„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. sausio 13 d., Nr.1 (206)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Ką duoda rašinių rašymas apie ekologiją

Bronius VERTELKA

Kalba mokytoja metodininkė Valerija
Miškinienė, ekologinę veiklą pradėjusi
Naujamiestyje, ją tęsianti ir Vadokliuose

Kalba Vytautas Jonas Kriaučiūnas,
vienas pirmųjų Panevėžio rajone ėmęs
skatinti sveikų maisto produktų gamybą
Autoriaus nuotraukos

Rašinių konkurso laureatai –
moksleiviai iš Naujamiesčio
Dominykas Židonis ir Agnė Bučaitė –
su savo mokytoja metodininke
Jurgita Klimavičiūte

PANEVĖŽYS. Gruodžio 16-ąją Kraštotyros muziejaus Edukacijų klasėje vyravo šventinė nuotaika. Čia vyko rajono moksleivių rašinių konkurso ekologine tema nugalėtojų paskelbimo ceremonija. Susirinkusieji bendravo susėdę prie stalų, vaišinosi lietuviškais obuoliais, skanavo jų sultis, gardžiavosi vaistinių augalų arbata. Visi jautėsi kaip pakilioje, nuoširdžioje šventėje.

Nuo 2010 metų Panevėžio rajono Savivaldybės administracija rengia rašinio ekologine tema konkursą rajono gyventojams, bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo mokyklų mokiniams. Siekiama skatinti rajono gyventojus ugdytis ekologinę pasaulėžiūrą, kelti aplinkos apsaugos problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų, plėtoti ekologinį ir aplinkos apsaugos švietimą. Pasiūlytos temos: šeimos daržas – maistas, vaistas, sveikata, ekologinė gyvensena, sveika gamta – sveikas žmogus, kraštovaizdžio saugojimas, puoselėjimas.

Šiemet konkurse dalyvavo tik moksleiviai ir jie pateikė 20 rašinių: vienas iš Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos (lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Danguolė Jusytė), keturi iš Berčiūnų pagrindinės mokyklos (lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Aldona Turulienė), penki iš Smilgių gimnazijos (lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Virginija Meilienė, biologijos mokytoja metodininkė Almonė Šalkauskienė), trys iš Naujamiesčio gimnazijos (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Klimavičiūtė), du iš Dembavos progimnazijos (tikybos, gamtos ir žmogaus, biologijos vyresnioji mokytoja Aldona Klebonaitė), du iš Vadoklių pagrindinės mokyklos (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Valerija Miškinienė), trys iš Velžio gimnazijos (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Kairevičienė).

Rašinius vertino buvęs ilgametis rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjas Vytautas Jonas Kriaučiūnas, savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Sigita Jasiūnienė, Velžio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Kairevičienė (savo gimnazijos mokinių darbų ji nevertino), Naujamiesčio seniūno pavaduotojas Juozas Klioris ir viena iš šio konkurso organizatorių – savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Salvinija Motiejauskienė.

Vertinant rašiniai buvo užkoduoti. Pagal temas jie buvo suskirstyti į dvi kategorijas. Pirmojoje kategorijoje pirmoji vieta atiteko Naujamiesčio gimnazijos 8 klasės mokiniui Dominykui Židoniui už rašinį „Kaip be trąšų užauginti tikro skonio pomidorą?“, antroji – Vadoklių pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinei Austėjai Stankevičiūtei už rašinį „Pirmosios bitininkystės pamokos protėvių sodyboje“, trečioji – Dembavos progimnazijos 7 klasės mokiniui Liucijui Trinkūnui už rašinį „Gydomoji gamtos galia“.

Antroje kategorijoje pirmąją vietą pelnė Naujamiesčio gimnazijos 11 klasės mokinė Agnė Bučaitė už rašinį „Miško paslaptys“, antrąją – Velžio gimnazijos 9 klasės moksleivė Andrėja Žilytė už rašinį „Vargas ar rojus?“, trečiąją – Berčiūnų pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinys Tomas Naulickas už rašinį „Nepraraskime gamtos dovanų“. Visiems jiems buvo įteiktos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos ir piniginės premijos. Tokias pat padėkas gavo ir kiti rašinių autoriai ir jų mokytojos.

Padėkota Seimo nariams Guodai Burokienei, Petrui Nevuliui, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narei, ūkininkei, UAB „Dembavos medelynas“ direktorei Vitalijai Kuliešienei, Vytauto Nefo ūkiui, Rimanto Gasiūno individualiai įmonei, žemės ūkio bendrovei „Gustoniai“, ūkininkei Oksanai Puronaitei, Naujamiesčio seniūno pavaduotojui Juozui Klioriui už moralinį palaikymą ir materialinį paskatinimą.

Kalbėjusiųjų žodžiuose vyravo mintis: sveikai maitindamasis pratęsi ir savo gyvenimą. Norint būti laimingam, svarbiausia ne pinigai, ne gražūs rūbai, bet sveikata. V. J. Kriaučiūnas sakė, kad nebuvo  suaugusių žmonių rašinių, bet kartu džiaugėsi jaunąja karta, norinčia sveikai gyventi, pageidaujančia puoselėti ekologinį ūkininkavimą bei gamybą.

J. Klioris geru žodžiu atsiliepė apie mokytoją metodininkę Valeriją Miškinienę, kuri, dirbdama Naujamiesčio vidurinėje mokykloje, įtraukė savo mokinius į ekologinių rašinių rašymą. Persikėlusi mokytojauti į Vadoklius ir ten tokios veiklos nenutraukė – viena jos mokinė tapo šių metų konkurso prizininke. Pedagogė, aktyviai dalyvaujanti nuo pirmojo konkurso, sakė, kad Vadokliai – jos gimtasis kraštas, ir čia netrūksta sugebančių blaiviai mąstyti. Jos mokinė Austėja rašė apie pirmąsias pažintis su bitininkyste, Aistė – kaip prisideda prie tėvų darbo. Verslininkas Algis Ivašauskas, prekiaujantis sveiku maistu, patarė ne tik kreipti dėmesį į mitybą, bet ir į pačius save: rytais apsiprausti šaltu vandeniu, mokyti savo vaikus ne numesti, bet pakelti po kojomis besivoliojančią šiukšlę.

Buvo ir intriguojančių dalykų. Susirinkusieji išgirdo malonią žinią: rajono Švietimo centras su rėmėjų pagalba ketina išleisti rašinių ekologinėmis temomis, rašytų 2010–2016 metais, knygą. Seimo narių P. Nevulio ir G. Burokienės sveikinimą perdavė bei įteikė jų kvietimą 2017-ųjų sausio 6 dieną aplankyti Seimą ponia Vaiva. Veš 49 vietų autobusas, tad į kelionę vaikai gali pasikviesti ir savo bendraminčių.

Renginį vedė rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė-kalbos tvarkytoja Birutė Goberienė. Paskui vyko muziejaus kalėdinė edukacinė programa.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija