„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. gegužės 12 d., Nr.5 (210)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

„Senamiesčio jūrmylė“

Pirmosios 1933 metų skautų stovyklavietės
paminklinis akmuo, ant kurio yra
prezidento A. Smetonos ir skautų vado
R. Badeno-Pauelo (1857–1941) inicialai

Skautai dalyvauja šv. Mišiose
Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos,
Taikos Karalienės, bažnyčioje

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
draugovė Palangoje, Botanikos parke,
skautų slėnyje, prie skautų akmens

Patyrusių skautų gerasis darbelis
Smiltynėje, akcija „Darom“
ir sudėtas gyvas žodis „Skautai“

Paįstrio Juozo Zikaro skautų
draugovė Palangoje Botanikos
parke prie Gintaro muziejaus

Balandžio 22-ąją, šeštadienį, į Klaipėdą suplūdo net 1700 skautų iš visos Lietuvos. Čia visą dieną vyko didžiausias metinis skautų renginys – 19-oji pavasario šventė, skirta skautų globėjo šv. Jurgio dienai paminėti.

Panevėžio krašto skautai, dalyvaujantys neformaliojo vaikų šveitimo (NVŠ) Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programoje, balandžio 22–23 dienomis domėjosi Lietuvos istorija ir kultūra. Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto skautų „Gabijos“, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, „Geležinio vilko“, A. Gustaičio, „Žemynos“, „Birutės“, Tumo Vaižganto, „Austėjos“, „Partizano vyčio“, „Aušrinės“, „Bakutės“ draugovės, simboliškai paskelbė naujo sezono atidarymą Klaipėdoje, „Senamiesčio jūrmylėje“. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje, vėliau nuo bažnyčios iki Teatro aikštės driekėsi eisena. Susirinkusiuosius pasveikino Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas: „Linkiu, kad jūs pajaustumėte, koks nuostabus šis kraštas, ir iš Klaipėdos išvažiuotumėte sustiprėję. Skautai yra Lietuvos ateitis!“

Skautai visą šeštadienį turėjo daug veiklos: prisidėjo prie akcijos „Darom 2017“ Smiltynėje. Senamiestyje skautai turėjo orientacinį žygį, jaunesnieji skautai lankėsi Delfinariume.

Šventės viršininkė Julija Andrijauskaitė, sveikindama skautus, priminė, kad pagrindinės skautų vertybės atsispindi jų šūkyje „Dievui, Tėvynei, Artimui!“, kuris formuoja dvasiškai stiprią, atsakingą, patikimą ir atvirą asmenybę. Skautai šiuo šūkiu stengiasi vadovautis ne tik skautiškoje veikloje, bet ir gyvenime. „Tai yra labai gera gyvenimo mokykla, – teigė J. Andrijauskaitė, kuri prie skautų veiklos prisijungė būdama vos penkerių. – Tai tapo neatsiejama mano gyvenimo dalimi, ir ši veikla „veža“.

Balandžio 23-iosios, sekmadienio, rytą Panevėžio krašto skautai skubėjo į Palangą, Botanikos parką, kur netoli Birutės kalno yra slėnis, pavadintas Skautų vardu. Ten galima rasti akmenį su ne visai aiškiais inicialais ir nedidelį paminklą, ant kurio parašyta: Dr. Jacques Moreillon (Žakas Morejonas).

Mums, skautams, ši vieta yra labai brangi. Čia 1933 metų vasarą vyko pirmoji skautų stovykla, o joje dalyvavo daugiau negu 2 000 skautų iš visos Lietuvos. Joje lankėsi pasaulio skautų įkūrėjas lordas Robertas Badenas-Pauelas (Robert Baden-Powell). Jis į stovyklą atvyko su dar 650 anglų skautų. Atvykusius pasitiko tuometinis prezidentas Antanas Smetona. Amžininkai pasakoja, kad Palangos slėnyje ant kalvos stovėjo dvi palapinės – įkūrėjo R. Badeno-Pauelo ir prezidento A. Smetonos, o tarp jų buvo padėtas iš apylinkių atgabentas didelis akmuo. Ant to akmens vėliau skautų įkūrėjas, jo žmona ir tuometinis Lietuvos prezidentas užrašė savo inicialus, kuriuos ten galima rasti ir dabar.

Lina Rinkauskaitė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija