„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. sausio 13 d., Nr.1 (206)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Jaunųjų migrantų pažeidžiamumas

Apie Popiežiaus kreipimąsi Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai

Mindaugas Buika

Tarp Sirijos karo pabėgėlių daug vaikų

Popiežius Pranciškus 2016 metų
balandį apsilankęs Graikijai
priklausančioje Lesbo saloje
bendravo su ten prisiglaudusiais
jaunaisiais pabėgėliais

Papiktinimai ir Evangelijos perspėjimas

Pratęsdamas dar nuo Pirmojo pasaulinio karo laikų (1915 metų) kasmet Katalikų Bažnyčioje minimos Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos tradiciją, popiežius Pranciškus (sekmadienį, sausio 15-ąją) gvildens svarbią temą „Nepilnamečiai migrantai, pažeidžiami ir bebalsiai“ ir paskelbtame kreipimesi primins labai aiškų Jėzaus mokymą dėl mažųjų globos prioriteto: „Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane“ (Mk 9, 37) ir griežtą perspėjimą dėl jų išnaudojimo pasekmių: „Kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje“ (Mt 18, 6). Šventasis Tėvas nurodo ir tuos būsimuosius papiktinimus, besišaukiančius dangaus keršto, kai vyksta prekyba vaikais, kai jie įtraukiami į prostituciją ir pornografiją, išnaudotojiško darbo ir karinės tarnybos vergovę, prekybą narkotikais ir kitas organizuoto nusikalstamumo formas, pažeidžiant Tarptautinėje vaikų teisių konvencijoje įtvirtintas nuostatas.

Vaikų teisių pažeidimu laikytina ir priverstinė migracija, kai jie vieni ar su savo šeimomis turi bėgti nuo konfliktų ir persekiojimų savo gimtinėse, rizikuodami būti palikti likimo valiai. „Raginu pasirūpinti šiais vaikais, kurie bejėgiai trejopai, nes yra nepilnamečiai, svetimšaliai ir beginkliai. Jie dėl įvairių priežasčių yra priversti gyventi toli nuo namų, dažnai atskirti ir nuo šeimos meilės“, – rašo popiežius Pranciškus. Jis išvardija svarbiausias nepilnamečių, kaip pažeidžiamiausios migrantų grupės, problemas: asmens dokumentų neturėjimą, suaugusių palydos nebuvimą ir įvairias situacijas, kuriomis „nepilnamečiams migrantams lengva nusmukti iki žemiausio degradacijos lygmens, kai nelegalumas ir smurtas sugriauna daugybės nekaltųjų ateitį“. Šventasis Tėvas primena, kad apie tai rašė jau jo pirmtakas popiežius Benediktas XVI savo kreipimesi 2008 metų Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai tuomet pažymėdamas, kad „šie jaunuoliai ir jaunuolės dažnai atsiduria gatvėje, paliekami vieni ir tampa skrupulų nepažįstančių išnaudotojų, dažnai paverčiančių juos fizinės, moralinės ir seksualinės prievartos objektais, grobiu“.

Spręsti statuso klausimą

Popiežius Pranciškus, pabrėždamas, kad sunku yra migraciją tiksliai atriboti nuo prekybos žmonėmis, ypač nepilnamečiais, nurodo, jog „galingiausia paskata išnaudoti vaikus bei jais piktnaudžiauti, yra tam didelė paklausa“. Ir jeigu prieš tuos, kurie išnaudodami svetimšalius vaikus pelnosi (tai – tikras mafijos organizuoto nusikalstamumo tinklas, kurį nelengva sutraukyti), nebus imtasi griežtesnių ir veiksmingesnių priemonių, kelio daugybei vergystės formų, kurių aukos yra nepilnamečiai, užkirsti nepavyks“. Šventasis Tėvas pastebi, kad nepilnamečių migrantų padėtis dar sunkesnė, kai jie neturi normalaus statuso ir yra užverbuojami nusikalstamų grupių ir po pažeidimų atsiduria sulaikymo centruose. „Neretai jie yra areštuojami ir, kadangi neturi pinigų užstatui ar kelionei atgal apmokėti, gali ilgą laiką likti uždaryti suėmimo įstaigose, kur jų gali tykoti kiti įvairialypio piktnaudžiavimo bei smurto pavojai“. Štai kodėl, vengiant, kad jaunieji, ypač nelegalūs, migrantai netaptų organizuoto nusikalstamumo (prie to priskirtinas ir terorizmas) grobiu, būtina neatidėliotinai spręsti jų legalizavimo klausimą, užtikrinant pagarbą jų žmogiškam kilnumui ir stengiantis patenkinti jų gyvybiškus poreikius, integruojant į visuomenę, suteikiant galimybę mokytis ir dirbti. Čia yra svarbus bendradarbiavimas su migrantus priimančiomis bendruomenėmis – civilinėmis ir bažnytinėmis organizacijomis, dosniai skiriančiomis laiką ir išteklius nepilnamečiams nuo įvairių išnaudijimo formų apsaugoti.

Nazareto Šeimos globa

Kreipimesi šiemetinei Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienai kalbama apie ilgalaikių sprendimų paiešką, kad būtų panaikintos priverstinės migracijos priežastys. „Karai, konfliktai, žmogaus teisių pažeidimai, korupcija, skurdas, stabilumo stygius ir ekologinės katastrofos yra vienos iš tokių priežasčių, – rašo popiežius Pranciškus. – Vaikai nuo to nukenčia pirmutiniai, kartais jie priversti patirti fizinius kankinimus bei smurtą, o tai lydi moralinė ir psichologinė prievarta, palikdama neišdildomus ženklus“. Todėl tarptautinė bendrija įpareigota šalinti karinius konfliktus ir smurtą, nes tai verčia žmones bėgti svetur, ir ypač garantuoti vaikų, žmonijos ateities, apsaugą bei autentišką vystymąsi, kad jie būtų išvaduoti iš neteisingumo. Galiausiai pripažindamas, kad migracija su visu jos dramatiškumu, neatsietina nuo Išganymo istorijos, bet veikiau yra jos dalis, Šventasis Tėvas kreipiasi į suaugusius migrantus, kurie greta savo vaikų ir jaunų žmonių žengia šiuo keliu. „Jiems reikia jūsų brangios pagalbos, o Bažnyčiai irgi reikia jūsų, todėl ji palaiko jūsų dosnią tarnystę“, – patikina popiežius Pranciškus. Jis kviečia migrantus drąsiai ir nepaliaujamai išgyventi ir liudyti Evangeliją ir priimti Viešpatį Jėzų mažiausiuose bei labiausiai pažeidžiamuose. Šventasis Tėvas visus nepilnamečius migrantus, jų šeimas, bendruomenes ir tuos, kurie jais rūpinasi, patiki Šventosios Nazareto Šeimos, patyrusios priverstinės migracijos dalią, globai, kad ji juos saugotų ir lydėtų tame kelyje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija