„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2016 m. rugpjūčio 12 d., Nr.8 (201)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Einant tikėjimo keliu

Į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią liepos 17 dieną rinkosi šiais metais Pirmąją Komuniją priėmę vaikai. Šį kartą jie atėjo į Karmelio Kalno Švenčiausios Mergelės Marijos šventę. Jų rankose buvo škaplieriai ir Švč. Mergelės Marijos Rožinis. Pirmiausia visi ėjo prie klausyklos atlikti išpažinties. Po to drauge su tėveliais, savo artimaisiais ir parapijos katechete, šių eilučių autore, pasirengė sukalbėti vieną rožinio dalį. Prieš pradėdami kalbėti rožinį vaikai ir jų tėveliai išsakė savo intencijas. Vaikai troško pasimelsti už savo tėvelius, o tėveliai – už vaikus ir šeimas. Jie irgi atsinešė rožinius. Vėliau prisijungė visi esantys bažnyčioje. Rožinio slėpinius skaitė vaikų tėveliai. Vaikai patyrė, kad rožinio malda yra ilga, reikalaujanti apmąstymo, susikaupimo ir atidumo. Jaunieji maldininkai stengėsi nepraleisti nė vieno rožinio karoliuko. Jų tėveliai prisipažino, kad jau buvo šiek tiek primiršę, kaip kalbamas rožinis. Tikiu, kad grįžę į namus vaikai pakvies tėvelius rožinio maldai.

Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Artūras Stanevičius. Pamoksle jis kalbėjo: „Šiandien įteiksiu jums, vaikučiai, škaplierius, kaip ypatingus malonės ženklus, kurie yra neatskiriami nuo rožinio. Pamaldžiai sudėję rankeles galėsite kalbėti Švč. Mergelės Marijos Rožinį...“

Paskui klebonas pakvietė visus sukalbėti pasiaukojimo maldą, pasidžiaugė, kad į bažnyčią vaikus atlydėjo tėveliai ir kiti šeimos nariai, kad visi drauge gražiai meldėsi. Kunigas papasakojo apie škaplierių kilmę ir reikšmę tikinčiajam, kad Švč Mergelė Marija globoja jai pasišventusius žmones. Vaikai sužinojo, kad škaplieriai yra ypatingo pamaldumo Švč. Mergelei Marijai ženklas. Klebonas palinkėjo vaikams bręsti tikėjime toliau einant tikėjimo keliu ir puoselėjant maldą šeimoje.

Rusnės Mikalajūnaitės mama į bažnyčią atsivedė tris dukras. Adrijana Morkūnaitė bažnyčioje meldėsi drauge su savo tėveliais ir jaunesniuoju broliuku. Kiti vaikai į šv. Mišias irgi atėjo ne vieni. Juos atlydėjo šeimų nariai. Nuoširdus dvasingumas yra užkrečiantis ir sektinas.

Vaikų maldos drauge su šeimos nariais buvo tarsi virš Karmelio kalno šnarantis ir gyvybę teikiantis lietus.

Genė Sereikienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija