„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. birželio 23 d., Nr.6 (211)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Jaunųjų misionierių užduotys

Apie popiežiaus Pranciškaus susitikimą su Genujos jaunimu

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus,
kaip įprasta, entuziastingai
buvo sveikinamas Genujos jaunimo

Italijos miesto Genujos, kurį neseniai su apaštaliniu vizitu lankė popiežius Pranciškus, arkivyskupas kardinolas Andželas Banjaskas (Angelo Bagnasco) yra visoje Europoje gerai žinomas jaunimo ugdymo iniciatyvomis. Ruošiantis 2018 metų spalį įvyksiančiam jaunimo pastoracijai skirtam Vyskupų Sinodui, jis savo diecezijoje parengė jaunųjų katalikų aktyvių misijų bendraamžių tarpe programą. Dėl to ir gegužės 27 dieną Genujos Dievo Motinos bazilikoje vykęs Šventojo Tėvo susitikimas su vietos jaunimu buvo labai aktualus tiek dėl vaikinų ir merginų jam užduotų įvairių klausimų, tiek ir dėl padrąsinančių popiežiaus Pranciškaus atsakymų. Jis kvietė jaunus žmones nebūti gyvenimo turistais, žvelgti į pasaulį atnaujinta širdimi, siekti, kad ji būtų pozityviai perkeista.


Pamoka kitaip…

Biržų Kaštonų mokyklos
mokiniai Panevėžio Katedroje

Mokslo metams einant į pabaigą, mokyklose tebešurmuliuoja aktyvus gyvenimas. Greta kasdienio darbo vyksta ir netradicinė veikla. Tokia viena neįprasta diena buvo Biržų Kaštonų mokyklos septintokams bei aštuntokams. Tradicinė tikybos pamoka, vykstanti mokykloje, šįkart tapo kitokia – ji buvo vedama už mokyklos ribų, kitoje aplinkoje. Su mokiniais susiruošėme keliauti į Krekenavą ir Panevėžį. Šios pamokos tikslas – aplankyti ir susipažinti su skirtingomis bažnyčiomis pagal jų hierarchiją, sužinoti ypatumus, palyginti.

Pirmiausia atvykome į Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Baziliką. Grožėdamiesi jos didingumu, išsiaiškinome, kaip ji tapo Bazilika, ką tai reiškia. Bažnyčios viduje apžiūrėjome ir aptarėme interjerą, susipažinome su ten garbinamų šventųjų gyvenimais. Kiekvieno mėnesio 15 dieną čia aukojamos šv. Mišios Dievo Motinos garbei. Joms vadovauja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Biržiečiai mokiniai turėjo galimybę iš arti pamatyti ir susitikti su Jo Ekscelencija vyskupu Linu, išgirsti jo pamokantį, padrąsinantį žodį. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie tikėjimo reikšmę žmogaus gyvenime, akcentuodamas maldos svarbą, pabrėždamas užtarimo maldos galią. Jis kvietė jaunus žmones nebijoti praktikuoti tikėjimo gyvenimą, pasikliaujant Dievu ir prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Ganytojas pasidžiaugė jaunaisiais piligrimais iš Biržų ir visus paragino dalyvauti birželį vyksiančiose Lietuvos jaunimo dienose bei tuo pat metu palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse Vilniuje, kurioje dalyvaus ir Popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“, tad vaikai, melsdamiesi drauge su kitais tikinčiaisiais, tapo gyvo tikėjimo liudininkais ir dalyviais.


Viktorina „Iš praeities per dabartį į ateitį“

Viktorinos dalyviai

Šiais Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio metais Telšių vyskupijoje vyksta pasirengimas didžiajam ir labai svarbiam įvykiui – Žemaičių vyskupijos įkūrimo 600 metų jubiliejui. Jis bus švenčiamas rugpjūčio 19–20 dienomis Varniuose. Artinantis šiam svarbiam ir reikšmingam įvykiui Telšių miesto ir rajono mokyklų tikybos ir istorijos mokytojai bendromis pastangomis suorganizavo labai puikų renginį – viktoriną „Iš praeities per dabartį į ateitį“. Renginys vyko gegužės 10 dieną Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškos krypties gimnazijoje. Į šią viktoriną atvyko vyresniųjų klasių mokiniai iš Telšių Vincento Borisevičiaus, Žemaitės, ,,Džiugo“, Tryškių Lazdynų Pelėdos, Luokės Vytauto Kleivos, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijų ir Telšių „Kranto“, „Germanto“ progimnazijų, Telšių „Ateities“ ir „Atžalyno“, Eigirdžių, Kaunatavo, Viešvėnų, Žarėnų „Minijos“ pagrindinių mokyklų. Užduotis rengė istorijos ir tikybos mokytojai.


Futbolo švente mokiniai paminėjo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus

Futbolo šventės dalyviai
prie Kačerginės koplyčios

Jau tampa tradicija Vilkaviškio vyskupijoje sportiškiems ir judriems vaikams bei jaunuoliams savaip paminėti svarbius Bažnyčios įvykius. Marijampolėje triukšmingai siekę Vilkaviškio vyskupo taurės Jubiliejiniais Gailestingumo metais, šiemet įvairių vyskupijos ugdymo įstaigų ugdytiniai pakviesti Futbolo švente įprasminti garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus. Tikslas – gražus ir prasmingas, įtraukiantis tuos, kurie save išreiškia judesiu.

Gegužės 12 dieną 18 užsiregistravusių komandų rinkosi prie Kačerginės koplyčios. Buvo gera stebėti energingai nusiteikusius žaidėjus ir sirgalius, kurie paprašę mokytojos pasivaikščioti po kurortinį miestelį, savo pažintinę „ekskursiją“ pradėjo užėję į koplyčią. Komandų susitikimo vieta pasirinkta neatsitiktinai: būtent čia, koplyčioje, šventė pradedama Eucharistija. Vilkaviškio vyskupijos kancleris ir Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis homilijoje priminė mokiniams ir jų mokytojams apie Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio stiprybės šaltinį – maldą. Ji sudėtingame Arkivyskupo gyvenime padėjo ištverti sunkiai įsivaizduojamus persekiojimus ir kalėjimo kančias. Malda ir šiandieniniame gyvenime padeda mums išlikti geresniems.


Kaip mano šeimoje atsispindi tikėjimo liudijimas

Konkurso organizatoriai,
dalyviai ir svečiai

Telšių vyskupijos 90-mečio paminėjimui ir įprasminimui Šilalės rajono tikybos mokytojų metodinis būrelis ir Šilalės švietimo pagalbos tarnyba organizavo nuotraukų konkursą „Tikėjimo liudijimas mano šeimoje“. Jo tikslas – skatinti mokinius domėtis savo vyskupijos istorine ir religine praeitimi, ugdyti krikščionišką sąmoningumą, lavinti ir realizuoti kūrybiškumą, pastabumą, savarankiškumą. Konkurse dalyvavo 56 7 18 metų mokiniai iš įvairių rajono mokyklų. Jie konkursui pateikė nuotraukų kompoziciją – koliažą.

Baigiamajame renginyje, vykusiame gegužės 9 dieną Šilalės švietimo pagalbos tarnyboje, dalyvavo gausus būrys mokinių. Pasidžiaugti konkurso rezultatais atvyko ir svečiai: Tikybos mokytojų katechetinio centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis, Šilalės Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kan. Algis Genutis, Šilalės Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Birutė Jankauskienė, metodininkė Indrė Bukauskytė. Renginį, atlikdami muzikinius kūrinius, papuošė Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 8-os klasės mokinys Gustas Rimkus, 6-os klasės mokinės Urtė Kėblaitė ir Elžbieta Šematulskytė. Konkurso dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti svečio ir šio konkurso rėmėjo mons. R. Gudlinkio paskaitos. Jis iškėlė pagarbą šeimai, tėvams, savo artimiesiems, vaikams kalbėjo, jog tikėjimas prasideda nuo gerų darbų, paklusnumo tėvams, ragino melstis už savo tėvus, nesipykti su jais. Kartu su šeima gilindami tikėjimą turime galimybę peraugti į Bažnyčią. Joje randame džiaugsmą, meilę ir ramybę. Visiems mokiniams įteikti padėkos raštai, kuriais pasirūpino Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, ir mons. R. Gudlinkio dovanotos knygos. Renginiui pasibaigus šiltas bendravimas tęsėsi prie arbatos puodelio.


Dekanato vaikų žygis

Vaikų žygis iš Jonavos Šv. apaštalo
Jokūbo į Skarulių Šv. Onos bažnyčią

Gegužė šiemet buvo ypatingas mėnuo Švč. Mergelei Marijai pagerbti, kadangi sukako 100 metų nuo jos apsireiškimo Fatimoje.

Gegužės 12 dieną Jonavos dekanato tikybos mokytojai su tikybos pamokas lankančiais 1–5 klasių mokiniais susiruošė į žygį iš Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo į Skarulių Šv. Onos bažnyčią. 12 val. suskambus parapijos varpams Viešpaties Angelo maldai ir ją visiems sukalbėjus, parapijos klebono kun. Audriaus Mikitiuko vadovaujama 70 dalyvių minia patraukė pėsčiomis į Skarulius.

Žygiavo vaikai iš Jonavos pradinės mokyklos, Panerio pradinės mokyklos, „Neries“ pagrindinės mokyklos, R. Samulevičiaus progimnazijos, Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro bei vaikų mokytojos. Mažieji žygeiviai giedojo žygio giesmes bei meldėsi Rožinį. Per nepilną valandą atėjus į Skarulius visus žygeivius bažnyčios šventoriuje pasitiko Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos Jonavos skyriaus narės, vadovaujamos skyriaus vadovės Dalios Bartauskienės. Moterys su džiaugsmu ir meile vaišino vaikus kvepiančiais šiltais blynais ir uogiene, makaronais ir uogų gėrimu.


Šv. Kazimiero gimnazijos gimtadienis

MEDININKAI. Gegužės 11 dieną čia vyko Šv. Kazimiero gimnazijos (lenkų dėstoma kalba) veiklos pradžios šventė, prasidėjusi šv. Mišiomis Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčioje. Šv. Mišiose dalyvavo gimnazijos bendruomenė, buvę pedagogai, tėveliai ir svečiai, visi vieningai dėkojo Aukščiausiajam už visas teikiamas malones ir prašė ne tik savo, bet ir visos Lietuvos šventojo globėjo užtarimo ir globos. Naująją gimnazijos vėliavą ir iškabą pašventino Medininkų parapijos klebonas tėvas Piotras Strocenas (Piotr Strocen) OFM Conv. Gimnazijos fojė iškilmingai atidengtas šv. Kazimiero atvaizdo bareljefas, liudijantis apie gimnazijos žingsnius į ateitį, sekant šventojo globėjo pavyzdžiu vadovaujantis tiesos, meilės, dorybės ir tarnystės Dievui bei aplinkiniams vertybėmis. Tokią vertingą dovaną gavus gimnazijos statusą padovanojo Italijos ambasada.


Apie dingusios šluotos bylą su rašytoju

Vaikų rašytojas Tomas Dirgėla kalba
jauniesiems susitikimo dalyviams

PANEVĖŽYS. Neseniai „Šiaurinėje“ bibliotekoje lankėsi jaunas ir charizmatiškas vaikų rašytojas Tomas Dirgėla, kuriam yra tekę padirbėti žurnalistu, auklėtoju vaikų darželyje ir net lietuvių kalbos mokytoju kalėjime. Šiuo metu autorius užsiima kūryba, rašo du scenarijus spektakliams, nuo rudens ves radijo laidą vaikams. Susitikime rašytojas žaismingai pristatė savo antrąją kūrinį, pelniusį 2016 metų geriausios knygos vaikams apdovanojimą – „Domas ir Tomas. Dingusios šluotos byla“. Vos jam prabilus, vaikai suprato, jog nuobodu tikrai nebus. Ir tikrai, renginyje netrūko nei juoko, nei pokštų. „Ilgai jūsų nelaikysiu – iki vasaros, ir galėsime skirstytis“ – pokštavo svečias. Tuomet paklausė, ar kas yra skaitęs šią knygą. „Aš taip pat jos nesu skaitęs, kai grįšiu namo, reikės ją perskaityti“. Daugiau nei šimtas vaikų (nuo ikimokyklinukų iki paauglių) prapliupo juokais.


Paskutiniojo skambučio šventė lengvai gali virsti nelaime

Vytautas BAGDONAS

Gegužės pabaigoje, žydint vyšnioms ir alyvoms, mokyklose dvyliktokams tradiciškai nuaidi paskutinis skambutis. Po šios šventės abiturientų laukia egzaminų maratonas. Paskutinį skambutį kiekviena mokykla švenčia skirtingai, laikydamasi ilgamečių tradicijų, įpindama naujovių. Tai priklauso nuo abiturientų bei jų auklėtojų susikalbėjimo, sumanumo, iniciatyvumo, organizuotumo. Jau įprasta paskutinio skambučio rytmetį visiems susirinkti bendrai maldai vietos bažnyčiose, išklausyti kunigų palinkėjimų ir palaiminimų. Rašytojų, visuomenės veikėjų, nusipelniusių žmonių vardais pavadintų mokyklų auklėtiniai paskutiniąsias pamokas praveda tų garsenybių tėviškėse, amžinojo poilsio vietose, muziejuose. Kai kas mielai renkasi tokioms baigiamosioms pamokoms gamtą, miestų ir miestelių parkus, skverus, paežeres, įvairias lankytinas vietas. Žinoma, neatsisakoma ir pamokų mokyklose, kur praleista besimokant net dvylika metų.


Žemei skirto piešinių konkurso nugalėtojai

Lietuvos ir Lenkijos moksleivių piešinių konkurso „Mūsų žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“ nugalėtojai paaiškėjo per finalines varžytuves, surengtas Lenkijos valstybinio geologijos instituto muziejuje Varšuvoje.

Pirmąją vietą laimėjo Lenkijos moksleivė Viktorija Viečorek (Viktoria Wieczorek) iš Juzefuvo Vandos Chotomskos pradinės mokyklos. Antrąją vietą pelnė Kauno generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus šeštokė Liepa Bakūnaitė, trečioji vieta ir publikos prizas atiteko Šilalės meno mokyklos šeštokei Gabrielei Šiaudvytytei.

„Šis konkursas – dar viena mūsų ilgalaikio ir glaudaus bendradarbiavimo su kolegomis iš Lenkijos forma. Šiemet jį kartu surengėme jau vienuoliktąjį kartą“, – sako Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LGT) direktorius Jonas Satkūnas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija