„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. balandžio 14 d., Nr.4 (209)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Rinkosi besiruošiantieji Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui

Šilalės parapijos jaunimas užsiėmimo metu

Visus sudomino svečio
Pauliaus Aurylos paskaita

Renginio dalyviai

ŠILALĖ. Kovo 26-ąją, sekmadienį, į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią gausiai rinkosi vaikai ir jaunimas, besiruošiantys Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Pirmą kartą su jais atvyko ir mamos, tėčiai. Mat šiemet Šilalės parapijos klebono kan. dr. Algio Genučio iniciatyva suruošta bendra katechezė ne tik vaikams, bet ir tėvams, kad jie savo akimis pamatytų bei išgirstų, kaip jų vaikai ruošiasi Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentams, kokie reikalavimai keliami norint tapti tikrais katalikais. Pirmiausia gausiai dalyvauta tos dienos pamaldose, o po to, parapijos namų salė prigužėjo jaunimo ir jų tėvelių. Šiame renginyje dalyvavo ir mokytojai katechetai, klebonas kan. A. Genutis. Nuoširdžiai talkino vienuolė sesuo Darata Slušnytė, daug prisidėjusi prie šio renginio suorganizavimo, prie kompleksinės katekizacijos, siekiant į ją pakviesti netgi tėvelius, kad ir jie pamatytų, ko mokoma ir kaip dirbama su Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiais vaikais. Pasak kai kurių mamų, suaugusieji prisimena bei pagilina sovietmečiu paslapčiomis sužinotas tikėjimo tiesas, gali dar ir patys papildomai gilinti vaikų žinias namuose.

Bene pati įspūdingiausia šio renginio dalis buvo svečio, Mažeikių dekanato Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios katecheto, Klaipėdos universitete religijos studijas baigusio, šiuo metu visos Žemaitijos zonos Ateitininkų valdybos pirmininko Pauliaus Aurylos, skaitančio ateitininkams paskaitas įvairiose Žemaitijos vietose, katechezė. Tai – turintis humoro jausmą, bendrauti su jaunimu ir jį labai sudominti gebantis lektorius. Šilališkiai liko patenkinti šiuo įdomiu ir naudingu susitikimu. Pasak jo dalyvių (katechezė vyko dviem srautais), tai suteikė daug žinių, kurios praturtino dvasinį pasaulį. Nuostabiausia, kad lektorius, pasitelkdamas humorą, sudomino visą auditoriją. Mat, pasak jo paties, yra zakristijono vaikas, užaugęs prie altoriaus, o ir pats jaučia tam Dievo pašaukimą, todėl stengiasi patraukliai ir su meile dirbti savo mėgstamą darbą.

Išsiskirstydami renginio dalyviai dėkojo svečiui ir visiems renginio organizatoriams už naudingai praleistą laiką bei nuoširdų bendravimą.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija