vykti į Punską, Seinus (Lenkija). Ten yra Vilkaviškio vyskupijos ištakos. Kelionė prasidėjo Seinuose, o Lietuvos Respublikos konsulate susirinkę jaunuoliai patraukė istorinės Seinų Švč. Mergelės Marijos katedros link. Čia tarsi istorijos tyrinėtojai klausėsi, kaip kun. Petras Gucevičius pasakojo vyskupijos susikūrimo istoriją, priminė, kaip keitėsi Seinų katedra, kuo ji garsi. Visi kartu aplankė stebuklingą ir atsidarančią Dievo Motinos statulą bei vyskupo Antano Baranausko kapą, kurio eiles visi kartu dainavo prie jo skulptūros šalia Seinų katedros. Grižę į konsulatą sužinojo, kaip šiose etninėse Lietuvos žemėse yra puoselėjama lietuvybė, o pasivaišinę suruoštomis vaišėmis iškeliavo link kito kelionės tikslo – Punsko.

Nors važiuojant pradėjo lyti, tačiau Punsko vikaro kun. Mariaus Talučio dėka jaunimo veiduose neblėso šypsenos. Nuo pat pirmos susitikimo akimirkos jis vis rūpinosi, kad visi papietautų, pralinksmindavo laukiančius, o Punsko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje papasakojo istorinių dalykų, tačiau labiau kalbėjo apie parapijos dabartį, kvietė į Žolinių atlaidus. Kartu pasimeldę, savo vizitą užbaigė „Tautine giesme“ ir išvyko į Vilkaviškį.

Apie 15 valandą jaunimas iš įvairių vyskupijos kampelių ir grįžusieji iš Lenkijos rinkosi Vilkaviškio kultūros centre. Čia netrukus prasidėjo reginys, skirtas Vilkaviškio vyskupijos 90-mečiui paminėti. Jis prasidėjo susikaupimu ir panirimu į Dievo gailestingumo vainikėlio maldą. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila džiaugėsi gausiu jaunuolių būriu ir linkėjo prasmingai praleisti laiką. Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris kun. Linas Baltrušaitis pristatė vyskupijos istoriją, po to vyko trumpa viktorina.

Susirinkusieji ne tik klausė, bet ir kartu giedojo su Kybartų choru, stebėjo merginų šokių grupės „Norija“ pasirodymą, klausė liudijimo „Kodėl tikiu?“ Prieš išsirikiuojant eisenai į Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Katedrą, kun. Arvydas Jakušovas paaiškino apie Šventąsias duris: kokia jų svarba, kaip galime laimėti visuotinius atlaidus. Tuomet visi dalyviai giedodami pasiekė Vilkaviškio Katedrą ir dalyvavo susitaikinimo pamaldose ir šv. Mišiose. Prieš prasidedant susitaikinimo pamaldoms, kunigai Mindaugas Martinaitis ir Vytautas Mazirskas padėjo atlikti sąžinės sąskaitą ir skambat giesmėms dalyviai pasklido po bažnyčią norėdami atsipašyti Viešpaties ir taip labiau atverti savo gyvenimą Jam. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė vysk. R. Norvila. Galiausiai bažnyčia skambėjo nuo susirinkusiųjų džiaugsmo ir aplodismentų.

Po šv. Mišių vėl visi kartu eisenoje grįžo į Vilkaviškio kultūros centrą. Čia jau buvo paruošta vakarienė ir jau skambėjo besiruošiančios koncertuoti grupės muzika. Nepakartojamą vakarą dovanojo grupė „Kūjeliai“. Iš pradžių dalyviai nedrąsiai, kiek droviai dainavo, bet galiausiai prie scenos ir ant jos neliko laisvos vietos, buvo šokama visur, kur buvo tam pakankamai vietos. Grupės nariai bendravo su publika, džiaugėsi susirinkusiųjų laisve, šypsenomis, netgi suteikė galimybę dalyviams padėkoti savo tikybos mokytojoms. Po koncerto muzikantai bendravo su esančiais salėje, fotografavosi.

Po tokios šaunios ir įspūdžių kupinos dienos jaunimas išsiskirstė nors ir pavargęs, bet su šypsenomis veiduose ir džiaugsmu akyse.

Už šią nuostabią dieną reikia dėkoti Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centrui, bet labiausiai – Viešpačiui.

Viktorija Kalinauskaitė Alytaus dekanatas,
Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies parapija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija