„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. rugpjūčio 12 d., Nr.8 (201)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Jaunimo kryžiaus kelias ir Gailestingumo darbai

Mindaugas Buika

Šventasis Tėvas su jaunais
žmonėmis iš visų kontinentų

Kiekvienų Pasaulinių jaunimo dienų, didžiausio kas trejus metus vykstančio jaunųjų katalikų sambūrio, programos dalis yra Kryžiaus kelio apmąstymai. Taigi ir Lenkijos mieste Krokuvoje vykusiame tokiame tarptautiniame susitikime, kuriame dalyvavo daugiau kaip 1,5 milijono jaunų žmonių iš 183 valstybių, visi jo dalyviai rinkosi į Blonios parką šiai įspūdingai Kristaus kančią menančiai procesijai. Šiemetinių 31-ųjų Pasaulio jaunimo dienų Kryžiaus kelio stočių mąstymus buvo parengęs Krokuvos vyskupijos auzigliaras vyskupas Gžegožas Rišas (Grzegorz Rysz), žymus pamokslininkas ir Bažnyčios istorikas, kuris Lenkijos vyskupų konferencijoje yra atsakingas už naująją evangelizaciją. Kristaus kančios aptarimas buvo pritaikytas dabar visoje Bažnyčioje švenčiamiems Gailestingumo metams.


Palaiminti gailestingieji

Įspūdžiai iš XXXI Pasaulinių jaunimo dienų Krokuvoje

Liepos 24 dienos pavakarę, gavę palaiminimą šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II kraujo relikvija, pajudėjome link kelionės tikslo – Krokuvos. Ten vyko Pasaulinės Jaunimo dienos.

Džiugu, kad keliavome ne vieni. Su mumis kartu buvo nemaža grupė piligrimų iš saulėtosios Ispanijos, keliavo maldininkai iš Kauno Technologijos ir kitų universitetų, Juozo Urbšio katalikiškos mokyklos, Šv. Jono Pauliaus II gimnazijos, Raseinių, Kruonio, Vaiguvos, Babtų, Petrašiūnų, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo), Vilkijos parapijų. Grupę lydėjo kunigai Petras Pich, Nerijus Pipiras, br. Andžejus Biniekas (Andrzej Biniek) OFM Cap. Iš viso iš mūsų parapijos į Jaunimo dienas išvyko daugiau kaip 120 maldininkų. Kaip pasakojo ne vienas parapijietis, dalyvavęs išlydėtuvių į šią kelionę šv. Mišiose, smagu buvo matyti judantį ir gyvą, jauną Kauno V. Krėvės prospektą.


Akmenės vaikai Pasaulio jaunimo dienose

Akmeniškiai Pasaulio jaunimo dienose
(iš kairės): pirmoje eilėje: Monika
Bertašiūtė, Natali Kazlauskaitė,
Kotryna Ratkevičiūtė, Judita
Bertašiūtė, antroje eilėje: Antanas
Bertašius, Artūras Matulevičius

Liepos 20 – rugpjūčio 1 dienomis Krokuvoje (Lenkija) vyko Pasaulio jaunimo dienos, kurių šūkis buvo: ,,Palaiminti gailestingieji, nes susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7). Šis renginys organizuojamas nuo 1986 metų. Jų sumanytojas ir pradininkas – šventasis popiežius Jonas Paulius II. Nuo to laiko Pasaulio jaunimo dienos vyksta kas treji metai vis kitoje šalyje. Lenkijoje jos jau  antrą kartą – prieš 25 metus vyko Čenstakavoje. Iš Lietuvos šią vasarą į Krokuvą patraukė apie 1400 jaunų žmonių. Tarp jų ir šešetas Akmenės Šv. Onos parapijos jaunuolių, kurie, galima sakyti, atstovavo visam Akmenės kraštui, nes iš dekanato daugiau niekas nevyko. Tai du jauni mokytojai – Monika ir Artūras,  du studentai – Judita ir Antanas, dvi mokinukės vienuoliktokės – Natali ir Kotryna. Jaunimas  šioje kelionėje daug ką patyrė, išgyveno ir visu tuo noriai dalinasi su kitais. O kelionė, kaip sako Natali, prasidėjo jau prieš  metus, kai dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose Alytuje, nes čia nuskambėjo kvietimas atvykti į Krokuvą. Tada gimė svajonė dalyvauti ten – juk Lenkija netoli...


Gailestingumo beieškant

Tarp arkivyskupų Liongino Virbalo
ir Sigito Tamkevičiaus

2016 metus popiežius Pranciškus paskelbė pasauliui Gailestingumo Jubiliejaus metais. Atsiliepdami į šį kvietimą mes, Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai ir mokytojai, per mokslo metus nuveikėme daug gražių gailestingumo darbų: lankėme neįgaliuosius, ligonius, vienišus parapijos žmones, kelis kartus lankėmės ir Kauno vaikų onkologijos skyriuje. Pabaigus mokslo metus dar kartą norėjome vaikams ir jaunimui padėti pažinti meilę ir gailestingumą, kaip vertybes, kuriomis mokėtų gyventi savo aplinkoje, ugdytųsi gebėjimą mylėti Dievą, Tėvynę, save ir kitą žmogų. Todėl birželį surengiau jau devintąją katalikišką jaunimo vasaros stovyklą. Penkias dienas trukusios stovyklos šūkis – „Gailestingi, kaip Tėvas“. Stovyklos tikslas – suteikti vaikams galimybę kūrybiškai pabendrauti, ugdyti socialinius įgūdžius, empatiją ir savanorystę, pagarbą kenčiančiam, gailestingumą, sąžiningumą.


Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo diena Seinuose ir Punske

Prie Seinų Švč. Mergelės Marijos katedros

„XXI amžiuje“ jau rašėme, kad birželio 11–12 dienomis buvo švenčiamas Vilkaviškio vyskupijos 90-metis. Tada prasidėjusi Lenkijoje, Seinuose ir Punske vyko Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo diena, į kurią rinkosi jaunimas iš visų vyskupijos dekanatų.

Ankstyvą šeštadienio rytą nepabūgę vėsoko oro apie 200 jaunuolių leidosi į nepaprastą kelionę. Jie turėjo galimybę vykti į Punską, Seinus (Lenkija). Ten yra Vilkaviškio vyskupijos ištakos. Kelionė prasidėjo Seinuose, o Lietuvos Respublikos konsulate susirinkę jaunuoliai patraukė istorinės Seinų Švč. Mergelės Marijos katedros link. Čia tarsi istorijos tyrinėtojai klausėsi, kaip kun. Petras Gucevičius pasakojo vyskupijos susikūrimo istoriją, priminė, kaip keitėsi Seinų katedra, kuo ji garsi. Visi kartu aplankė stebuklingą ir atsidarančią Dievo Motinos statulą bei vyskupo Antano Baranausko kapą, kurio eiles visi kartu dainavo prie jo skulptūros šalia Seinų katedros. Grižę į konsulatą sužinojo, kaip šiose etninėse Lietuvos žemėse yra puoselėjama lietuvybė, o pasivaišinę suruoštomis vaišėmis iškeliavo link kito kelionės tikslo – Punsko.


Einant tikėjimo keliu

Į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią liepos 17 dieną rinkosi šiais metais Pirmąją Komuniją priėmę vaikai. Šį kartą jie atėjo į Karmelio Kalno Švenčiausios Mergelės Marijos šventę. Jų rankose buvo škaplieriai ir Švč. Mergelės Marijos Rožinis. Pirmiausia visi ėjo prie klausyklos atlikti išpažinties. Po to drauge su tėveliais, savo artimaisiais ir parapijos katechete, šių eilučių autore, pasirengė sukalbėti vieną rožinio dalį. Prieš pradėdami kalbėti rožinį vaikai ir jų tėveliai išsakė savo intencijas. Vaikai troško pasimelsti už savo tėvelius, o tėveliai – už vaikus ir šeimas. Jie irgi atsinešė rožinius. Vėliau prisijungė visi esantys bažnyčioje. Rožinio slėpinius skaitė vaikų tėveliai. Vaikai patyrė, kad rožinio malda yra ilga, reikalaujanti apmąstymo, susikaupimo ir atidumo. Jaunieji maldininkai stengėsi nepraleisti nė vieno rožinio karoliuko. Jų tėveliai prisipažino, kad jau buvo šiek tiek primiršę, kaip kalbamas rožinis. Tikiu, kad grįžę į namus vaikai pakvies tėvelius rožinio maldai.


Arkivyskupijos ministrantų stovykla

Šiemet 8-ąjį kartą surengta Kauno arkivyskupijos ministrantų stovykla „Pašauktas būti“. Organizuotos dvi pamainos: liepos 11–15 dieną stovyklavo 13–20 metų jaunuoliai, o liepos 18–22 dieną jaunesnieji – 7–12 metų vaikai. Stovykloje šiemet iš viso dalyvavo daugiau nei 60 patarnautojų, o ją organizavo Kauno arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė kartu su Šiluvos parapijos klebonu kun. Erastu Murausku. Jiems talkino keturi Kauno kunigų seminarijos seminaristai bei dar aštuoni savanoriai, tarp kurių buvo anksčiau dalyvavusių stovyklos programoje ir jau užaugusių patarnautojų. Stovykla vyko Kaulakių gyvenvietėje, Dalios ir Algimanto Babilių sodyboje.

Kiekviena stovyklos diena prasidėdavo mankšta, malda ir pusryčiais. Po jų kun. Erastas informuodavo apie dienos temą. Jų buvo penkios: „Pašauktas būti laimingas“, „Pašauktas būti turtingas“, „Pašauktas būti save dovanojantis“, „Pašauktas būti vyru“ bei „Pašauktas būti šventas“.


Atlygis už savanorystę – žinios ir patirtis

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos savanoris Gvidas Šergalis

Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykdomo projekto „3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis“ dėka mieste atsirado naujų, iki tol Panevėžyje nesiūlytų veiklų. Tai – integruotos (matematikos, biologijos, dailės, technologijų, IT ir 3D technologijų) pamokos ir 3D modeliavimo užsiėmimai bibliotekoje.

Šias inovatyvias veiklas įgyvendinti padėjo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ skirtas finansavimas, kurio dėka biblioteka įsigijo 3D spausdintuvą ir skenerį.

Darbui su šiomis naujomis technologijomis bibliotekos darbuotojams reikėjo specifinių žinių, todėl negalėta apsieti be pagalbos iš šalies. Projekto partneris – Kauno technologijų universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas – atsiuntė į pagalbą praktikantą, Automatikos ir valdymo bakalauro studijų programos trečiakursį Gvidą Šergalį. Šis puikus studentas – ne tik bibliotekoje vykdomo projekto „3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis“ 3D modeliavimo užsiėmimų vadovas, integruotų pamokų Smėlynės bibliotekoje pagalbininkas, bet ir krašto apsaugos savanoris.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija