„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. balandžio 14 d., Nr.4 (209)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Šventojo Kazimiero Lietuva

Benjaminas ŽULYS

Parodos-konkurso laureatai

Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos
direktorė Palmira Talijūnienė
parodos-konkurso atidaryme

Meninė kompozicija, skirta šv. Kazimierui

Konferencijos dalyviai ir svečiai

Džiugino kūryba

Nors šv. Kazimiero dienos šventė jau praėjo, tačiau Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje ji tęsiasi tarsi nuolat. Šio šventojo vardas čia minimas dažnai, nuolat primenant jo meilę bei pasiaukojimą Dievui ir žmonėms.

Svarbiausios šv. Kazimiero savybės, jo gyvenimo, veiklos būdai buvo plačiai paminėti Šv. Kazimiero progimnazijoje įvykusioje Respublikinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje bei kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“. Konferencijos koordinatoriai – progimnazijos direktorė, Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrė Palmira Talijūnienė, direktorės pavaduotojai Ordino nariai Filomena Beleškevičienė bei Olivijus Spitrys, progimnazijos dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis bei mokytoja metodininkė, etikos vyresnioji mokytoja Dangira Mikalauskienė. Konferenciją organizavo Kauno švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno Šv. Kazimiero progimnazija. Jos globėjai – Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija ir Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapija.

Respublikinio konkurso-parodos „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“ dalyviai pateikė mokyklos šeimininkams bei svečiams per šimtą įvairių tapybos, grafikos, kitokių darbų iš Kauno, Vilniaus, Medininkų, kitų Lietuvos mokyklų. Sukurtieji darbai savo spalvomis, meniškumu maloniai džiugino akį, kreipė mintį į nepaprastą šv. Kazimiero gyvenimą, jo puikiuosius darbus. Pedagogai džiaugėsi, kad šv. Kazimiero vardu pavadinta jų mokykla ir jis yra jos globėjas. Progimnazijoje yra ir šv. Kazimiero koplytėlė. Visa tai skatina jaunimą gerai mokytis, gražiai elgtis, mylėti Dievą, tėvus, gerbti mokytojus, bendraamžius. Tai susirinkusiesiems pabrėžė mokyklos direktorė P. Talijūnienė. Progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Audronė Bartnikienė ir pedagogas A. Augustis pristatė projektą „Šv. Kazimiero vertybių vienijami ir vedini...“, o renginio svečias poetas kun. Skaidrius Kandratavičius sakė, kad šv. Kazimieras regėjo ir jautė Dievą visame kame, nesavanaudiškai tarnavo visiems žmonėms. Manoma, kad kaip tik lankydamas sunkius ligonis jis užsikrėtė džiova, o tais laikais ji buvo nepagydoma... Tačiau karalaitis šį Viešpaties ženklą priėmė nuolankiai, nesiekdamas ir nepriimdamas netinkamos doros pasiūlymų. Kunigas pabrėžė, kad būsimasis šventasis patyrė nemažai dvasinių ir fizinių sunkumų, ne viskas jam sekėsi kaip galėjo sektis vienam iš didelių rūmų šeimininkų. Buvo ir nuoskaudų, skausmų, nusivylimų. Jis viską nedvejodamas iškentė, žengė pas Viešpatį ir dabar ten gyvena Sosto garbėje.

Moksleiviai parodė kompoziciją apie šventąjį, raiškiai išsakydami mintis apie jį. Mokyklos erdvėse plazdėjo išsakytos mintys: „Jaunuolis, pakeltu veidu žvelgiantis per mūsų žemę kažkur į beribes aukštumas, toks didingas, toks žavingas, kad net saulė, rodos, skuba pamatyti jį, net žvakės neplazda, užburtos jo atodūsių, net amžinoji lempelė netenka savo žibėjimo prieš jo veido šviesą...“, „Šventasis Kazimierai, mūsų karalaiti, čia juk Tavo žemė Lietuva. O brangus šventasis mūsų vargo krašto, Tavo broliai, Tavo sesės čia...“

Savo mintis jaunieji menininkai atspindėjo tapybos, grafikos, kitokia technika atliktuose darbuose, kurių ekspozicija nusidriekė per du mokyklos aukštus. Antai aštuntokas Ignas Eismuntas (mokytoja – Audronė Unikauskienė) iš Kauno 11-osios gimnazijos nutapė paveikslą „Pasiaukojimas“,  Vilniaus rajono Medininkų Šv. Kazimiero gimnazijos šeštokas Roberas Grigonis (mokytoja – Mažina Gasparovič) – savąjį „Šv. Kazimierą“. Savo darbus pateikė Sofija Gundorova iš Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro (mokytojas – Pavelas Šimanas) ir kiti jaunieji kūrėjai.

Aplankė Šv. Kazimiero bažnyčias

Lietuvoje yra septyniolika bažnyčių, pavadintų šv. Kazimiero vardu ir dvi šv. Kazimiero ugdymo įstaigos. O dvi mokyklos – Kauno Šv. Kazimiero progimnazija ir Vilniaus rajono Medininkų Šv. Kazimiero gimnazija tarpusavyje gražiai bendrauja, bičiuliškai bendradarbiauja. Prieš kurį laiką Kauno progimnazijos pedagogai, mokiniai vieną po kitos surengė šešias išvykas po Lietuvos bažnyčias, pavadintas šv. Kazimiero vardu. Apsilankyta Medininkų, Vilniaus, Lančiūnavos, Vėžaičių, Alytaus, Klaipėdos ir kitose bažnyčiose, Šv. Kazimiero koplyčioje Vilniaus Arkikatedroje. Daug pamatyta, patirta, susipažinta, pasikalbėta. Visa tai užfiksuota fotografijose, filmuotoje medžiagoje, tapybos darbuose.

Konferencijoje moksleivių užsiėmimai vyko grupėse – teatro, muzikos, kūrybinių dirbtuvių, interaktyvios viktorinos. Moksleiviai pateikė pranešimus apie žinomus Lietuvos ir pasaulio žmones, įvairius įvykius. Pavyzdžiui, Medininkų Šv. Kazimiero gimnazijos mokiniai Viktorija Jurevič ir Gabriela Boroško svarstė, kodėl verta aukotis dėl kitų. Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokinys Modestas Pauliukonis skaitė pranešimą „Generolas Povilas Plechavičius“. Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos mokinės Vaida Kolbutė ir Beatričė Džiaugytė analizavo temą „ar žmogaus pasirinkimas nulemia likimą“. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos mokinė Simona Pierminaitė skaitė referatą apie tėvą Stanislovą „Dalink širdies gerumą, išmintį, toleranciją...“ Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokinių Erikos Baronaitės ir Monikos Šuminaitės pranešimų  tema buvo „Praeities asmenybių vertybės XXI amžiaus kontekste. Povilas Matulionis“. Buvo pranešimų apie Motiejų Valančių, Maironį, Mariją Gimbutienę, popiežių Pranciškų, Balį Sruogą, net apie Petrą Pirmąjį. Ir, žinoma, daugiausia minčių liejosi apie šv. Kazimierą, jo taurumą ir dangiškąją šviesą.

Ne vienas konferencijos, parodos dalyvis svarstė, o kaip šv. Kazimieras jaustųsi mūsų dienomis. Gal ne itin jaukiai ir maloniai... Dabar apstu dvasinio šaltumo, savanaudiškumo, bet šias ydas šventasis, be abejonės, įveiktų. Jis pasidžiaugtų ir gerais mūsų darbais, laisvės siekiais. Kaip ir tuomet, mylėtų Dievą, padėtų vargšams, lankytų ligonius, tiestų pagalbos ranką varguoliams...

Šioje respublikinėje parodoje-konkurse susumuoti rezultatai, išaiškinti nugalėtojai. Tarp 5–6 klasių mokinių nugalėtojais buvo pripažinti Roberas Grigonis iš Medininkų Šv. Kazimiero gimnazijos, Ignas Kisielius iš Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos, Sofija Emilija Gundorova iš Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro. Tarp 7–8 klasių mokinių – Kovo 11-osios gimnazijos aštuntokė Rugilė Vasaitytė, Juozo Urbšio mokyklos mokinė Rugilė Rankauskaitė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokinys Nojus Sadauskas. Respublikinės konferencijos dalyviai atskirose grupėse apdovanoti padėkos raštais. Susirinkusiuosius pasveikino Šv. Kazimiero ordino narė Nijolė Šabaniauskienė.

Įdomu, kad Kauno Šv. Kazimiero progimnazijoje gyvuoja ne vien tradicinės erdvės, koridoriai, bet ne vienas iš jų turi savo vardą, pavyzdžiui, Šv. Kazimiero aikštė, Akordų skersgatvis, Garbės alėja, Kultūros aikštė. Tai teikia savitumo, originalumo.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija