„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. balandžio 14 d., Nr.4 (209)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Kazimierinėse – ateitininkų šventė

Ateitininkai su klebonu
kun. Antanu Šimkumi po šv. Mišių
prie Ukrinų Šv. Antano
Paduviečio bažnyčios

Ateitininkų įžodis

UKRINAI. Kovo 4 dieną čia susirinko ateitininkai iš Žemaičių Kalvarijos Antano Maceinos, Telšių Vysk. Vincento Borisevičiaus, Mažeikių Šv. Jono Bosko ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bei Ukrinų kuopų. Gera kartu susirinkti, ūgtelėti dvasiškai, pasimelsti ir papramogauti. Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių vienuolijos seserys Alma ir Ingrida skaitė paskaitą apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kuris birželį bus paskelbtas palaimintuoju, jo gyvenimą pristatė kaip žygdarbį Švč. Jėzaus Širdžiai. Kun. Gintaras Lengvinas patraukliai pavaizdavo karalaičio šv. Kazimiero šventumo siekį, lydimą stebuklo nuo dvylikos metų, ir paaiškino, kodėl svarbu siekti Dievo artumo. Susirinkę ateitininkai pristatė savo kuopą: kas išmaniai, kas išradingai, o kas ir linksmai.

Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje aukotose šv. Mišiose jaunojo ateitininko įžodį davė ukriniškiai Gabrielė, Ema, Deimantė, Justas, Rugilė ir Ignas iš Telšių. Nuoširdūs mūsų maldavimai per šv. Kazimiero užtarimą tiesė ryšius tarp žemės ir dangaus. Ateitininkų himnu vainikavome Eucharistijos šventimą. Smagioje agapėje ūkininko Gintauto Steponavičiaus gerumo, šeimininkių Aldonos Pečiulienės ir Neringos Rastokienės sumanumo dėka vaišinomės gardžia žirnių koše ir kitais skanėstais. Linksmojoje dalyje „Proto mūšį“ vedė vienuolės iš Panevėžio. Geros emocijos liete liejosi. Prizai tik sustiprino jas. Kad netrūktume apdovanojimų, saldžiais prizais pradžiugino mūsų Dvasios vadas – Ukrinų parapijos klebonas kun. Antanas Šimkus. Palaiminę vieni kitus, skirstėmės.

Gausi malonė, džiuginusi bendryste, liejo pavasario džiaugsmą mūsų dvasiai.

Jurgita Paulauskaitė,
Ukrinų ateitininkų kuopos globėja

Mažeikių rajonas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija