„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. lapkričio 17 d., Nr.11 (216)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Išgirsti Viešpaties balsą

Šventojo Tėvo kreipimasis į Kanados jaunimo forumą

Mindaugas Buika

Šventasis Tėvas Vašingtone
su lietuvaite Enija Dovidonyte (kairėje)
ir kitais vaikais per 2015 metų vizitą
Jungtinėse Amerikos Valstijose

Pasirengimas Sinodo asamblėjai

Vykstant intensyviems pasirengimams popiežiaus Pranciškaus sušauktam jaunimo sielovados temai skirtam Vyskupų Sinodui, kuris turėtų įvykti 2018 metų spalį, įvairiose šalyse organizuojami atitinkami debatai, kuriuose dalyvauja jaunieji katalikai ir jų ganytojai. Kaip tik tokį forumą spalio 22 dieną Toronte surengė plačiai žinomas kunigo Tomo Rozikos (Thomas Rosica) vadovaujamas Kanados katalikų televizijos kanalas „Druska ir šviesa“ („Salt and Light“ – „Sel et Lumiere“), savo laidas transliuojantis toje šalyje valstybinėmis anglų ir prancūzų kalbomis. Plataus tarptautinio dėmesio susilaukusiame pokalbyje apie tikėjimą ir pašaukimą, kaip tai numatyta būsimosios Vyskupų Sinodo asamblėjos darbotvarkėje, dalyvavo įvairių pasaulietinių profesijų jaunieji kanadiečiai, studentai, seminaristai, vienuolijų novicijai ir Kanados katalikų vyskupai.


Mažeikių jaunimas rinkosi bendrai Rožinio maldai

Vytautas MALŪKAS

Po bendrų vakaro adoracijos maldų
visų nuotaika buvo dvasiškai pakylėta

Paskutinį spalio – Rožinio maldos mėnesio – pirmadienio vakarą į Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią bendrai maldai rinkosi jaunimas. Po šv. Mišių prasidėjusios adoracijos metu buvo kalbama Rožinio malda prie eucharistinio Jėzaus.

Atvyko svečių

Per to vakaro šv. Mišias už išėjusiuosius į Amžinybę meldėsi Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas kun. Gintaras Lengvinas, o už jaunimą – šios bažnyčios vikaras, Mažeikių dekanato jaunimo dvasios tėvas kun. Klemensas Jaraminas. Jis džiaugėsi į šią adoraciją atvykusiais svečiais – Viekšnių jaunimo šlovinimo grupe bei Telšių vyskupijos jaunimo centro atstovais.

Didžiausią to vakaro maldininkų būrį sudarė jaunimas iš Mažeikių, Sodų, Kalnėnų pagrindinių mokyklų bei „Ventos“ progimnazijos – dauguma jų ruošiasi priimti Sutvirtinimo Sakramentą.


Savaitgalis su „Ateities spindulėliais“

Stasė Eitavičienė

Mažosios akademijos dalyviai
su vysk. Jonu Kaunecku
ir kun. Algiu Neverausku

Spalio 27–29 dienomis Biržuose vyko Mažoji moksleivių ateitininkų akademija „Santuoka – žemei sutvirtinti, dangui pasiekti“. Šio renginio dalyviai, 7–12 klasių moksleiviai iš Panevėžio, Vilniaus, Kauno, Biržų, Vabalninko, Pandėlio, gilinosi į santuokos ir šeimos prasmės klausimus, sportavo, meldėsi ir pramogavo. Akademijai vadovavo studentė ateitininkė Goda Kotryna Užpelkytė, jai talkino studentai savanoriai Laurynas, Goda, Donatas, Saulė ir Eglė, o patalpas jų gyvenimui ir veiklai geranoriškai suteikė Kaštonų pagrindinė mokykla.

Ši trijų dienų programa buvo sudaryta taip, kad laiko užtektų visai numatytai veiklai, bet jo neliktų tuščiam dykinėjimui ar katalikiškai organizacijai netinkamiems prasimanymams. Jau pirmąjį vakarą komendantu paskirtas Laurynas Būda paskelbė griežtas akademijos taisykles – nerūkyti, nevartoti alkoholio, laikytis dienotvarkės, nesikeikti, nepalikti mokyklos patalpų be vadovų leidimo, pasiruošti bei tinkamai apsirengti kasdienėms šv. Mišioms... Buvo įdomu stebėti, kaip pagal savo amžių maištingi paaugliai besąlygiškai paklūsta šioms taisyklėms galbūt ir dėl to, kad akademijos vadovai, nors nedaug vyresni už savo auklėtinius, elgėsi nepriekaištingai, o taisykles pateikė linksmai, bet neleidžiančiu prieštarauti tonu. Tiesa, su kai kuriais dalyviais Laurynui visgi teko padirbėti asmeniškai.


Viešėjo valančiukai

Trečiąjį lapkričio savaitgalį gausus Lietuvos valančiukų sąjūdžio būrys dalyvavo renginyje „Sūduvos krašto šviesuolių keliais“, kuriame susipažino su Marijampolės ir Lazdijų rajonais. Sąskrydyje dalyvavo moksleiviai iš Marijampolės, Alytaus, Šiaulių r. Naisių, Skuodo r. Mosėdžio, Kretingos r. Kūlupėnų, Lazdijų r. Stebulių ir Šventežerio mokyklų.

Po šv. Mišių Kryžių Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, koplyčioje, dalyvius pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. Jis pasidžiaugė, kad Lietuvoje veikia valančiukų sąjūdis ir entuziastingi mokytojai skatina vaikus gyventi blaiviai, jausti atsakomybę už savo gyvenimą. „Tapę valančiukais, turite nešti šią žinią savo šeimoms ir draugams“, – sakė rajono meras A. Margelis. Jis teigė, kad tik blaivus žmogus gali kurti savo gyvenimą teisingai ir atsakingai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija